các bài tập luyện chuyển đổi từ bỏ ngày nay dứt sang trọng quá khđọng đơn là dạng bài bác tập thịnh hành lúc học tiếng anh. Để thay vững chắc những cấu tạo câu chuyển thì hiện thời xong xuôi thanh lịch vượt khứ đọng 1-1, hãy thuộc Chăm học bài bác ôn lại kiến thức cùng kết thúc không còn phần bài bác tập chỉ dẫn nhé! Yên chổ chính giữa là Chăm học bài bác đang tổng hợp bài tập thay đổi từ hiện giờ chấm dứt sang trọng quá khứ đơn gồm lời giải nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện tại kết thúc lịch sự thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại ngừng với 3 cấu trúc thừa khđọng solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friover, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng trường đoản cú nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc lúc nào (When) và bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have sầu never been lớn nhật bản before.

*

các bài luyện tập chuyển đổi từ bỏ ngày nay xong xuôi thanh lịch quá khứ đọng solo bao gồm đáp án

Viết lại câu từ bỏ vượt khứ đối chọi thanh lịch hiện nay dứt ko làm cho biến đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài luyện tập đổi khác thì hiện nay dứt lịch sự quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ đối kháng sang trọng hiện thời chấm dứt không làm cho biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen hlặng for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

các bài luyện tập biến hóa thì hiện thời kết thúc lịch sự quá khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Môn Trí Tuệ Nhân Tạo - Tổng Hợp Tài Liệu Nhập Hay Nhất Năm 2021

Trên đó là một trong những bài tập thay đổi trường đoản cú bây chừ chấm dứt lịch sự vượt khứ đối kháng tất cả đáp án vì chưng Chăm học bài nghiên cứu, tổng thích hợp và soạn. quý khách hàng đã ngừng hết chưa? Hãy từ suy nghĩ ra các trường hợp giỏi gặp mặt để nhanh lưu giữ những cấu tạo chuyển đổi từ bây chừ kết thúc lịch sự thừa khđọng solo và ngược trở lại nhé.