“Nếu có khá nhiều tiền thì tôi đang đi phượt vòng quanh nỗ lực giới”. Ắt hẳn họ từng suy nghĩ như thế đề nghị không các bạn? khi đó câu ĐK các loại 2 để giúp đỡ ta mô tả được lời nói bên trên bằng Tiếng Anh. Chúng ta ban đầu khám phá kiến thức và kỹ năng về câu điều kiện này.

Bạn đang xem: Ví dụ câu điều kiện loại 2


Khái niệm

Câu điều kiện một số loại 2 là loại câu dùng Khi mô tả sự việc không có thiệt hoặc trái cùng với thực sự vào hiện tại.

Ví dụ: If Tom had more money, he would travel. (but he doesn’t have much money)

(Nếu Tom có không ít tiên rộng, anh ấy đã đi du lịch) (tuy thế anh ta không có rất nhiều tiền)

*

Công thức câu ĐK nhiều loại 2

Trong câu điều kiện một số loại 2: Mệnh đề If phân chia thì quá khứ đọng đơn (simple past), mệnh đề đó là WOULD + V-bare

Cấu trúc: If + S + were/V-ed/V2, S + would + V-bare

Ví dụ: If I found $100 in the street, I would keep it. (Nếu tôi search thấy 100 đô la trên phố, tôi sẽ giữ lại được nó)

Ví dụ: What would you vì if you won a million pounds? (quý khách vẫn làm gì nếu khách hàng thắng được một triệu bảng?)

*

Lưu ý 

Ở mệnh đề If của câu ĐK loại 2, nếu như đụng từ bỏ nghỉ ngơi dạng khổng lồ be, ta dùng WERE mang lại toàn bộ những ngôi.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy that coat. (Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn sở hữu cái áo khoác đó)

Mệnh đề If cùng mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể đảo vị trí cho nhau. Nghĩa là hoàn toàn có thể mệnh đề thiết yếu đứng trước mệnh đề If, dẫu vậy thì trong mỗi mệnh đề là giữ nguyên nhỏng cấu tạo đang nêu.Trong mệnh đề thiết yếu của câu ĐK các loại 2, thường thì bọn họ thực hiện trợ rượu cồn từ WOULD. Nhưng vẫn có thể bao gồm những trợ rượu cồn tự khác ví như could, might,…

Ví dụ: They might be be angry if I didn’t visit them. (Họ có thể tức giận trường hợp tôi chưa đến thăm)

Ví dụ: If it stopped raining, we could go out. (Nếu trời tạnh mưa, chúng ta cũng có thể ra ngoài)

*

Biến thể câu ĐK các loại 2

Biến thể mệnh đề If

Thông thường vào câu điều kiện nhiều loại 2 chúng ta ko cần sử dụng Would trong mệnh đề If, mà lại đôi lúc cũng có thể thực hiện khi bọn họ muốn nhờ ai thao tác nào đó 1 cách trịnh trọng. (If…would)

Ví dụ: I would be grateful if you would send me your brochure nd price danh sách as soon as possible. (Tôi sẽ khá biết ơn giả dụ ông gửi đến tôi cuốn sách lí giải với báo giá trong thời hạn nlắp nhất)

Ví dụ: “Shall I cthất bại the door?”-“Yes, please, if you would” (“Tôi ngừng hoạt động lại nhé? Vâng, xin cứ đọng đóng góp trường hợp anh muốn”)

Sự vấn đề vẫn xảy ra không có thật: If + thì thừa khứ đọng tiếp diễn, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If you were talking on the phone, I wouldn’t disturb you. (Nếu ai đang thì thầm Smartphone thì tôi sẽ không làm cho phiền bạn đâu)

Ví dụ: I would go out if it weren’t raining. (Tôi đang đi ra ngoài nếu trời ko vẫn mưa)

*

Biến thể mệnh đề chính

Nhấn dạn dĩ hành vi đang diễn ra: If + thì vượt khứ đối chọi, S + would be + V-ing

Ví dụ: If I were in the office, I would be replying customer’s e-mail now. (Nếu tôi làm việc văn uống phòng thì giờ này tôi đang bình luận thư của khách hàng)

Ví dụ: If I stayed at home page, I would be cooking now. (Nếu tôi trong nhà thì giờ này tôi đã nấu ăn ăn)

Đảo ngữ câu ĐK một số loại 2

Chúng ta tất cả kết cấu đảo ngữ câu ĐK các loại 2 nlỗi sau:

Cấu trúc: WERE + S + to lớn V-bare, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I won lottery, I would buy a new more modern flat. (Nếu tôi trúng số, tôi đã cài một căn hộ new tân tiến hơn)

= Were I khổng lồ win lottery, I would buy a new more modern flat.

Cấu trúc: WERE + S + N/Adj, S + would/could/might + V-bare

Ví dụ: If I were you, I could help her. (Nếu tôi là bạn, tôi rất có thể sẽ giúp đỡ cô ấy)

= Were I you, I could help her.

Ví dụ: If I were rich, I would buy a castle. (Nếu tôi nhiều, tôi đang download 1 tòa lâu đài)

= Were I rich, I would buy a castle.

*

Nội dung liên quan:

? Câu ĐK các loại 0

? Câu điều kiện một số loại 1

? Câu ĐK loại 3

? Câu ĐK láo lếu hợp

Bài tập

Thực hành các bài tập về câu ĐK các loại 2.

các bài luyện tập 1: Chia thì động từ bỏ đã đến trong ngoặc

1) I (give)………you a cigarette if I had one.

2) This soup would taste better if it (have)………..more salternative text in it.

3) If you (not/go)…………lớn bed so late every night, you wouldn’t be so tired all the time.

4) I wouldn’t mind living in England if the weather (be)…………better.

5) I would help you if I (can)……….but I’m afraid I can’t.

6) If I were you, I (not/marry)………….him.

7) We would be happily buy that house if it (not/be)…………so small.

8) If I (know)……….her number, I could telephone her.

các bài tập luyện 2: Từ những tình huống cho sẵn, viết câu ĐK một số loại 2

1) People don’t understvà hyên because he doesn’t speak very clearly.

2) I’m not going lớn buy that book because it’s too expensive sầu.

3) She doesn’t go out very often because she can’t walk without help.

4) He’s fat because he doesn’t take any exercise.

5) We can’t have lunch in the garden because it’s raining.

6) I can’t meet you tomorrow evening because I have to work.

Đáp án:

những bài tập 1:

1) would give sầu 2) had 3) didn’t go 4) were

5) could 6) wouldn’t marry 7) weren’t 8) knew

các bài luyện tập 2:

1) If he spoke clearly, people would understvà hyên ổn.

2) It that book weren’t so expensive sầu, I would buy it.

3) If she could walk without help, she would go out more often.

4) If he took some exercise, he wouldn’t be so fat.

5) It it weren’t raining, we could have sầu lunch in the garden.

6) If I didn’t have to work, I could meet you tomorrow evening.

Xem thêm: Bài Luận Văn Tốt Nghiệp - Kho Luận Văn Tốt Nghiệp Tham Khảo Hay

Trái cùng với câu ĐK loại 1 diễn tả vấn đề có tác dụng xẩy ra sinh hoạt hiện thời hoặc tương lai, thì câu điều kiện nhiều loại 2 lại nói đến sự việc không tồn tại thiệt sống hiện nay. Tùy vào cụ thể từng ngữ chình họa khác nhau nhằm chọn đúng cấu trúc câu điều kiện.