Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn sẽ xem: Từ điển việt anh dịch nguyên câu
Bạn đang xem: Từ điển việt anh dịch nguyên câu, phần má» m dá»

*

*

*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

quý khách rất có thể thiết lập ứng dụng Phần mềm từ bỏ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển thuận lợi Khi đọc văn uống bạn dạng bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, bạn học tập rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất tự điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn uống sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào tlỗi mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguim ban bố
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu không tính phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu bên cạnh tinh vi
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu thị
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển mối cung cấp thông tin
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn lên tiếng
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ bỏ điển tài nguim thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : từ điển máy
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển địa chỉ
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn ban bố

*Xem thêm: Những Câu Slogan Hay Về Giáo Dục, 200+ Khẩu Hiệu Hay Trong Lớp Học

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish