Lượng từ là một trong những nội dung đặc biệt và thường gây khó khăn cho những người học tập tiếng Anh. Dưới đây là tổng thích hợp phần nhiều lượng trường đoản cú cùng cách sử dụng chúng. Nội dung này không những Ship hàng hoc tieng Anh thông dụng ngoại giả được áp dụng liên tiếp trong những đề thi Đại học. Các chúng ta chú ý nhé!
*

A/LƯỢNG TỪ (TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG)

1.Từ chỉ số lượng đi cùng với danh trường đoản cú số nhiều

-Some / any (một vài)

I want to buy some new pencils. - Tôi hy vọng mua vài ba cây viết chì bắt đầu.

Bạn đang xem: Từ chỉ số lượng trong tiếng anh

There aren’t any chairs in the room. - Không bao gồm cái ghế nào ở trong phòng cả.

-Many

There aren"tmanypeopleliving here. - Không có rất nhiều tín đồ sống ở chỗ này.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta có một trong những sách tiếng Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced to practise the piano. - Rất nhiều học viên bảo rằng họ bị ép bắt buộc luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - Có nhiều trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có rất nhiều các bạn tại đây.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất không nhiều fan bảo rằng chúng ta luôn luôn luôn nói thật.

We"ve gota littlebaconanda feweggs.-Chúng tôi bao gồm một ít giết mổ xông sương với một vài trái trứng.

-Several

I"ve checked it several times. - Tôi sẽ kiểm tra nó vài ba lần rồi.

2. Từ chỉ số lượng đi cùng với danh từ bỏ đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi đi bộ hằng ngày.

-Each

Eachday seems lớn pass very slowly. - Từng Ngày hình như trôi qua khôn cùng lừ đừ.

3.Từ chỉ số lượng đi với danh trường đoản cú ko đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - quý khách hàng cũng muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - Chúng tôi không tồn tại tí bơ làm sao.

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo hiện đang có nhiều báo cáo không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta đang mượn một số trong những tiền mập.

- A great giảm giá of

A dishwasher usesa great khuyễn mãi giảm giá ofelectriđô thị. - Máy rửa chén bát thực hiện rất nhiều điện.

- Plenty of

I have plenty of food. - Tôi có tương đối nhiều thức ăn.

-A lot of/ Lots of

We needa lot of/lots oftime khổng lồ learn a foreign language. - Chúng ta bắt buộc những thời gian nhằm học ngoại ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - Có cực kỳ không nhiều con đường trong coffe của mình.

Let’s go and have a drink. We have sầu got a little time before the train leaves. - Hãy đi cùng nhậu thôi. Chúng ta còn một không nhiều thời gian trước lúc tàu tách bánh.

***Lưu ý:

-some: cần sử dụng trong câu khẳng định, câu yên cầu, lời mời, lời đề nghỉ ngơi.

-any: sử dụng vào câu phủ định, nghi vấn

-many, muchcần sử dụng vào câu bao phủ định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… cần sử dụng trong câu khẳng định

-many, muchluôn sử dụng trong câu khẳng định bao gồm các từ bỏ very, too, so, as

-few, little(không nhiều, không nhiều): thường có nghĩa bao phủ định, không nhiều cảm thấy không được nhằm dùng

-a few / a little(một vài, một ít): thường có nghĩa xác minh, ít đầy đủ nhằm dùng

B/ ĐỘNG TỪ SỬ DỤNG SAU TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

- Số thập phân, phân số, sự đo lường và thống kê + động tự số ít

Three quartersof a tonistoo much. - Ba phần bốn tấn là không ít.

- All, some, plenty + of + danh trường đoản cú số không nhiều + đụng trường đoản cú số ít

Some of themilkwassour. - Một không nhiều sữa đã trở nên chua.

- Half, part, a lot + of + danh trường đoản cú số các + động từ bỏ số nhiều

A lot of myfriendswantto emigrate. - hầu hết bạn các bạn của tôi muốn thiên cư.

- No + danh từ bỏ số ít+ động từ bỏ số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - Không tất cả học sinh như thế nào hoàn thành bài xích tập.

- No + danh từ số nhiều+ hễ từ số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không có bạn nào nghĩ về kiểu như nhau.

Xem thêm: Top 7 Game Học Tiếng Anh Trên Điện Thoại Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua

- A number of + danh từ số những + hễ trường đoản cú số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - Một số nước đang cung cấp vượt hàng hóa.