Con người dân có muôn ngàn xúc cảm với sắc đẹp thái biểu cảm khác nhau nhỏng vui, bi lụy, giận dữ, niềm hạnh phúc. Hãy mang đến cùng với nội dung bài viết của Zicxabooks học hỏi các từ bỏ vựng tính từ chỉ cảm hứng trong Tiếng Anh, liệt kê đông đảo tâm lý cảm xúc của nhỏ tín đồ theo hai dạng đó là tiêu cực với tích cực và lành mạnh.

Bạn đang xem: Từ chỉ cảm xúc trong tiếng việt

*

Một số tính từ chỉ cảm giác trong giờ đồng hồ Anh

I. TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TÍCH CỰC

A

Amused /ə’mju:zd/: vui vẻ

Active sầu /’æktiv/: công ty động

B

Blessed /’blesid/: hạnh phúc

Bouncy /’baʊnsi/: linh động, năng nổ

C

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/ = Sure of your abilities: trường đoản cú tin

Cheerful /’t∫jəfl/: vui lòng, vui tươi, vui vẻ

Chatty /’t∫æti/: thích thì thầm, đam mê tán gẫu

Content /kən’tent/: ưa chuộng, chấp thuận, bởi lòng

Cute /kju:t/: dễ dàng thương

D

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: siêu hạnh phúc, phấn khích

E

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: sức nóng tình

Excited /Excited/: phấn khích, hứng thú

Ecstatic /ɪkˈstætɪk/: cực kỳ hạnh phúc

Elated /i’leitid/: cực kỳ hạnh phúc

Easy – going /’i:zi,gouiɳ/ : yêu thích, Cảm Xúc thoải mái

F

Felicitous /fə’lisitəs/: may mắn

G

Great /ɡreɪt / = Very good: xuất xắc vời

Glad /glæd/: khoái lạc, vui mừng

I

Intrigued /inˈtri:g/ = being so interested in something you have sầu lớn find out more: lôi cuốn, gây tò mò

Idealistic /,aidiə’listik/: lphát minh chủ nghĩa

J

Joyful /’dʒɔifəl/: yêu thích, vui sướng

H

Happy /’hæpi/: hạnh phúc

K

Keen /kiːn/ = Interested in or attracted by someone or something : say đắm mê say, tha thiết


Kind /kaind/ : giỏi bụng, tử tế

L

Likeable /’laikəbl/: dễ dàng thương

M

Mirthful /’mɜ:θfl/: háo hức, cười cợt đùa

O

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: siêu sung sướng

Overjoyed /ˌoʊvərˈdʒɔɪd/: rất là hứng thú.

Optimistic/,ɒpti’mistik/: lạc quan, yêu đời

P

Positive sầu /ˈpɑːzətɪv/: lạc quan

Pleased /pli:zd/: hài lòng

Perky /’pə:ki/: tươi tắn

R

Relaxed /rɪˈlækst/: thư giãn giải trí, thoải mái

Romantic /rəʊ’mæntik/ : lãng mạn

Reliable /ri’laiəbl/ : đáng tin

S

Surprised /sə’praɪzd/: ngạc nhiên

T

Terrific /Terrific/: giỏi vời

W

Wonderful /ˈwʌndərfl/: tốt vời

II.TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TIÊU CỰC

1.Từ vựng xúc cảm biểu đạt sự sợ hãi hãi

E

Emotional /ɪˈmoʊʃənl/: dễ bị xúc động

F

Frightened /ˈfraɪtnd/: sợ hãi

H

Horrified /’hɒrɪfaɪ/: sợ hãi hãi

S

Scared /skerd/: sợ hãi

T

Terrified /ˈterɪfaɪd/: cực kỳ hại hãi

2. Từ vựng cảm xúc diễn tả sự lo lắng

 A

Anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng

Apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/: tương đối lo lắng

B

Bewildered /bɪˈwɪldər/ = Very confused: cực kỳ bối rối

Baffled /’bæfl/: ngán nản

Bothered /’bɒðə/: khó khăn chịu

Bored /’bɔ:dəm/: buồn chán

C

Confused /kən’fju:zd/: lúng túng

Constricted /kən’striktid/: thiếu thốn hiểu biết

D

Doubt /daʊt/: lờ mờ, hoài nghi

F

Flustered /’flʌstə/: bối rối, hồi hộp

Foggy /’fɒgi/: sửng sốt

W

Worried /’wʌrid/: lo lắng

S

Stress /stres/: căng thẳng mệt mỏi, áp lực

T

Tense /tens/: căng thẳng

Trapped /træp/: bế tắc

U

Unsettle /,ʌn’setl/: run sợ, lo âu

3. Từ vựng cảm hứng miêu tả sự tức giận

A

Angry /’æŋgri/: tức giận

Annoyed /əˈnɔɪd/: bực mình

C

Cross /krɔːs/ = Quite angry: bực mình

F

Furious /ˈfjʊriəs/: giận duy trì, điên tiết

I

Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: cực nhọc chịu

S

Seething /siːðɪŋ/: vô cùng khó chịu tuy nhiên giấu kín

T

Upphối /ʌpˈset/: tức giận hoặc không vui

4. Từ vựng cảm hứng miêu tả sự tiêu cực khác


A

Appalled /əˈpɔːld/: vô cùng sốc

Arrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo

Ashamed /əˈʃeɪmd/: xấu hổ

At the over of your tether = Completely fed up: ngán vô cùng

Amazed /ə’meiz/: ngạc nhiên, khiếp ngạc

Astounded /ə’staʊnd/: bất ngờ

Aghast /ə’gɑ:st/: kinh ngạc, thất kinh

B

Bored /bɔ:d/: chán

Betrayed /biˈtrei/ = When someone breaks the trust you have in them: bội phản bội

C

Cheated /tʃiːtɪd/ = When you don’t get something that you think you deserve: bị lừa

D

Depressed /dɪˈprest/: hết sức buồn

Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng

Disorganized /dis’ɔ:gənaizd/: không tồn tại tổ chức

E

Envious /ˈenviəs/: thèm mong muốn, đố kỵ

Embarrassed /ɪmˈbærəst/ = Slightly ashamed: tương đối xấu hổ

Emotional /iˈməʊʃənl/ = You have strong feelings (happy or sad) và you cry: xúc động

F

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/: tuyệt vọng

H

Hurt /hɜ:t/: tổn thương

 I

Intrigued /ɪnˈtriːɡd/: hiếu kỳ

Incredulous /in’kredjʊləs/: ngờ vực, hoài nghi

J

Jealous /ˈdʒeləs/: ghen tị

Jaded /ˈdʒeɪdɪd/: chán ngấy

L

Let down /let daʊn/: thất vọng

M

Malicious /mə’lɪʃəs/: ác độc, tàn ác, đầy dã tâm

N

Negative /ˈneɡətɪv/: tiêu cực; bi quan

Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst /: không thể tinh được đến nỗi không biết phải có tác dụng gì

O

Overwelmed /ˌoʊvərˈwelmd /: choáng ngợp

P

Puzzle /ˈpʌzl/ : băn khoăn, rối trí

 R

Reluctant /rɪˈlʌktənt/: miễn cưỡng

S

Sad /sæd/: buồn

Stressed /strest/: mệt nhọc mỏi

Suspicious /səˈspɪʃəs/: nhiều nghi, ngờ vực

Shocked /∫ɒk/ : ngạc nhiên, sốc

Startled /’stɑtl/: giật mình

Shy /∫ai/: không tự tin ngùng, từ bỏ ti

Selfish /’selfi∫/: ích kỷ

T

Terrible /ˈterəbl/: bé hoặc mệt mỏi

Thoughtful /’θɔ:tfl/: trầm tư

Tired /’taɪɘd/: mệt mỏi, mệt mỏi

U

Unhappy /ʌnˈhæpi/: buồn

V

Victimised /ˈvɪktɪmaɪz/: Cảm Xúc các bạn là nạn nhân của người nào hoặc cái gì đó


Vain /vein/: tự phụ, từ bỏ đắc

Với 1 loạt tính tự chỉ cảm hứng các bạn sẽ biểu đạt tâm trạng, dung nhan thái bây chừ với những người khác một cách không thiếu thốn độc nhất rồi.

Xem thêm: Nhà Xuất Bản Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Bản Dịch Của Publish

Nhớ gìn giữ các từ vựng về cảm xúc bên trên sẽ rất có ích Lúc tiếp xúc. Đừng quên truy cập Báo Song Ngữ để xem thêm về các các kỹ năng và kiến thức giờ Anh bổ ích.