Chình họa gần kề thật sự khôn xiết thân với Ngô Hạo, cũng biết chút cthị trấn của hắn phải kể tới đây lại ngập xong xuôi một chút: “.... Là Tưởng tiểu thỏng, là bạn gái của cậu, lát nữa cậu cho có muốn chạm mặt cô ấy không?”Ngô Hạo quắp đôi mắt, đậy lại hai con mắt căng thẳng mệt mỏi, lại thanh khô đam trả lời: “Lát nữa tính sau đi.”Cúp điện thoại cảm ứng thông minh, Ngô Hạo đứng trên hiên chạy dọc bệnh viện một chút ít, bắt đầu quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn còn vẫn ngủ say trên nệm căn bệnh qua ô cửa ngõ kính.Cô vốn không có gì đáng lo, chỉ là thuốc mê mẩn quá nhiều đề xuất ngủ một thời điểm thọ nữa mới hoàn toàn có thể tỉnh lại.Ngô Hạo thu lại tầm mắt, tiếp cận chống y tá, tìm kiếm tín đồ y tá phụ trách rưới chống của Hứa Ôn Noãn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp đáp, nói đến cô biết Hứa Ôn Noãn bao gồm cthị xã gì tức thì mau lẹ Gọi điện thoại thông minh đến hắn, kế tiếp mới phi vào thang sản phẩm công nghệ, rời ra khỏi chống chào đón người bị bệnh nội trú.


Bạn đang xem: P2

eTp7xHPhNkRdeiUoKz3sEtgVy2pqZDSzXXyiv7qNsjdX75WRqWgkDsoZSKXVsun9MJqArdJYEs3CeVX6LfFZqMNZvzc4E8F1XP7CpCBBw/28onzVAePMKxzQZoPqJN23HjyBQde8xSjdLtfDWk/w93qEwG2EyZJocjhgktPE9AEuXOIpCTbHLOkN3P8DDpXGttXRhYPPlZWUe+YZG3A+RITJLKeYvaFmUW53Tt/esVy8fk5xgardo4GKyWhuTcWSXxSd0BCzFvO67DonrNm2gr3Wtdip9GFnujfuPA6hm0j2SXXn1JbP4gYESsYJh6ZZZs/3VkZr+OKCgfKsmSftvq6UdVKQTDFCXGX6xQYG9KBCFRw8ksf7Us9CNPU4LHnE1u2mJZJHS088FevgRdsLXqBtIW2Ej+uaqGsjHsklN0Rxi2qs3iXoRZ33Of3+7HJ5mFurdF5APOrHfIRWxeJaXHrEUGoTERxQg3g1xqqhaHnBN5sHmKI7PhzAysqR+vw3IB9d/q31vsNnxhFdOzNabOK7NW+tmtcM1KP7Onan/rrt003+KDqw7QgPqwfScQX+ITt2GvsuIgr41K83PuP1PWChn9KQ7mDbSbgNKURNFOf0jNw9M/gGlZJgB6O6gqJXbl7dCub4RxpFqACXR5YMSobGO59s0R6Lvl45fY05eRIWIYR9oFx6Lo/velsc8Nsyn1Jr4uEuhtm4ynWid/+uIA1SsO6IgEk5RXTg+5fMbRx2Fq7p90Rd
Cz/KX239FF6VNX2qcDlpAZCZkU3ldN4j0CaDd/PBOOURIASRuuF/GRtArFzVsuHmPH56rDGeHYqOfnfyxb8eBo7MHHUp3UTkX6yO8gyAEb9oZTKI/iDKJEYNvlqrOvsxZyfPKfKXhf1CK5/cX6ws/tsUVb74GhtmOjvoCABpelJsWr94WzOVe7JiPzCu1dyVungU0MoOzbp8k1a2xgzkRL/JLZnX/iy1E7qgDYxw8ZIzcgFzj6nmv8/mzuEWYMWSRRSd0BqnFs8dNfvx0g1+1snTl8hlvRkuDXw4rQHmDoGmijulcFRAeM1WXc1OxkWahQi/w5QvN0HWhdC2HisiOUfGOY0WjS0FQtKphciZXhH3RMaDdjVzyB1Zn3RriDkKX73EYicwyn79wS1u3ri6y2ktq3dnQeV8YGsiPIBmPGZ4eGqsb+voAtHgvWt/Rs8w00WrYF8HcWi/VtAUSZtTRjKBjbPSHlYegGR92CLRuz0DlJ1PF9syJBzI180XYDs2bhMZqwAmFlPrnDaDb3DYN/pyPG+9msJYlxE9f25EPLosHTEqZlS5Rt1BhMYEMdFHb4oGxvVxKA2uCyjSIuy7


Xem thêm: Công Ty Du Học Anh - Tư Vấn Du Học Anh Quốc 2021

EZ65CvYqm4MUDjQKO+/sJdk32ppqbpVr2edNvntb9vTQ7tBQZ7+r00+k+SyPkSj0PH5/oxOQ2oPJMHDQTSXesAKO47013lqsT7HPq2+iCnJuLX8ahy7KJEyEx12rOue4PDIEcBZIA4RJZfdNjc7xvJxaSRCpgNzqoOJkkmGWkt7vkzMlRz+Ply1PlLGjXEdp9XWSSxCaV3jpBdeWxuNwCJ7JLLnW/iw9SK1vTtj8q4H/JuWOB/P0UMbmzEp/opGS0/zgK5+W1yF66jZqLA1x1lkrtdi3820kL238+E/kghpHgjup1JHt+NAE9jLqUAueZtD3dEig6/3WqDNe3/Ni7eDGPwGMQIDeC4EcxQci86BQms+DwEWhewUAfLAmz7PYOXmGJXGeHuZmPiSvB/4gEG/OYtr0TKLyMTEwwMmFy8vqWCUbDySqAtjifKW2yVm9zA0bNYrRcWAUJkQYzwGbR/NR/WZBXMPWTn46myXzsfzb1ERPmKI3MhCD2snWuey59fFRs7Zzw+LoXUil3eDa9iIW6W8/49MB1BYfNjjz9BC4AN6qbRn3WtTOWUsc8Bk/9EnlGLOO/hHmFXdz4+PntLPvUU2eDaVZ0kCnvQxNFO3jglzcjqenRchyG7Kp2LzQHifNROI5jniN/Eiybfje2chDm2HtuNLS/djqPVjMeT+QWJ0oyN4DPMCiY9NG2jR82N8w7zx+xW7tUT178uhN+wUL8kZKLd0jQyIiE+tKoABjCHALGSgLK9/PYVZ09CVAzVdatrn+YXz7OGazPybylswkoTTr30UZQFmXUElYn4hcIFH3mizUli9Eplm/hzzGiout65VrCYOqo8AIpVzSxFHWbHRgpl3dd9pZUmubnde9wSQI0/5W2q2RWwXStUu5LnlrX/Tn/obErRj/bnbJGNH/7ksVx/gX21n3F532YY0DRQb17mOOM0uXr6Wl/WO7+REx6KWbQ5jhBw363GXALy/vBsSKKk7fvnnPnU0Ft8nneDTOPAfgp5y/shFehiL9SzSXjEBeXIsvKwplSaNJFOU+yq8EEvC281DpC9YIYhd3HEye/1KAZPQd1PWPlOAy7HMuvYQTBpyBRiasAox+k02DBTVbQhGCN4carYd0dr6g/yuQ3lGpiFX8waZCohlZLZ3pgqNFvDGiOn9ZPsl7Y98l36TT3FhfZhTz2CkR5y1M+muM94wzUqxAHBjtEa67i/eeCX3DdeZMYz3jXWp7o+eKXQxLHNvmbiR3cyMC7sO2Ylc36azklR5NLM4HxR/uAqrxy68UBvlYe7Cb3ZMU4FOWi5Lem/t9823Edf54OKhvMQZNV/A50kMJuCcn162fNe+15dcJbyVEbmsBkzFJfTjQtdXCUBcAm8fk8MPs/JdAAjI8mKGbo6npJhtlA9KZkQ1Ux1O0fA2bSO6Z+EmcShGcnTsnSd5DA0g3QiMwWD2RIW+fQMxzxcf38cjjYAOOG35WfQRLsBaab07yGs0L8Tzuw/YTNvjIfSCFDmF1XJs19svYZQdLAY3TcXL3uZqjkvs5gfvh88ogYL176DaMrAiBXTahYjNQgMOTe9MuBIX5R/dpe8C7Jg3Dsx8u/Us4GrBWOE5e0znRPvUNU4RS4kSIbbkjq+73uwQabmpy2c3HNIrAf5+TFQraZq7G2Ymg6IGVUdl7rccVGQejtzlI+lqrwbSoFIVyGCNLe4GtJBXFJ5OYGpR9uJqw8wMYbH1q3j3KX0oJiaYZ1BpmcuErew+AU8heNlTSXLZkXUXKnCvykJERJNlrLiB6w6vudHOyRdYTv8C6ctKmDqvyYCWwSVZznnr+yxKUYU5V+oV5NN3bzC9/ROLBIaJ2voaFe2MijE9XQYIMs0QP6qJwxQ4585qGkRCSf/G+HHWcBzS8Bi2XaO5DuBnIfly8PEgecWI5+mLxS3mSXzUaCcJ079WI6WWZvpOz5nbW3IyhFWZ7zbQLWtQ2B8dTPuQeZkcM0OaKl5A/gIShQpwMl6NzlyvUxvaZUDUjWgHEGxXC82n1Zk1DynP42ravQeKvA07zqR6ft1tDNM22TEWMkILmw4eGUz8Iv5ZBGYHtcwsbf1FZEMzQYXYEOoLkrAljoT2UilojC+CJkKbsublRtPk1X7D/ha+B5MHoSUVwx+62N6a068cpB0zzViohv6cW+PHkwJosXrQTfaiAEJqlRJoo/xw20oK0/D2Pk3TVlhdxGrE/NAezv8GPUAQz+kqqNuFo2zvD6NA49tOEL7UOUMed6ZcvBJ8MOaVrTy3l8ylJIeNyD7W2CGTS1a19jpyQ65v3HBTSZyGvSy5dqY1BHG/iEV0l+AQcr+kA4P1xqmDwv7+PgTd3ZK8UoMdhqtzN05T9TY6IXO+ekkYwb2A4Jav7yN/dxnrSWBxplvym5tkibv8MUoemcNxSXtBk0CdBdIjDaacO9E8zRt88CTm6Ae3DhbqH9kWWjHXpfug=