I. Định nghĩa về trạng tự giờ Anh

Trạng từ bỏ là tự được thực hiện nhằm mục đích để bổ nghĩa mang đến động tự, tính từ bỏ, trạng từ khác hoặc cho cả câu.

Bạn đang xem: Trạng từ đứng sau động từ

Vị trí của trạng từ bỏ thường thì sẽ đứng trước từ hoặc mệnh đề nhưng mà trạng từ kia đề nghị xẻ nghĩa. Tuy nhiên bạn cũng có thể hiểu rõ rằng cũng tùy từng trường hợp lời nói mà tín đồ ta hoàn toàn có thể đặt trạng từ bỏ che khuất giỏi cuối câu.

II. Các nhiều loại trạng từ vào giờ đồng hồ Anh

Trạng từ bỏ được phân loại theo nghĩa tuyệt bên cạnh đó theo vị trí của bọn chúng trong câu, tuỳ vào ý nghĩa chúng miêu tả, có thể được chia thành các loại:

(Các loại trạng tự trong giờ đồng hồ Anh)

1. Trạng từ chỉ thời gian (Time)

Miêu tả, mô tả thời gian vấn đề cũng như hành vi được triển khai, thực hiện để trả lời với dạng câu hỏi When? (Khi nào?)

Các trạng tự chỉ thời gian thường thì sẽ được đặt tại cuối câu giỏi đầu câu (nếu như bạn có nhu cầu nhấn mạnh vấn đề một điều gì đó)

She wants to vì chưng the exercise now! Yuria came yesterday. Last Monday, we took the final exams.

2. Trạng từ bỏ chỉ gia tốc (Frequency)

Trạng trường đoản cú chỉ gia tốc được sử dụng để diễn tả cường độ liên tục của một hành vi, dùng làm vấn đáp mang đến dạng câu hỏi How often? Qua này được đặt sau rượu cồn tự “lớn be” hoặc trước hễ từ chính trong câu.

Johnny is sometimes on time. He seldom works hard.

3. Trạng từ chỉ phương thức (manner)

Được thực hiện nhằm diễn tả phương pháp 1 hành vi được thực hiện như thế nào? Đồng thời cũng khá được dùng để làm trả lời các thắc mắc cùng với từ để hỏi là How?

He runs fast. John dances badly. I can sing very wellVị trí của trạng trường đoản cú chỉ biện pháp thức: thường che khuất cồn trường đoản cú hoặc lép vế tân ngữ (giả dụ câu kia có tân ngữ).

She speaks English well. She can play the guitar well.

4. Trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn (Place)

Trạng từ này sẽ dùng để mô tả hành vi mô tả chỗ nào, ra sao với nơi đâu hoặc xa gần rứa nào, thực hiện để vấn đáp cho câu hỏi Where?

1 số trạng từ bỏ chỉ nơi chốn thịnh hành là here, there, out, away, everywhere, somewhere… above sầu (mặt trên), below (mặt dưới), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua), along (dọc theo), around (xung quanh), away (ra đi, ngoài, mất), bachồng (đi lại), …..

I am standing here. Maria went out.

5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade)

Biểu hiện nay mức độ, cho biết hành vi được diễn ra tới cả độ làm sao, thường xuyên những trạng từ bỏ này sẽ được đứng trước gần như tính trường đoản cú xuất xắc 1t trạng từ khác rộng là thực hiện với đụng từ:

This drink is very bad. She speaks English too quickly for me khổng lồ follow. She can dance very beautifully.– Đây là 1 trong số trạng trường đoản cú dùng để làm chỉ cường độ phổ biến: too (quá), absolutely (tốt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (siêu là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (trả toàn), rather (gồm phần).

6. Trạng từ bỏ chỉ con số (Quantity)

Trạng trường đoản cú này sẽ được sử dụng để diễn tả con số (ít hoặc những, một, nhì … lần…)

My class learn rather little The champion has won the prize twice.

7. Trạng tự nghi ngại (Questions)

Trạng tự nghi ngại là các trạng từ bỏ cầm đầu câu được sử dụng nhằm hỏi, gồm: when, where, why, how. một số trạng tự vẫn là thể xác định, che định, phỏng đoán: certainly (Chắn chắn chắn), perhaps (gồm lẽ), maybe (tất cả lẽ), surely (kiên cố chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), …

When is he going to lớn take it?

8. Trạng từ liên hệ (Relation)

Trạng từ contact là mọi trạng từ được dùng nhằm nối 2 mệnh đề với nhau. Chúng rất có thể miêu tả vị trí (where), thời gian (when) tốt có thể là lí vị (why):

He remembers the day when he met Maria on the beach. That is the room where he were born.

*

III. Cách hình thành trạng từ

Tính từ bỏ + -ly: Phần lớn trạng trường đoản cú chỉ thể bí quyết tất cả hể được Thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ:

Quiông xã – quickly

Kind – kindly

Bad – badly

Easy – easily

IV. Vị trí của trạng từ trong câu

1. Trước rượu cồn tự hay (đặc biệt là những trạng trường đoản cú chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)

We often get up at 9 a.m.

2. Giữa trợ hễ tự và đụng từ bỏ thường

John has recently finished his homework.

3. Sau cồn từ bỏ “to be/seem/look”… với trước tính từ: “tobe/feel/look”… + adv + adj

He is very handsome

4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

He speaks too slowly.

5. Trước “enough”: V + adv + enough

The teacher speaks slowly enough for his khổng lồ underst&.

6. Trong cấu tạo so….that: V + so + adv + that

Adam drove so fast that he caused an accident.

7. Đứng cuối câu

The doctor told me to breathe in slowly

8. Trạng tự cũng hay đứng 1 mình ở đầu câu,hoặc giữa câu với phương pháp các nhân tố không giống của câu bằng lốt phẩy(,)

Last spring I came back my trang chính country

My mother had gone khổng lồ bed when I got home.

9. Mỗi trạng tự té nghĩa mang đến hầu hết từ bỏ nhiều loại nào thì nên đứng sát từ nhiều loại ấy. Quy tắc này thường xuyên được xem như là Quy tắc “cận kề”.

He often says he visits his grandmother. (Often vấp ngã nghĩa mang đến “says”). He says he often visits his grandmother. (Often bổ nghĩa mang lại “visits”)

10. Trạng trường đoản cú chỉ thời gian thường xuyên đặt nó làm việc cuối câu

They visited their mother yesterday. She took the exams last week.

11. Trạng từ ko được đặt thường được sử dụng giữa Động tự và Tân ngữ. 

He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

12. Một lúc có tương đối nhiều trạng từ bỏ vào một câu, địa điểm của trạng tự nằm tại vị trí cuối câu sẽ có đồ vật từ bỏ ưu tiên nhỏng sau: < Nơi vùng – Cách thức – Tần suất – Thời gian>

Chủ ngữ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

hễ từ

địa điểm

by plane

everyday

yesterday

I went

to Bankok

by jet plane

once a week

last month

I walked

lớn the library

last year

He flew

khổng lồ London

Crúc ý: Những trạng từ chỉ phđộ ẩm chất cho cả một câu như Luckily, Eventually, Certainly hoặc Surely … hay được đặt ở đầu của mỗi câu.

V. Một số trạng trường đoản cú tất cả bình thường phương pháp phát âm cùng viết cùng với tính từ

phần lớn tính trường đoản cú và trạng từ trong giờ Anh bao gồm phương pháp viết tương tự vì vậy các bạn đề nghị phụ thuộc cấu trúc cùng địa chỉ của bọn chúng nhằm xác minh coi từ bỏ đó dùng trong câu cùng với mục tiêu là tính tự xuất xắc trạng từ.

Adjectives

Adverbs

fast

fast

only

only

late

late

pretty

pretty

right

right

short

short

sound

sound

hard

hard

fair

fair

even

even

cheap

cheap

early

early

much

much

little

little

VI. Hình thức so sánh của trạng từ

Ví dụ: Peter ran as fast as his close frikết thúc. I’ve been waiting for her longer than you

Cũng nlỗi tính trường đoản cú, Trạng từ cũng có vẻ ngoài đối chiếu kép:

Ví dụ: They are going more và more slowly. He is working harder & harder.

Xem thêm: Đường Và Chân Là Đôi Bạn Thân Beat, Đường Và Chân

Crúc ý: Trong so sánh không giống cùng với tính trường đoản cú, trạng từ ngừng bởi đuôi – ly (ending by – ly) sẽ tiến hành đối chiếu như tính từ nhiều âm (nhì âm trở lên).