Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để quá trình của doanh nghiệp được dễ ợt và tiện lợi rộng, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau trên đây, công ty chúng tôi vẫn tổng thích hợp danh sách từ vựng giờ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm toán mà lại chúng ta xuất xắc gặp mặt trong nghành nghề này, hy vọng chúng để giúp đỡ chúng ta thuận lợi thao tác làm việc vào môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bằng tiếng Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh

*

** Dưới đấy là phần đông từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng duy nhất hiện nay, thuộc Shop chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: xây dựng cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông chồng và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách phát hành cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu đụng cùng đầu tư ngắn thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách đợi kết chuyển

20. Deferred revenue: Người download trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity và funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

37. General và administrative sầu expenses: Ngân sách cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công ráng, lý lẽ vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Ngulặng giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá gia sản cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư bệnh khoán thù lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng chi tiêu nhiều năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu hễ khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tứ ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ slàm việc hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải sẽ đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Ngân sách cung cấp hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nlắp hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nthêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký kết cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ chứng khoán thù nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt đợi xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế với những khoản đề xuất nộp công ty nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ buộc phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô nóng toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại tkhô cứng toán không sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang lại kế toán thù quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá cả bảo đảm sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá bán gốc

** Các công thức vào giờ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ nên trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu đãi nhận ra + Các khoản chi phí nợ trả mang đến công ty cung cấp + bù trừ thân nợ phải thu cùng nợ phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý hiếm thanh hao lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Trên đấy là phần nhiều tự vựng siêng ngành kế toán được thực hiện những độc nhất ngơi nghỉ mỗi công ty lớn.

Xem thêm: Nhà Thiết Kế Thời Trang Nổi Tiếng Việt Nam 2021, Những Nhà Thiết Kế Nổi Tiếng Của Việt Nam

Để hoàn toàn có thể làm cho tốt rộng trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì tức thì bay tiếng các bạn nên định hướng xu hướng cải cách và phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Mà có thể giải pháp xuất sắc với kết quả duy nhất cất cánh giờ đồng hồ là không chấm dứt cải thiện kiến thức cũng như tay nghề thao tác làm việc của bản thân mình qua các khóa đào tạo kế toán nghỉ ngơi các trung chổ chính giữa.