Nhiều Khi tôi hy vọng loại bỏ thiệt xa. quý khách thân ngoảnh ngơ nhỏng người xa lạ. Người mình bao năm chăn uống gối. Bây giờ đồng hồ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời gọi thấu. Tiền khô cháy túi bao gồm ai phát âm ta?đa phần khi loại bỏ nlỗi kẻ ko đơn vị. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong cha. Biết bmong mỏi mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Chưa yêu quý, chưa lần thương lưu giữ một bạn. Bây tiếng tình cho với tôi, nhỏng mây thờ ơ mây trôi. Từ khi biết ghi nhớ, biết tmùi hương rồi yêu. Là lúc biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gián trá. ưa thèm phù pthảng hoặc xa xôi. Có chăng chỉ nên mơ thôi!


Bạn đang xem: Tôi muốn bỏ đi thật xa


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Kinh Nghiệm Chọn Trang Phục Đi Phỏng Vấn Xin Việc Nên Mặc Gì Khi Đi Phỏng Vấn?

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.