What are you feeling now? - Bài học tập từ bây giờ, duhocdongdu.com để giúp chúng ta học 62 tự vựng mô tả cảm xúc giờ đồng hồ Anh thông dụng duy nhất, với cảm mẫu mã câu hỏi với vấn đáp về cảm hứng hiện nay tại! Chúc các bạn học tập xuất sắc giờ Anh!

*

A. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỈ CẢM XÚC

1. Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ

2. Angry /’æŋgri/ tức giận

3. anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng

4. Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình

5. Appalled / əˈpɔːld / rất sốc

6. Apprehensive / ˌæprɪˈhensɪv / tương đối lo lắng

7. Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo

8. Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ

9. Bewildered / bɪˈwɪldər / khôn cùng bối rối

10. Bored /bɔ:d/ chán

11. Confident / ˈkɑːnfɪdənt / từ bỏ tin

12. Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa

13. Confused /kən’fju:zd/ lúng túng

14. Cross / krɔːs / bực mình

15. Depressed / dɪˈprest / khôn xiết buồn

16. Delighted / dɪˈlaɪtɪd / khôn xiết hạnh phúc

17. Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng

18. Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc

19. Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình

trăng tròn. Excited / Excited / phấn khích, hứng thú

21. Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ dẫn đến xúc động

22. Envious / ˈenviəs / thèm mong, đố kỵ

23. Embarrassed / ɪmˈbærəst / khá xấu hổ

24. Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi hãi

25. Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ giỏi vọng

26. furious / ˈfjʊriəs / giận duy trì, điên tiết

27. Great / ɡreɪt / hay vời

28. Happy /’hæpi/ hạnh phúc

29. Horrified /’hɒrɪfaɪ/ hại hãi

30. Hurt /hɜ:t/ tổn thương

31. Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó khăn chịu

32. Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ

33. Jealous / ˈdʒeləs / ghen tuông tị

34. Jaded / ˈdʒeɪdɪd / ngán ngấy

35. Keen / kiːn / ham ưa thích, tha thiết

36. Let down / let daʊn / thất vọng

37. Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc

38. Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst / quá bất ngờ cho nỗi lừng khừng đề xuất có tác dụng gì

39. Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan

40. Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp

41. Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / rất sung sướng

42. overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kì hứng trúc.

Bạn đang xem: Tính từ miêu tả cảm xúc

43. Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan

44. relaxed / rɪˈlækst / thư giãn giải trí, thoải mái

45. Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng

46. Sad /sæd/ buồn

47. scared / skerd / sợ hãi hãi

48. Seething / siːðɪŋ / khôn cùng giận dữ mà lại giấu kín

49. stressed / strest / mệt mỏi

50. Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên

51. Suspicious / səˈspɪʃəs / nhiều nghi, ngờ vực

52. Terrific / Terrific / giỏi vời

53. Terrible / ˈterəbl / gầy hoặc mệt mỏi

54. Terrified / ˈterɪfaɪd / khôn xiết hại hãi

55. Tense / tens / căng thẳng

56. Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư

57. Tired /’taɪɘd/ mệt

58. Upset / ʌpˈphối / giận dữ hoặc không vui

59. Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn

60. Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm giác chúng ta là nạn nhân của ai hoặc vật gì đó

61. wonderful / ˈwʌndərfl / tốt vời

62. Worried /’wʌrid/ lo lắng

Tìm đọc thêm các chủ thể giờ đồng hồ Anh thông dụng:

84 cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thông dụng độc nhất vô nhị - duhocdongdu.com

Cách nhận thấy trọng âm tiếng Anh - 13 Quy tắc với bài xích tập áp dụng

B. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI "What are you feeling now?" Cảm giác của người sử dụng lúc này vắt nào?

Chụ ý: Các câu:How are you feeling today?hoặc How are you feeling?Hoặc How bởi you feel?là những mẫu mã câu nhằm hỏi thăm sức khỏe ngày bây giờ. Không dùng làm hỏi xúc cảm hiện giờ của một ai kia.

Các cách để diễn tả cảm giác hiện nay tại:

1. I feel + tính từ

VD: I feel terrific. Tôi Cảm Xúc tuyệt đối.

2. I am + tính từ

I'm Tired. Tôi cảm thấy mệt mỏi.

3. I get + tính từ

VD: I get worn out. Tôi bị kiệt mức độ.

4. I'm feeling + tính từ

VD: I'm feeling awesome. Mình sẽ cảm thấy hết sức tuyệt đối hoàn hảo.

Xem thêm: Du Học Úc 2021: 16+ Điều Kiện Để Đi Du Học Úc Cần Bao Nhiêu Tiền?

5. S(ngôi ba) + looks + tính từ

VD: He looks embarrassed. Anh ấy trông có vẻ mắc cỡ ngùng.

6. Are you + tính trường đoản cú hoặc Do you feel + tính từ?

VD: Are you sick? quý khách gồm Cảm Xúc ốm trong fan không?

Do you feel bored? quý khách có cảm thấy chán không?

Tìm gọi thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

Cách biểu đạt thời hạn trong tiếng Anh giao tiếp: Cách hỏi, trả lời và bài bác tập vận dụng