Bạn đã rõ về các dấu hiệu nhận biết của Động Từ, Tính Từ, Danh Từ, Trạng Từ trong tiếng Anh chưa?. Để học được tiếng Anh việc quan trọng nhất là bạn phải nhận biết được sự khác nhau giữa các loại từ trong tiếng Anh. Hôm nay trong bài viết này duhocdongdu.com sẽ hướng dẫn bạn các nhận biết các loại từ trong tiếng Anh nhé.

Bạn đang xem: Cách phân biệt danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng anh


Dấu Hiệu Nhận Biết Động Từ, Tính Từ, Danh Từ, Trạng Từ trong tiếng Anh.1. Dấu Hiệu Nhận Biết Danh Từ (Chữ Bôi Đỏ Là Danh Từ).2. Dấu Hiệu Nhận Biết Tính Từ (Chữ Bôi Đỏ Là Tính Từ).3. Dấu Hiệu Nhận Biết Động Từ (Chữ Bôi Đỏ Là Động Từ).4. Dấu Hiệu Nhận Biết Trạng Từ (Chữ Bôi Đỏ Là Trạng Từ).

Dấu Hiệu Nhận Biết Động Từ, Tính Từ, Danh Từ, Trạng Từ trong tiếng Anh.

1. Dấu Hiệu Nhận Biết Danh Từ (Chữ Bôi Đỏ Là Danh Từ).

1.1 Vị Trí Danh Từ Trong Câu.Sau tính từ: Nice House, Beautiful Girl, Handsome Boy.Sau tobe: I am a boy, you are a student.Đầu câu làm chủ ngữ: The Sun is very hot, The Moon is beautiful.Sau a/an, the, this,that, thoese, these : That is a Cat, This is a Pen.Sau tính từ sở hữu: My, your, his, her, their . ( My Father, your Sister ……).Sau: Many, A lot of/ Lots of, Plenty of….. ( Many Books, Many Dogs…).The +(adj) N…. of + (adj) N….: The Lord of the Ring.
*
*
*
*
*

Dấu Hiệu Nhận Biết Trạng Từ

4.1. Vị trí của trạng từ trong câu: Adv ( trạng từ), V ( Động từ), S ( Chủ ngữ) , Adj (Tính Từ)
Adv + V. Ex: I really love youV + adv. Ex: We work hard
Adv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very good
Adv, S-V. Ex: Luckily, we made it.
4.2. Dấu hiệu nhận biết trạng từ

Trạng từ thường đi với đuôi ly gọi là trạng từ chỉ thể cách >> adj+’ly’ = adv.

Xem thêm: Tải Uc Browser Pc - Uc Browser Cho Máy Tính

Một số đặc điểm ngoại lệ: 

Từ có đuôi là _ly nhưng lại là tính từ VD: weekly, daily, friendly, monthly, quarterly, yearly……Từ không có đuôi _ly nhưng được coi là trạng từ VD: hard, fast, late, near,…

Trên dayd là toàn bộ thông tin đầy đủ về cách phân biệt và dấu hiệu nhận biết Động Từ, Tính Từ, Danh Từ, Trạng Từ trong tiếng Anh là gì?. Chúc bạn học tiếng Anh thật tốt.