For further information, see The Watchtower of September 1, 1981, pages 24-6; Insight on the Scriptures, Volume 2, pages 772-4.

Bạn đang xem: Tiết canh tiếng anh là gì


We don"t need khổng lồ clear-cut all the forests to actually get more jobs & agriculture và have sầu more economy.
Further information regarding the identity of “the man of lawlessness” can be found in The Watchtower, February 1, 1990, pages 10-14.
For more information on how lớn calculate this date, see The Watchtower of June 15, 1977, pages 383-384.
For a more detailed discussion of this Bible passage, see the July 15, 1999, issue of The Watchtower, pages 12-14, paragraphs 15-đôi mươi.
For a detailed discussion of “the law of the Christ,” see The Watchtower, September 1, 1996, pages 14-24.
Không, Ngài coi câu hỏi của Ha-ba-cúc là chính đáng, cùng vì vậy Ngài tiết lộ dự định dấy lên người Canh-đê để thực hiện sự phán xét.
No, he viewed Habakkuk’s queries as legitimate, and he thereupon revealed his purpose to lớn raise up the Chaldeans to exedễ thương judgment.
Cần đầu tư vào rất nhiều chiến thuật thiệt sự: khích lệ nông dân, nông nghiệp đúng mực, đa dạng chủng loại hoa màu sắc, tưới tiêu tiết kiệm, tái chế nước xấu, canh tác đất tốt rộng, cơ chế nạp năng lượng hoàn hảo hơn.
We need to invest in real solutions: incentives for farmers, precision agriculture, new crop varieties, drip irrigation, gray water recycling, better tillage practices, smarter diets.
Tại Alto lớn Alentejo (Bắc Alentejo), tất cả một món khôn xiết điển hình được thiết kế từ phổi, máu canh và gan, tự lợn hoặc cừu.
In Alto lớn Alentejo (North Alentejo), there is a very typical dish made with lungs, blood and liver, of either pork or lamb.
For further information on the spiritual armor from God, see The Watchtower, May 15, 1992, pages 21-3.
For details, see the article “He Stood Up for Pure Worship,” in the January 1, 2008, issue of The Watchtower.
Details concerning Brother Morris’ full-time service can be found on page 26 of The Watchtower of March 15, 2006.
Thanos và Gamora cho Vormir, cùng trên phía trên Red Skull - kẻ canh giữ Viên đá Linch hồn - tiết lộ rằng để lấy được viên đá, Thanos cần quyết tử người nhưng mà hắn thiệt lòng yêu thương thơm.
Thanos & Gamora travel to Vormir, where Red Skull, keeper of the Soul Stone, informs hlặng the stone can only be retrieved by sacrificing someone he loves.
For a detailed outline of this prophecy, please see the chart on pages 14, 15 of The Watchtower of February 15, 1994.
" Các thắc mắc bỏng vấn đề cập tới phần nhiều lắp thêm tương quan mang lại cuộc sống thường ngày hàng ngày của họ , từ thời gian , thời tiết , thức ăn uống , xiêm y , canh tác , cồn thực đồ dùng , tôn giáo , sức mạnh , bị bệnh , sự chân thực hay không chân thực , toàn bộ mọi khía cạnh trong cuộc sống mà chúng ta tất cả trường đoản cú nhằm miêu tả .

Xem thêm: Ngành Công Nghệ May Ra Làm Gì, Ngành Công Nghệ Dệt, May (Công Nghệ May) Là Gì


" The questionnaire dealt with all sorts of things that have sầu lớn bởi vì with our daily lives - from time và weather and food & clothing and farming & plants & animals and religion , health , disease , honesty , dishonesty - all the parts of our lives that we have words for . "
See the Watchtower issues of June 15 & July 1, 1962, for a detailed discussion of Jacob’s prophecy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M