Câu ĐK (Conditional Sentences) là vấn đề ngữ pháp cơ phiên bản và cần thiết trong tiếng Anh mà mỗi người học tập đông đảo bắt buộc nắm vững. Dưới đây là tổng hợp một phương pháp dễ dàng nắm bắt, xúc tích và ngắn gọn duy nhất về kiến thức câu điều kiện kèm bài bác tập đi kèm.

Bạn đang xem: Tiếng anh câu điều kiện


Nội dung chính

II. Phân biệt những một số loại câu điều kiện vào giờ Anh2.1. Câu điều kiện nhiều loại 12.2. Câu ĐK một số loại 22.3. Câu điều kiện các loại 32.4. Câu điều kiện hỗn hợpIII. Một số ngôi trường hòa hợp khác của câu ĐK trong giờ Anh3.2. Một số cụm từ đồng nghĩa sửa chữa If3.3. Đảo ngữ với câu điều kiệnV. bài tập và Tài liệu giờ Anh câu điều kiện

I. Câu ĐK là gì?

Câu ĐK trong tiếng Anh mô tả một sự việc có chức năng xẩy ra với điều kiện một vụ việc khác xẩy ra. Câu ĐK thường có dạng “Nếu…thì…”

Câu điều kiện gồm 2 vế, vế “Nếu…” (Tình huống)vế “thì…” (Kết quả).

e.g. If it rains, we will stay at trang chủ. (Nếu ttách mưa, công ty chúng tôi vẫn ngơi nghỉ nhà)

Mệnh đềPhân loạiVí dụ
“Nếu…”Mệnh đề If/ tình huốngIf it rains
“thì…”Mệnh đề chính/ kết quảwe will stay at home

II. Phân biệt những loại câu ĐK trong giờ đồng hồ Anh

Có 3 một số loại câu điều kiện với một vài biến đổi thể (ví dụ: câu ĐK láo lếu hợp).


*

2.1. Câu ĐK nhiều loại 1

2.1.1 Định nghĩa với giải pháp dùng

Câu điều kiện loại 1 được thực hiện nhằm nói về tác dụng của một trường hợp có thể xảy ra vào ngày nay hoặc tương lai. (Người nói tin tình huống này có thể xảy ra thật)

Mệnh đề tình huống phân chia thì HIỆN TẠI ĐƠN, mệnh đề kết quả phân chia thì TƯƠNG LAI ĐƠN (Lúc dự đoán thù vụ việc trong tương lai) hoặc HIỆN TẠI ĐƠN (khi nói tới một sự thật hiển nhiên).

If + S + V (s,es), S + will/can/shall… + V, hoặcIf + S + V (s,es), S + V (s,es)

If you work hard, you will pass the exam. (Nếu siêng năng, bạn sẽ qua kỳ thi)

If you heat ice, it will melt/it melts. (Nếu chúng ta đun đá, nó sẽ chảy)

2.1.2. Các trường hợp nước ngoài lệTùy theo nội dung mà lại người nói mong biểu đạt, mệnh đề rất có thể chia ngơi nghỉ những thì khác biệt.

If the kids are enjoying themselves, we’ll justletthem go on playing. (Nếu lũ tphải chăng vẫn tận thưởng cuộc vui, công ty chúng tôi vẫn để bọn chúng chơi tiếp.)

If the economy is growing by 6%, then it is growing too fast. (Nếu nền kinh tế sẽ vững mạnh ở tại mức 6%, nó sẽ vững mạnh vượt nhanh)

Trường thích hợp mô tả sự được cho phép, chấp nhận, lưu ý, ta cần sử dụng “may/can + V“…

If the weather is nice, you guys may go hiking. (Nếu trời đẹp nhất, các con có thể đi leo núi)

Trường hòa hợp diễn tả sự nhắc nhở, đề xuất, tận hưởng, khuim nhủ, ta cần sử dụng “must/have sầu to/should/… + V

If you want to lớn fit in that dress, you should thất bại weight.

Trường hòa hợp diễn tả bổn phận, ta cần sử dụng chủ ngữ ẩn

If you want lớn get up early, vị not stay up until 2am. (Nếu bạn muốn dậy mau chóng, đừng thức mang đến 2 tiếng sáng)

2.2. Câu ĐK loại 2

2.2.1. Định nghĩa cùng giải pháp dùng

Câu ĐK loại 2 được áp dụng để nói đến kết quả của một tình huống không tồn tại thật vào bây chừ hoặc tương lai. (Người nói không tin trường hợp này có thể xảy ra)


Mệnh đề IF phân tách thì QUÁ KHỨ ĐƠN, mệnh đề bao gồm làm việc dạng WOULD/COULD + V.

If + Quá khđọng solo, S + would/could… + V

*Lưu ý: luôn luôn dùng “were” thế vì chưng “was” sinh hoạt mệnh đề tình huống.

If I were a boy, I would ask her out. (Nếu tôi là đàn ông, tôi đã mời cô ấy đi gặp gỡ và hẹn hò – Người nói là con gái)

If Linc had $5 million, he could afford that apartment. (Nếu có 5 triệu đô, anh ấy rất có thể thiết lập được căn hộ chung cư cao cấp.)

2.2.2. So sánh câu điều kiện loại 1 và loại 2

Trong thuộc ví dụ bên trên, bạn nói hoài nghi nhân đồ vật “Linh” bao gồm 5 triệu đô là việc khả thi, nên câu ĐK là loại 2. Tuy nhiên, nếu fan nói tin vấn đề đó hoàn toàn có thể xảy ra, câu này vẫn chuyển thành loại 1.

If Linc has $5 million, he will buy that apartment.

2.3. Câu ĐK nhiều loại 3

2.3.1. Định nghĩa và cách dùng

Câu điều kiện nhiều loại 3 được sử dụng Khi người nói tưởng tượng công dụng của một trường hợp không có thật trong thừa khứ đọng.

Mệnh đề trường hợp phân tách thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH, mệnh đề tác dụng sống dạng WOULD/COULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (PII).

If + Quá khứ dứt, S + would/could… + have + PII

If Minc had worked harder, hewould have sầu passed the exam last week.(Nếu Minh cần cù hơn nữa thì anh ấy đang qua môn bài bác chất vấn tuần trước đó.)

If the fire alarm hadn’t gone off, itwould have sầu beena disaster. (Nếu chuông báo cháy không kêu, nó rất có thể là một thảm họa.

2.3.2. Các trường hợp nước ngoài lệTùy theo văn bản mà lại người nói hy vọng biểu đạt, mệnh đề hoàn toàn có thể chia ở các thì khác nhau:

If it hadn’t rained heavily, I would have sầu been waiting outside when he came. (Nếu ttách ko mưa, tôi vẫn đứng chờ sẵn bên ngoài lúc anh ấy đến)I wasn’t waiting outside when he came because of the rain (Thực tế là tôi ko chờ làm việc ngoài dịp anh ấy mang đến do ttách mưa to).

If she hadn’t been overeating the whole week, she would have sầu reached the goal weight. (Nếu cô ấy không nạp năng lượng quá nhiều cả tuần qua, cô ấy đang có thể đụng số khối lượng mơ ước)She didn’t reach the goal weight because she had been overeating the whole week. (Thực tế là cô ấy không đụng mang đến số trọng lượng ao ước vị vẫn nạp năng lượng không ít cả tuần qua)

2.4. Câu điều kiện láo hợp

Câu ĐK tất cả hổn hợp dễ dàng là sự phối kết hợp giữa mệnh đề tình huống với kết quả.


2.4.1. Tình huống quá khứ + Kết trái hiện tại tại/sau này (Loại 3 + Loại 2)

If + Quá khứ đọng kết thúc, S + would/could,… + V

If I had accepted that scholarship, I would be in Britain now. (Nếu tôi gật đầu học tập bổng kia trước đó, giờ tôi đang nghỉ ngơi Anh)

2.4.2. Tình huống hiện thời + Kết trái thừa khứ đọng (Loại 2 + Loại 3)

If + Quá khđọng đối kháng, S + would/could,… + have sầu + PII

If I were you, I would have accepted that scholarship. (Nếu tôi là các bạn, tôi đã nhận học bổng kia rồi.)

2.5. If + should

Đôi cơ hội, ta đang thấy mệnh đề trường hợp sinh sống dạng If + should – đề cùa tới rất nhiều bài toán xẩy ra bất ngờ, đột nhiên.

Ifyoushouldbump into lớn Binh, can you tell her to lớn Điện thoại tư vấn me?(Nếu bạn bao gồm gặp Bình, hãy bảo cô ấy Điện thoại tư vấn tôi nhé)

2.6. If + will/would

Đôi lúc, ta đã thấy mệnh đề tình huống ngơi nghỉ dạng If + will/would – biểu thị trường hợp mà lại ai sẵn sàng làm cái gi.

Ifitwillmake you happy, I’ll stay at home tonight.(Nếu điều ấy làm em vui, anh đang trong nhà về tối nay)

Đôi thời gian ta dùngwill/would nhằm biểu đạt sự ngờ vực về cường độ khả thi của trường hợp.

Ifitreally wouldsave the environment, I’d stop using my car tomorrow.(Nếu điều đó thật sự cứu vãn môi trường xung quanh, tôi đang dừng sử dụng xe hơi từ bỏ mai)

III. Một số trường phù hợp không giống của câu điều kiện vào tiếng Anh

3.1. Unless = If…not

Ta hoàn toàn có thể dùng “Unless” cố gắng mang lại “If…not” cùng biến hóa nghĩa của câu đến tương xứng. Unless hoàn toàn có thể cần sử dụng mang lại tất cả những các loại câu điều kiện

If you bởi vì not study hard, you’ll fail the kiểm tra.Unless you study hard, you’ll fail the thử nghiệm.

3.2. Một số nhiều từ đồng nghĩa tương quan sửa chữa If

3.2.1.Suppose/Supposing (giả sử)

Supposing she doesn’t come, will the buổi tiệc ngọt go on? (Giả sử cô ấy không đến, liệu buổi tiệc bao gồm liên tục không?)

3.2.2.Even if (trong cả Lúc, đến dù)

Even if she doesn’t come, the tiệc ngọt will go on (Kể cả cô ấy chưa tới, bữa tiệc đang vẫn tiếp tục)

3.2.3.As long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, cùng với điều kiện là)

The party will last 2 hours as long as it doesn’t rain. (Bữa tiệc đang kéo dãn 2 tiếng, miễn sao ttách không mưa)

Cụm tự này tuyệt dùng trong câu điều kiện các loại 1.


3.2.4. Without (ko có)

Sử dụng trong ngôi trường đúng theo giả định tác dụng đã thay đổi thế nào ví như không tồn tại trường hợp đó ra mắt. Lưu ý Without + danh từ

Without his help, I wouldn’t have completed the plan. (Không tất cả sự giúp đỡ của anh ý ấy, tôi dường như không dứt kế hoạch)

3.3. Đảo ngữ cùng với câu điều kiện

3.3.1. Đảo câu điều kiện các loại 1

Should + S + V, S + will/can/shall/… + V

Should you bump inlớn Tung, tell hlặng to lớn meet me at school. (Nếu các bạn thấy Tùng, hãy bảo anh ấy chạm mặt tôi nghỉ ngơi trường) If you bump into lớn Tung, tell hlặng khổng lồ meet me at school.

3.3.2. Đảo câu ĐK một số loại 2

Were + S + to lớn + V, S + would/could/… + V

Were I you, I would date hlặng. (Nếu tôi là các bạn, tôi đã hẹn hò cùng với anh ta) If I were you, I would date hyên ổn.

3.3.3. Đảo câu ĐK loại 3

Had + S + PII, S + would/could/… have sầu + PII

Had she droven more slowly, she wouldn’t have got inlớn the accident. (Nếu cô ấy tài xế đủng đỉnh rộng, cô ấy đã không vướng vào vụ tai nạn) If she had drove more slowly, she wouldn’t have sầu got into the accident.

3.4. Câu ĐK vào văn Nói (Speaking)

Trong vnạp năng lượng nói Tiếng Anh, nhất là tiếp xúc, tín đồ bạn dạng xđọng cần sử dụng mệnh đề ĐK lúc hỏi thăm hoặc xin phxay ai một biện pháp lịch lãm. Trong thời điểm này, những chúng ta có thể bắt gặp will/would/can/could vào mệnh đề If.

Sale: Ifyouwouldjust sign here, please (= Just sign here, please.)Customer: Sure.

Thu: Excuse me. IfIcould haveanother paper. I just wrote wrong information on this one.Linh: Here, use this one.Thu: Thanks.

Xem thêm: Cái Kéo Tiếng Anh Là Gì - Scissors Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

IV. Dấu hiệu nhận ra câu điều kiện

Lúc chuyển từ câu ĐK nhiều loại 1 thanh lịch loại 2/các loại 3, chúng ta chỉ cần tiến hành “lùi” thì đối với 2 mệnh đề

Loại 1 → Loại 2: Bây Giờ đơn Quá khứ solo, will wouldLoại 2 → Loại 3: Quá khứ solo Quá khứ ngừng, would + v would + have sầu + PII

V. các bài luyện tập và Tài liệu tiếng Anh câu điều kiện

Hiện giờ, có tương đối nhiều sách Ngữ pháp bao gồm phần bài tập câu điều kiện chi tiết với đa dạng. Các bạn cũng có thể tham khảo một số đầu sách sau nhằm thực hành thực tế bài xích tập:

Ngữ pháp giờ Anh – Mai Lan Hương

Trên đó là tất cả kim chỉ nan tổng quan và tài liệu liên quan đến CÂU ĐIỀU KIỆN vào giờ Anh bạn cần phải biết. Đây là điểm Ngữ pháp cơ phiên bản vào tiếng Anh nói tầm thường với khá đặc trưng trong IELTS dành riêng. Do đó, các bạn hãy tham khảo và thực hành thực tế thiệt những mang đến thuần thục phần này nhé.