Diễn đàn Tiếng Anh Kế toán - Tài chính

RISK ASSESSMENT – ĐÁNH GIÁ RỦI ROChào cả nhà, hôm nay chúng ta hãy cùng học một số từ vựng về đánh giá rủi rỏ trong môn F8 cả nhà nhé. 1. Materiality: Trọng yếuTheo Hội đồng...

Bạn đang xem: Tiềm ẩn tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Tiềm ẩn tiếng anh là gì


*

*

Diễn đàn Tiếng Anh Kế toán - Tài chính

English for ACCA – Audit Risk ModelTrong môn F8 ACCA hay trong quá trình đi làm kiểm toán, chủ đề về Audit Risk Model (Mô hình rủi ro kiểm toán) thường được nhắc đến khá nhiều. Với mô hình này, KTV...

https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-rủi%20ro%20tiềm%20tànghttps://vi.glosbe.com/vi/en/tiềm%20ẩnhttps://vi.glosbe.com/vi/en/tiềm%20tàng
*

vietnambiz – 27 Sep 19

Rủi ro kiểm toán (Audit risk - AR) là gì? Các thành phần của rủi ro kiểm toán

Rủi ro kiểm toán (tiếng Anh: Audit risk, viết tắt: AR) là rủi ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu.

https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=249179:rui-ro-tiem-tang-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
*

Rung.vn

Inherent risk là gì, Nghĩa của từ Inherent risk | Từ điển Anh - Việt

Inherent risk: rủi ro tiềm tàng,

Sổ tay doanh trí

Inherent Risk là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Inherent Risk khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng Rủi Ro Tiềm Tàng trong Kinh tế của Inherent Risk / Rủi Ro Tiềm Tàng

saga.vn

Inherent Risk / Rủi Ro Tiềm Tàng

Saga.vn Cổng thông tin kiến thức kinh doanh, tài chính

Saga.vn Cổng thông tin kiến thức kinh doanh, tài chính

Sổ tay doanh trí

Audit Risk là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Audit Risk khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng Rủi Ro Kiểm Toán trong Kinh tế của Audit Risk / Rủi Ro Kiểm Toán


*

Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

Rủi ro tiềm tàng ? - Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

Bạn nào có thể cho mình ví dụ về rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát của ngân hàng được không ? Thank u !


Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá...

Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách bộ, ngành

https://extra.kreston.vn/vbpl/kiem-toan/chuan-muc-kiem-toan/vsa-315/https://voer.edu.vn/m/mot-so-khai-niem-trong-kiem-toan/5386d0e3 tailieuxanh.com

Vận dụng bản đồ nhiệt đánh giá rủi ro tiềm tàng trong kiểm toán chương trình...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi là chương trình NTM) là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn, và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. | ...


PwC

Tư vấn thẩm định giao dịch

Với một đội ngũ gồm các chuyên gia đa ngành về thuế trong sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và tư vấn, chúng tôi có khả năng tập hợp các nhóm chuyên gia đặc trách phù hợp cho mỗi giao dịch.

Xem thêm: Cử Nhân Là Gì Và Bằng Cử Nhân Là Gì : Ý Nghĩa, Chi Phí Và Loại

thegioiluat.vn

2016%20-%20Kho%C3%A1%20lu%E1%BA%ADn%20-%20%C4%90H%20M%E1%BB%9F%20Tp.HCM%20-%20L%C3%AA%20%C4%90%C3%ACnh%20D%E1%BA%A1%20Thi%20-%20QUY%20TR%C3%8CNH%20%C4%90%C3%81NH%20GI%C3%81%20R%E1%BB%A6I%20RO%20KI%E1%BB%82M%20TO%C3%81N%20TRONG%20GIAI%20%C4%90O%E1%BA%A0N%20L%E1%BA%ACP%20K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20KI%E1%BB%82M%20TO%C3%81N.PDF

Chuẩn mực IAS 37 - Bản dịch tiếng Việt

Bản dịch tiếng Việt của Chuẩn mực IAS 37 - Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

http://vietsourcing.edu.vn/ban-tin-chuyen-nganh/1714-ias-37-cac-khoan-du-phong-tai-san-tiem-tang-va-no-tiem-tang.htmlhttps://ktkt.uel.edu.vn/chuan-muc-kiem-toan-viet-nam-vsa/chuan-muc-kiem-toan-so-330
sites.google.com

hopxinh.com.vn

trang web nhằm mục đích phục vụ các bạn trong lĩnh vực nghiên cứu các môn học trong trương chình đại học.

http://bvnews.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/deef2e03-158d-4cea-b98a-c57128500dc3/Kiem+tra+van+hanh+he+thong+chua+chay.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=deef2e03-158d-4cea-b98a-c57128500dc3https://tuonthi.com/quy-trinh-danh-gia-rui-ro-kiem-toan-la-gi/ bsigroup.com

Food%20Fraud%20-%20What%20You%20Dont%20Know%20JUN2016%20Sales%20Final.pdf

484.38 KB

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng