Smith, Johnson, Williams, Jones, Brown ... quý khách hàng gồm phải là 1 trong số mặt hàng triệu con người Mỹ thể hiện một trong 100 chúng ta thịnh hành tuyệt nhất sau các cuộc điều tra số lượng dân sinh năm 2000 và 2010 không? Danh sách những họ thịnh hành độc nhất vô nhị nghỉ ngơi Mỹ sau đây bao gồm các chi tiết về bắt đầu và ý nghĩa sâu sắc của từng thương hiệu. Điều thú vui là kể từ năm 1990 , lần độc nhất báo cáo về chúng ta này được Cục khảo sát dân sinh Hoa Kỳ tổng phù hợp, ba họ nơi bắt đầu Tây Ban Nha —Garcia, Rodriguez với Menendez — đang lọt vào trong TOP 10.
Bạn đang xem: Tên phổ biến ở mỹ

*

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-7" data-tracking-container="true" proxy-width="1127" proxy-height="1413" data-proxy-src="https://images.duhocdongdu.com/proxy?height=1413&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtteo.com%2Fthmb%2FNC2c0SywAEZGmhxy82lwRq6oQYw%3D%2F1413x1127%2Ffilters%3Ano_upscale%28%29%3Amax_bytes%28150000%29%3Astrip_icc%28%29%2Fgetty-knight-helmet-58b9c9d15f9b58af5ca6b02b.jpg&width=1127">
*

*Xem thêm: Du Học Cao Đẳng Cộng Đồng Mỹ : Học Cao Đẳng Cộng Đồng Mỹ Với Chi Phí Thấp

*