Số lượng dùng biểu lộ những hay ít của sự vật hoặc bạn. Số lượng vào Tiếng Anh có nhiều từ bỏ diễn đạt có thể các bạn chưa biết? Trong câu chữ wiki share công ty chúng tôi vẫn trình làng một vài từ bỏ chỉ con số thường gặp mặt. Chắc chắn vẫn quan trọng vào áp dụng ngữ pháp hoặc trong giao tiếp.

Bạn đang xem: Số lượng tiếng anh là gì


*

Số lượng tiếng anh, những từ bỏ chỉ số lượng


Số lượng vào Tiếng Anh là gì?

Số lượng (quantifier) có thể là từ bỏ hoặc nhiều trường đoản cú được áp dụng nhằm chỉ con số của người hoặc đồ vật. thường thì, con số có địa điểm trước các danh từ bỏ đề nghị định lượng, hoàn toàn có thể là danh tự số các hoặc danh trường đoản cú số ít.

Ex: There is a book on the desk.

(Có 1 cuốn sách trên bàn)

➔ Từ chỉ số lượng vào câu trên là ‘a’.

There are many apples in the frigde.

(Có nhiều quả táo bị cắn dở trong gầm tủ lạnh)

➔ Trong câu bên trên, từ bỏ chỉ số lượng là ‘many’.

Trong một vài ngôi trường hòa hợp, các từ bỏ chỉ con số rất có thể sửa chữa cho các trường đoản cú hạn định.

Từ chỉ số lượng đi kèm với danh từ bỏ đếm đượcTừ chỉ con số đi kèm cùng với danh từ bỏ không đếm đượcTừ chỉ số lượng đi kèm cùng với danh từ đếm được cùng ko đếm được
many, a large number of, few, a few, several, a, hundreds of, larger number of, thousands of, a couple ofmuch, a great khuyến mãi of, little, a large amount of, a little– some, any, most, of, no – lots of, all, none of, tons of- plenty,of, a lot of, heaps of

Note: Các trường đoản cú chỉ số lượng viết tắt Qty – Quantity. Cách viết tắt này thường gặp gỡ bên trên các 1-1 đặt đơn hàng.

Các từ chỉ số lượng


*

Một số từ chỉ con số thường xuyên gặp gỡ nhất


A. MANY – MUCH

Many cùng much là nhị từ bỏ chỉ con số phổ biến tốt nhất, nghĩa là nhiều người, những vật

Ex: I have many books on the table.

(Tôi có khá nhiều cuốn sách trên bàn)

She always has much time for me.

(Cô ấy luôn có rất nhiều thời gian đến tôi)

– Many và Much mọi được dùng vào câu xác định, che dịnh với nghi vấn

Ex: He doesn’t have sầu much money.

(Anh ấy không có tương đối nhiều tiền)

How much does it cost?

(Nó có mức giá bao nhiêu thế?)

– Lúc viết vnạp năng lượng trọng thể tuyệt nghỉ ngơi các yếu tố hoàn cảnh bao gồm sự tráng lệ và trang nghiêm ta bắt buộc cần sử dụng many với much nhằm tăng tính long trọng đến câu.

ManyMuch
Many + Nsố nhiều đến được

Ex: My aunt spent many days in Paris.

(Dì tôi đã chiếm lĩnh những ngày làm việc Paris)

Much + Nkhông đếm được

Ex: Khanh hao said that she doesn’t need much coffee.

(Khánh vẫn bảo rằng cô ấy không cần vô số cà phê)

How many + Nsố không ít đến được…?

Ex: How many trees are there in the street?

(Có bao nhiêu cái cây trên tuyến đường vậy?)

How much + Nko đếm được…?

Ex: How much milk vì you want?

(Bạn ao ước uống các sữa không?)

 2. SOME – ANY

Some với Any là 2 cặp tự chỉ số lượng luôn luôn tuy nhiên hành cùng nhau vào Tiếng Anh. Chúng Tức là “bất kỳ”, “một chút”, “một ít”.

Some/Any + Nsố nhiều

+ Some được áp dụng vào câu xác định với nghi vấn

Ex: Would you like some coffee?

(quý khách vẫn muốn uống một ít cafe không?)

Some childrover are playing in my yard.

(Vài đứa tphải chăng sẽ đùa trong sân của tôi)

+ Any thường xuyên dùng làm thay thế mang lại Some trong câu phủ định và thỉnh thoảng là cả các câu ngờ vực.

Ex: Do you know any English?

(quý khách hàng tất cả biết chút tiếng Anh như thế nào không?)

They don’t have sầu any friends here.

(Họ không có ngẫu nhiên bạn các bạn làm sao ở đây)

3. A LOT OF – LOTS OF

A lot of = Lots of: những, số lượng lớn

– A lot of giỏi lots of phần nhiều được áp dụng tương tự nhau cùng sử dụng vào câu xác định nhằm chỉ số lượng người tốt trang bị.

Ex: My mother has a lot of work lớn vì everyday.

(Mẹ tôi có tương đối nhiều Việc nên làm cho hàng ngày)

– Trong giải pháp giao tiếp thân thiết, a lot of có thể áp dụng vào câu bao phủ định với câu nghi vấn

Ex: A: Do you drink a lot of wine?

(Quý Khách cũng muốn uống những rượu không?)

B: Oh! No, I don’t.

(Ồ. Tôi không)

A lot of/Lots of + Nsố các đếm được + không đếm được

Ex: Mary haven’t got a lot of time.

(Mary ko có nhiều thời gian)

There are lots of books in the bag.

(Có những sách trong túi)

4. A/An

A/An: một

A/An cần sử dụng biểu đạt con số với đi cùng với những danh từ bỏ số không nhiều thực hiện thịnh hành nhằm chỉ một fan hoặc một đồ.

Ex: I have sầu a cát.

(Tôi bao gồm một nhỏ mèo)

She has an hãng apple.

(Cô ấy bao gồm một quả táo)

– Sự kết hợp của ‘a’

a + danh trường đoản cú số không nhiều bước đầu bởi một prúc âm

Ex: a girl (một cô gái), a car (một dòng xe)

a + danh trường đoản cú bắt đầu bởi một “h” phát âm

Ex: a horse (một con ngựa)

– Sự phối hợp của ‘an’

an + danh trường đoản cú số không nhiều + bắt đầu bởi một nguim âm

Ex: an egg (một trái trứng), an orphan (một đứa trẻ mồ côi)

an + danh từ bỏ bước đầu bởi “h” (là âm câm)

Ex: an hour (một giờ)

Các từ chỉ số lượng khác

Từ chỉ số lượng kết phù hợp với danh từ bỏ đếm được cùng ko đếm được

all (tất cả)some (bất kỳ)more (nhiều hơn)a lot of (nhiều)enough (đủ)
no (không)any (bất kỳ)most (những nhất)lots of (nhất)less (ít)

Ex: She has got no money, so she can’t go out.

(Cô ấy không tồn tại tiền, chính vì như vậy cô ấy không thể ra ngoài)

We have sầu a lot of friover.

(Chúng tôi có nhiều bạn)

Từ chỉ con số phối hợp với tất cả danh tự đếm được

(not) many

không nhiều

each mỗieither hoặc(a) few một chút
several một sốboth cảneither cũng khôngfewer không nhiều hơn
a couple of một vàihundreds of mặt hàng trămthousvà of sản phẩm ngàn
Ex: Each of the girls phoned lớn thank me.

(Mỗi cô bé nhỏ sẽ Điện thoại tư vấn năng lượng điện cảm ơn tôi)

Both Hung and Tam like dogs.

(Cả Hùng cùng Tâm phần lớn ưng ý chó)

Từ chỉ con số phối kết hợp với tất cả danh từ ko đếm được

(not) much

ko nhiều

a bit of

một chút

a little

một chút

a great giảm giá of

hết sức nhiều

a good idea of

một thỏa thuận/thời gian tốt

Ex: Would you like a little beer?

(Quý Khách cũng muốn uống một ít bia không?)

Jin spent a good idea of time reading book.

Xem thêm: Cách Viết Bài Luận Xin Học Bổng Hay Và Thành Công, Kinh Nghiệm Viết Essay Để Xin Học Bổng

(Jin đã chiếm lĩnh một khoảng thời gian giỏi nhằm gọi sách)

Chúng ta vừa kết thúc bài học kinh nghiệm về số lượng vào Tiếng Anh và một vài ba từ bỏ chỉ con số phổ biến nhất. Các các bạn ghi lưu giữ nhằm mục đích áp dụng đúng chuẩn nhé.