Điểm chuẩn vào Trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân văn uống - ĐH Quốc Gia TPTP HCM năm 2021

Trường ĐH Khoa học tập làng mạc hội và nhân văn - ĐH Quốc gia TPTP HCM năm 2021 tuyển sinc đào tạo 41 ngành xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, ngưỡng bảo đảm an toàn quality tự 18 cho trăng tròn điểm tuỳ từng ngành.

Ngày 16/9, Điểm chuẩn ĐH Khoa học thôn hội cùng nhân văn uống - ĐH Quốc gia TPSài Gòn năm 2021 đã có chào làng, xem cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: Quan hệ quốc tế nhân văn

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 2021

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Vnạp năng lượng – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM năm 2021 đúng mực nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học B00 22.6
2 7140101 Giáo dục học C00 23.2
3 7140101 giáo dục và đào tạo học C01 22.6
4 7140101 Giáo dục đào tạo học D01 23
5 7140114 Quản lý giáo dục A01; C00; D01; D14 21
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.2
7 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh D01 26.7
8 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 23.95
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 25.5
10 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 25.1
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 27
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.8
13 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.3
14 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.2
15 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 25.6
16 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 24
17 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D01 25.6
18 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức D05 24
19 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01; D03; D05 25.3
20 7220208 Ngôn ngữ Italia D01; D03; D05 24.5
21 7229001 Triết học A01 23.4
22 7229001 Triết học C00 23.7
23 7229001 Triết học D01; D14 23.4
24 7229009 Tôn giáo học C00 21.7
25 7229009 Tôn giáo học D01; D14 21.4
26 7229010 Lịch sử C00 24.1
27 7229010 Lịch sử D01; D14 24
28 7229020 Ngôn ngữ học C00 25.2
29 7229020 Ngôn ngữ học D01; D14 25
30 7229030 Văn học C00 25.8
31 7229030 Vnạp năng lượng học D01; D14 25.6
32 7229040 Vnạp năng lượng hoá học C00 25.7
33 7229040 Vnạp năng lượng hoá học D01; D14 25.6
34 7310206 Quan hệ quốc tế D01 26.7
35 7310206 Quan hệ quốc tế D14 26.9
36 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D01 26.3
37 7310206_CLC Quan hệ quốc tế D14 26.6
38 7310301 Xã hội học A00 25.2
39 7310301 Xã hội học C00 25.6
40 7310301 Xã hội học D01; D14 25.2
41 7310302 Nhân học C00 24.7
42 7310302 Nhân học D01 24.3
43 7310302 Nhân học D14 24.5
44 7310401 Tâm lý học B00 26.2
45 7310401 Tâm lý học C00 26.6
46 7310401 Tâm lý học D01 26.3
47 7310401 Tâm lý học D14 26.6
48 7310501 Địa lý học A01 24
49 7310501 Địa lý học C00 24.5
50 7310501 Địa lý học D01; D15 24
51 7310608 Đông phương thơm học D01 25.8
52 7310608 Đông phương thơm học D04 25.6
53 7310608 Đông phương học D14 25.8
54 7310613 Japan học D01 26
55 7310613 Nhật Bản học D06 25.9
56 7310613 Japan học D14 26.1
57 7310613_CLC Nhật Bản học D01 25.4
58 7310613_CLC Nhật Bản học D06 25.2
59 7310613_CLC Nhật Bản học D14 25.4
60 7310614 Nước Hàn học D01 26.25
61 7310614 Hàn Quốc học D14 26.45
62 7310614 Hàn Quốc học DD2; DH5 26
63 7320101 Báo chí C00 27.8
64 7320101 Báo chí D01 27.1
65 7320101 Báo chí D14 27.2
66 7320101_CLC Báo chí C00 26.8
67 7320101_CLC Báo chí D01 26.6
68 7320101_CLC Báo chí D14 26.8
69 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện D01 27.7
70 7320104 Truyền thông nhiều phương thơm tiện D14; D15 27.9
71 7320201 Thông tin thư viện A01 23
72 7320201 Thông tin thỏng viện C00 23.6
73 7320201 Thông tin tlỗi viện D01; D14 23
74 7320205 Quản lý thông tin A01 25.5
75 7320205 Quản lý thông tin C00 26
76 7320205 Quản lý thông tin D01; D14 25.5
77 7320303 Lưu trữ học C00 24.8
78 7320303 Lưu trữ học D01; D14 24.2
79 7340406 Quản trị văn uống phòng C00 26.9
80 7340406 Quản trị văn phòng D01; D14 26.2
81 7310630 toàn nước học C00 24.5
82 7310630 đất nước hình chữ S học D01; D14; D15 23.5
83 7580112 Đô thị học A01 23.5
84 7580112 Đô thị học C00 23.7
85 7580112 Đô thị học D01; D14 23.5
86 7760101 Công tác buôn bản hội C00 24.3
87 7760101 Công tác thôn hội D01; D14 24
88 7810103 Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành C00 27
89 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành D01 26.6
90 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành D14 26.8
91 7810103_CLC Quản trị hình thức phượt và lữ hành C00 25.4
92 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành D01 25.3
93 7810103_CLC Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành D14 25.3
94 7310403 Tâm lý học giáo dục B00 21.1
95 7310403 Tâm lý học giáo dục B08; D01; D14 21.2
Học sinc chú ý, để làm làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140101 GIÁO DỤC HỌC 601
2 7140114 QUẢN LÝ GIÁO DỤC 601
3 7220201 NGÔN NGỮ ANH 880
4 7220201_CLC NGÔN NGỮ ANH_CLC 880
5 7220202 NGÔN NGỮ NGA 635
6 7220203 NGÔN NGỮ PHÁP 745
7 7220204 NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 825
8 7220204_CLC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC 815
9 7220205 NGÔN NGỮ ĐỨC 755
10 7220205_CLC NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC 745
11 7220206 NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA 680
12 7220208 NGÔN NGỮ ITALIA 620
13 7229001 TRIẾT HỌC 601
14 7229009 TÔN GIÁO HỌC 601
15 7229010 LỊCH SỬ 601
16 7229020 NGÔN NGỮ HỌC 685
17 7229030 VĂN HỌC 700
18 7229040 VĂN HÓA HỌC 670
19 7310206 QUAN HỆ QUỐC TẾ 860
20 7310206_CLC QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC 865
21 7310301 XÃ HỘI HỌC 675
22 7310302 NHÂN HỌC 601
23 7310401 TÂM LÝ HỌC 865
24 7310501 ĐỊA LÝ HỌC 601
25 7310608 ĐÔNG PHƯƠNG HỌC 775
26 7310613 NHẬT BẢN HỌC 808
27 7310613_CLC NHẬT BẢN HỌC_CLC 808
28 7310614 HÀN QUỐC HỌC 808
29 7310630 VIỆT NAM HỌC 601
30 7320101 BÁO CHÍ 830
31 7320101_CLC BÁO CHÍ_CLC 835
32 7320104 TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 905
33 7320201 THÔNG TIN - THƯ VIỆN 601
34 7320205 QUẢN LÝ THÔNG TIN 685
35 7320303 LƯU TRỮ HỌC 601
36 7340406 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 730
37 7580112 ĐÔ THỊ HỌC 601
38 7760101 CÔNG TÁC XÃ HỘI 601
39 7810103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 815
40 7810103_CLC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH_CLC 805
41 7310403 TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC 601
Học sinc xem xét, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 tại trên đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL

Cliông xã để tyêu thích gia luyện thi ĐH trực tuyến miễn phí tổn nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tuượng Nữ Thần Tự Do & Trải Nghiệm Tour, Tượng Nữ Thần Tự Do

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – Dai Hoc Quoc Gia TPSài Gòn 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên duhocdongdu.com