Quá khứ cùng ngày nay phân từ là điểm ngữ pháp quan trọng với rất nhiều gây lầm lẫn mang lại chúng ta độc nhất vô nhị là lúc gặp yêu cầu dạng đề bài về chủ động với bị động.

Bạn đang xem: Phân biệt hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Để giúp chúng ta nắm rõ rộng về vượt khđọng phân tự và hiện thời phân trường đoản cú, nội dung bài viết về Quá khđọng và hiện thời phân từ bỏ và Cách dùng riêng biệt các bài tập luyện hiện thời phân trường đoản cú sau đây có thiết kế một bí quyết đầy đủ và dễ hiểu nhất, giúp chúng ta tách biệt và né tránh hầu hết lỗi không đúng thường xuyên rất hay gặp gỡ nên này.

1. Khái niệm thừa khđọng với hiện tại phân từ

Bây Giờ phân trường đoản cú đó là hễ từ thêm đuôi ”-ing”. Bây Giờ phân tự nói một cách khác là danh cồn tự, được Ra đời bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau cùng đụng từ bỏ.


*
*
*
*
*
Bài tập
Exercise 1: Make one sentence from two. Complete the sentences with an -ing clauseA bell was ringing. I was woken up by it. I was woken up by a bell ring.A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to hyên ổn. I didn’t talk much to lớn the …A taxi was taking us lớn the airport. It broke down. The …There’s a path at the kết thúc of this street. The path leads khổng lồ the river. At the kết thúc of the street, there’s a …A factory has just opened in the town. It employs 500 people. A ………………………………………………….. has just opened in the town.The company sent me a brochure. It contained the information I needed. The company sent me …………………………Exercise 2: Make one sentence from two, beginning á shown. Each time make an -ed clauseA boy was injured in the accident. He was taken to the hospital. The boy injured in the accident was taken to lớn the hospital.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired. The gate ……………………………………….. has now been repaired.Several suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical. Most of the ……………………………………………….. were not very practical.Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet. The ………………………………………………………. haven’t been found yet.A man was arrested by the police. What was his name? What was the name of ……………………………………………….?Exercise 3: Complete the sentences using the following verbs in the correct form

Blow Điện thoại tư vấn invite live offer read ring sit study work

I was broken up by a bell ringing,Some of the people invited lớn the các buổi tiệc nhỏ can’t come.Life must be very unpleasant for people ……………………………… near busy airports.A few days after the interview, I received a letter ……………………. me the job.Sometoàn thân ……………………………. Jaông chồng phoned while you were out.There was a tree ……………….. down in the storm last night.The waiting room was empty except for a young man ……………….. by the window …………………… a magazine.Ian has a brother …………………….. in a ngân hàng in London and a sister ………………………. Economics at university in Manchester.

Đáp án

Exercise 1: Make one sentence from two. Complete the sentences with an -ing clause.

2. the man sitting next khổng lồ me on the plane.

3. the taxi taking us lớn the airport

4. a path leading to the river.

5. a factory employing 500 people.

6. A brochure containing the information I needed.

Exercise 2: Make one sentence from two, beginning á shown. Each time make an -ed clause.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Miền Bắc, Danh Sách Đầy Đủ Các Trường Đại Học

2. damaged in the room

3. most of the suggestions made museum

4. the paintings stolen from the museum

5. The man arrested by the police

Exercise 3: Complete the sentences using the following verbs in the correct form

3. living

4. offering

5. called

6. blown

7. sitting … reading

8. working … studying

Trên đây là tổng thể kiến thức về quá khứ đọng cùng hiện giờ phân từ và biện pháp cần sử dụng rành mạch bài xích tập ngày nay phân từ. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc với đối chiếu định hướng bài học kinh nghiệm sau đó áp dụng vào bài bác tập. Nếu còn bất kỳ thắc mắc như thế nào đừng ngần ngại phản hồi phía dưới để duhocdongdu.com giải đáp nhé. Chúc bạn làm việc tốt.


Chào mừng chúng ta cho cùng với "Nơi bàn" về du học tập. Tđắm đuối gia Fanpage Việt Đỉnh nhằm cùng chinh phục niềm mơ ước du học nhé!