Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presented
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện diệnto lớn be present at...

Bạn đang xem: Present đi với giới từ gì

: có mặt ngơi nghỉ...khổng lồ be present to the mind: hiện ra vào trí hiện giờ, hiện giờ, lúc này, ni, nàypresent boundaries: con đường trẻ ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp sức rất là chuẩn bị sẵn sàng trong những khi bối rối khó khăn khăn danh từ bây giờ, hiện giờ, hiện thời, hiện nay, lúc này, bây giờat present: hiện tại, hiện giờ, lúc nàyfor the present: trong hôm nay, hiện nay giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, bốn liệu nàyby these presents: vì hầu như tư liệu này (ngôn từ học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, đồ gia dụng khuyến mãi ngay, khuyến mãi phẩmto lớn make sometoàn thân a present of something: biếu ai vật gì, bộ quà tặng kèm theo ai dòng gì danh từ tứ vắt giơ súng ngắm tư vắt bồng súng chào nước ngoài rượu cồn từ chỉ dẫn, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường hòa hợp này lộ ra một trong những nặng nề khăn chuyển, trình, nộp, dângkhổng lồ present the credentials: trình quốc thưlớn present a petition: đưa một bạn dạng con kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền giãi bày, trình bày, biểu thịlớn present the question very cleary: trình bày vụ việc một biện pháp rất rõ ràng trình bày (một vsinh hoạt kịch); cho (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, lộ diện, thể hiện ralớn present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý suy nghĩ nảy ra trong phán đoán tôi ra mắt (ai với ai); gửi (ai) vào yết loài kiến, gửi (ai) vào bệ con kiến (vua...)khổng lồ be presented at court: được đưa vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục nhằm cai quản xứ đọng đạo) biếu tặng kèm (ai dòng gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto lớn present arms: bồng súng chào

*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

presented

Từ điển WordNet


adj.


n.

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Chứng Chỉ Khác Chứng Nhận - Chứng Chỉ (Diploma) Và Chứng Nhận (Certificate)

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant h& over offer submit tenderant.: absent future past