Popular đi với giới từ gì, Popular to hay with. Popular /ˈpɑː.pjə.lɚ/. Có nghĩa là phổ biến, được nhiều người yêu thích, biết đến, ủng hộ, mang nghĩa tích cực. Trong bài này chúng ta sẽ xem cách dùng từ trên ra sao


*

Popular đi với giới từ gì? Popular to hay with

Trong Tiếng anh, có 2 từ phổ biến có nghĩa khá giống nhau, dễ gây nhầm lẫn cho người dùng. Đó là:

POPULAR:liked, enjoyed, or supported by many people (được yêu thích, ưa chuộng bởi nhiều người, mang ý tích cực)COMMON:the same in a lot of places or for a lot of people (thông thường, phổ biến, mang ýtrung tính)

(1) Pizza becomes more popular in Vietnam.

Bạn đang xem: Popular đi với giới từ gì

Bạn đang xem: Popular đi với giới từ gì

(2) Cancer has become popular recent years.Vậy, dùng popular trong (1) là đúng, vì hàm ý Pizza được yêu thích bời nhiều người.

Còn trong (2), popular là không chính xác vì Cancer là điều mọi người không thích, mang ý tiêu cực. Hiểu đúng hơn, cancer xuất hiện ở nhiều nơi. Nên trong trường hợp này, bạn phải dùng common.


Viết lại:Cancer has become common recent years.

Giờ bạn đã hiểu sự khác biệt giữa 2 từ gây nhầm lẫn này chưa nhỉ?Chúng ta cùng thử thêm một số ví dụ nữa nhé

Popular:

Son Tung MTP is one of the mostpopularsingers in Vietnam right now (Sơn Tùng MTP là một trong những ca sĩ được ưa thích nhất ở Việt Nam hiện nay)Going jogging is apopularform of exercise in my neighborhood (đi bộ nhanh là môn thể thao được yêu thích nhất ở khu tôi sống)Iphone X is very popular hi-tech devices by the young all over the world (Iphone X là thiết bị điện tử được ưa chuộng bởi người trẻ trên toàn thế giới)

*to be popular with sb*to be popular in sw

Common:

Staying late at work is verycommonin Japan (Ở lại công ty muộn rất phổ biến ở Nhật Bản)Peter is acommonAmerican name for newborns (Smith là một cái tên Mỹ phổ biến cho trẻ sơ sinh)Rain is very common in Vietnam during summer monsoon (Mưa rất phổ biến ở Việt Nam trong suốt mùa hè gió mùa)Nào chúng ta hãy thử áp dụng nha. Bạn sẽ dùng popular hay common trong những trường hợp sau?Its quite to see couples who dress alike.That song was . with people from my fathers generation.Smith is a very name in Britain.Walking is a form of exercise in Britain.Hãy nhớ cân nhắc thử xem trong mỗi câu, từ phổ biến chúng ta cần dùng có sắc thái tích cực hay tiêu cực để chúng ta điền popular hay common để biểu thị sắc thái tương ứng nhé.

Popular with is usually used for people.E.g. He is popular with friends.

Xem thêm: Canada Nổi Tiếng Về Gì - Những Điều Thú Vị Của Đất Nước Canada

Popular among is usually used for a group of people or an idea.E.g. She is popular among her students.or This policy is popular among the workers.