*Bạn đang xem: Phân bổ tiếng anh là gì


Về duhocdongdu.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viênXem thêm: Ngành Kiến Trúc Nội Thất Là Gì? Phân Biệt Ngành Kiến Trúc Và Thiết Kế Nội Thất

Các thuật ngữ giờ anh trong kế toán tài chính

Đây là phần đông từ giờ anh siêng ngành kế tân oán tài chủ yếu quan trọng.

Sinch viên kế tân oán cần biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Nguyên ổn tắc doanh nghiệp là 1 trong thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn điện thoại tư vấn trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn vẫn gọi8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phạt hành11. Uncalled capital: Vốn không gọi12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: giá cả vận chuyển15. Carriage inwards: Ngân sách chi tiêu chuyển vận sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi phí chuyển vận sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng giữ khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng so sánh giữ chuyển tiền mặt21. Category method: Phương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Cloông xã cards: Thẻ bnóng giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh khô toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các cách thức kế toán31. Conservatism: Nguim tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên ổn tắc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Ngân sách chi tiêu chế biến36. Cost accumulation: Sự tập đúng theo đưa ra phí37. Cost application: Sự phân bổ chi phí38. Cost concept: Nguyên tắc giá giá thành kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành40. Cost of goods sold: Nguyên ổn giá sản phẩm bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần chiết khấu gồm tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản giữ động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Pmùi hương pháp giảm dần61. Straight-line method: Phương thơm pháp đường thẳng62. Direct costs: Ngân sách chi tiêu trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản ngại trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên ổn member Hội đồng cai quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng phân tách khấu69. Discounts received: Chiết khấu thiết lập hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô nóng lý gia sản cụ định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các chính sách cây viết tân oán kép74. Dual aspect concept: Ngulặng tắc tác động kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị chức năng tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Ngân sách trả trước80. Factory overhead expenses: giá thành cai quản phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần điện thoại tư vấn trang bị nhất85. Fixed assets: Tài sản nuốm định86. Fixed capital: Vốn nạm định87. Fixed expenses: Định phí tổn / Ngân sách cố gắng định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Ngulặng tắc chuyển động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá mức giá kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết tân oán dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản tổn phí thanh khô toán99. Imprest systems: Chế độ tạm bợ ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá thành gián tiếp103. Installation cost: Chi tiêu lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued share capital: Vốn CP phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán ngân sách sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Shop chúng tôi trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao tân oán bởi chi phí phương diện (tính lỏng/ tính tkhô hanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số năng lực thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Pmùi hương pháp giờ đồng hồ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguim đồ gia dụng liệu129. Money mesurement concept: Nguim tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các bút tân oán mở màn doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo ra tự nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí làm chủ phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP vượt mức148. Paid-up capital: Vốn vẫn góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn trang bị chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu có tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu tiên ko tích lũy162. Preliminary expenses: Ngân sách chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: giá cả trả trước164. Private company: Shop chúng tôi tư nhân165. Profitability: Khả năng sinch lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Ngân sách chi tiêu sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit và loss account: Tài khoản công dụng