Each và Every cũng khá được cần sử dụng cực kỳ phổ cập trong vnạp năng lượng phạm giờ đồng hồ anh xuất xắc Anh văn tiếp xúc, vào một trong những trường hợp 2 từ này tương đương nhau về nghĩa vì vậy dễ gây nên lầm lẫn đến nhiều bạn bắt đầu học tập giờ anh.

Bạn đang xem: Phân biệt each và every


Trong nội dung bài viết này bọn họ thuộc phân minh bí quyết dùng Each với Every thiệt cụ thể nhằm các bạn làm rõ cùng vận dụng trong các tình huống thực tế.


1. Cách dùng "EACH"

- Each rất có thể sử dụng với DANH TỪ (each book, each student)

- Each hoàn toàn có thể sử dụng MỘT MÌNH (None of the rooms was the same. Each was different. = Each room was different: Không tất cả chống nào giống nhau. Mỗi chống từng khác.)

- Each cũng có thể sử dụng cùng với đại từ bỏ không xác định ONE (tuy nhiên thường là không đề xuất thiết) (Each one of them = each of them)

- Each cũng có thể dùng ở giữa tuyệt cuối câu.

Ví dụ:

- The students were each given a book = Each student was given a book

Sinch viên được vạc mọi cá nhân một cuốn sách.

- These oranges cost 25 pence each

Những quả cam này giá 25 xu một trái.

2. Cách sử dụng "EVERY"

- Every có thể dùng với DANH TỪ (every book, every student)

- Every hoàn toàn có thể cần sử dụng với đại từ ko khẳng định ONE, tuy thế không dùng MỘT MÌNH

Ví dụ:

- "Have sầu you read all these books?" "Yes, every one."

Quý khách hàng đang phát âm toàn bộ rất nhiều quyển sách này à?" "Vâng, tất cả"

- Every có thể sử dụng EVERY ONE OF, tuy nhiên ko dùng EVERY OF

Ví dụ:

I’ve sầu read every one of those books = I’ve read every one of them. (Không nói every of those books)

- EVERY ONE = EVERYBODY: cần sử dụng chỉ người

- EVERY ONE: dùng được đến toàn bộ cơ thể và vật

Ví dụ:

- Everyone enjoyed the buổi tiệc nhỏ. = Everytoàn thân enjoyed the party

(Mọi fan đã bao gồm một buổi tiệc ra trò)

- He is invited khổng lồ lots of parties & he goes to lớn each one of them = every one of them = every tiệc ngọt.

(Anh ấy xuất xắc được mời dự lễ hội và anh ấy không sót một buổi như thế nào cả.)

*
Cách phân biệt Each cùng Every

3. Phân biệt EACH cùng EVERY

+ EachEvery là các ĐỊNH TỪ thường xuyên được sử dụng cùng với danh tự.

* EACH với EVERY tất cả nghĩa tương đương nhau.

Ví dụ:

Prices go up each year = Prices go up every year. (Giá tăng thường niên.)Each time / Every time I see her, she always smile to me. (Mỗi lần gặp gỡ nhau cô ấy hồ hết nở thú vui với tôi.)Each / Every room of this khách sạn is equipped with an alarm. (Mỗi chống trong hotel này phần lớn được đồ vật báo động)

* Tuy nhiên, Each với Every không trọn vẹn giống nhau:

EACH: Các vật dụng, sự việc như những thành phần tránh rộc rạc, từng cái một.

EVERY: Thường dùng làm chỉ trong tổng thể

Ví dụ:

- Every soldier saluted as the President arrived. The President gave each soldier a medal.

(Tất cả chiến sĩ phần đa cúi xin chào lúc Tổng Thống cho. Ngài trao huân chương cho từng đồng chí.)

+ EACH thường xuyên được sử dụng với con số bé dại.

EVERY hay được dùng với số béo, hoặc nhằm chỉ các đồ, vụ việc như một đội nhóm (nghĩa tương tự nlỗi ALL)

Ví dụ:

- There were four books on the table. Each book was a different colour.

(Có bốn quyển sách sinh sống bên trên bàn. Mỗi quyển gồm một color khác biệt.)

- At the beginning of the game, each players has three cards.

(Lúc ban đầu, mỗi bài xích thủ được phạt 3 quân.)

- Every sentence must have sầu verb.

(Mỗi câu đều có động từ bỏ = Tất cả những câu đều sở hữu đụng từ)

- Carol loves readings. She has read every book in the library.

(Carol say đắm đọc sách. Cô ấy sẽ phát âm phần đa quyển sách trong thỏng viện.)

- I dream of visiting every countries in the world = all countries in the world.

(Tôi ước ao đi thăm hầu như nước bên trên trái đất.)

+ EACH rất có thể được sử dụng đến nhì đồ vật, vấn đề, hoặc tín đồ (nghĩa tương đương BOTH), tuy vậy EVERY thì không

Ví dụ:

- He was carrying a suitcase in each hands = He was carrying suitcases in both hands

(Mỗi tay anh ấy xách 1 vali = Anh ấy hai tay xách 2 vali)

+ EVERY được dùng làm nói bài toán nào kia xảy ra liên tục thế nào, nhưng EACH thì không

Ví dụ:

- "How often vị you go shopping?" "Every day." (Không nói "EACH day" )

("Quý khách hàng tất cả đi mua sắm chọn lựa thường xuyên không?" "Từng Ngày." )

- A bus comes every ten minutes. (Không nói "EACH ten minutes" )

(Cđọng mười phút ít gồm một chuyến xe buýt.)

4. các bài luyện tập về Each với Every

Những bài tập 1: Hoàn thành câu cùng với Each hoặc Every (Complete the sentences with each or every) .

A: ..... player has three cards.→ Each player has three cards.

B: Kate has read ..... book in the library. → Kate has read every book in the library.

1: .... side of a square is the same length.

2: .... seat in the theatre was taken.

3: There are six apartments in the building. .... one has a balcony.

4: There"s a train lớn London .... hour.

5: She was wearing four rings - one on .... finger.

6: Our football team is playing well. We"ve won .... game this session.

Bài tập 2: Thêm Each hoặc Every xong câu (Put in each or every)

A: There were four books on the table. ..... book was a different colour.

→ There were four books on the table. Each book was a different colour.

B: The Olympic Games are held ..... four years.

→ The Olympic Games are held every four years.

1: .... parent worries about their children.

2: In a game of tennis there are two or four players. .... player has a racket.

3: Nicola plays volleyball .... Thursday evening.

4: I understood most of what they said but not .... word.

5: The book is divided inlớn five sầu parts and .... of these has three sections.

6: I get paid .... four weeks

7: We had a great weekend. I enjoyed .... minute of it.

8: I tried lớn phone her two or three times, but .... time there was no reply.

9: Car sear belts save lives. .... driver should wear one.

10: (from an exam) Answer all five questions. Write your answer to lớn ....question on a separate sheet of papet.

Những bài tập 3: Thêm Everyone hoặc Every one (Put in everyone (1 word) or every one (2 word))

A: Sarah is invited khổng lồ a lot od parties và she goes lớn .....;

→ Sarah is invited to a lot od parties và she goes to lớn every one;

1. As soon as .... had arrived,we began the meeting.

2. I asked her lots of questions and she answered .... correctly.

3. She"s very popular .... like her.

Xem thêm: Những Mẫu Câu Hỏi Về Thời Gian Trong Tiếng Anh, Cách Diễn Đạt Thời Gian Trong Tiếng Anh Giao Tiếp

4. I dropped a tray of glasses. Unfortunately .... broke.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Each 2) Every 3) Each 4) every 5) each 6) every

Những bài tập 2:

1) Every 2) Each 3) every 4) every 5) each 6) every 7) every 8) each 9) Every 10) each