Từ nối (linking words) được sử dụng nhằm tạo nên giọng văn uống mạch lạc mang lại câu, đồng thời góp kéo dài câu hoặc giúp quy trình ngắt câu với khiến cho câu có ý nghĩa sâu sắc hơn. Có tương đối nhiều nhiều loại từ nối. Mỗi tự nối diễn tả ý nghĩa sâu sắc khác biệt đến từng câu. Các trường đoản cú nối trong giờ anh là hồ hết từ bỏ hoặc các từ làm cho xúc tích vào lời nói cùng câu văn uống.

Bạn đang xem: Nối câu trong tiếng anh


Vị trí của từ nối vào câu, từ nối gồm 2 địa chỉ đứng trong câu:

Mệnh đề 1; trường đoản cú nối; mệnh đề 2

Hoặc:

Mệnh đề 1. Từ nối, mệnh đề 2

Nếu nối giữa hai mệnh đề, đằng trước chúng nên gồm vệt phẩy tuy vậy nhằm mà lại nối thân nhì từ đơn thì không đề xuất.

1. Những tự dùng để làm thêm thông tin

And (và)

Ex: Kate has 2 cats và 1 dog. (Kate gồm 2 nhỏ mèo và 1 bé chó)

Also (cũng)

Ex: He can speak Korean, Japanese and also a little Chinese.

(Anh ấy có thể nói rằng tiếng Hàn, giờ Nhật và một ít giờ Trung)

Besides (xung quanh ra)

Ex: I haven’t seen that weekkết thúc drama besides, it doesn’t have sầu good Đánh Giá.

(Tôi chưa xem bộ phim truyện vào cuối tuần kia, Ngoài ra thì nó không sở hữu và nhận được phản hồi tốt)

*

And so (và bởi vì thế)

We were tired và so we went to sleep early. (Chúng tôi mệt chính vì thế đã đi được ngủ sớm)

As a result/ as a consequence (Kết quả là)

Ex: Many houses were damaged as a result of a thunderstorm.

(Sau cơn sốt công dụng là tương đối nhiều tòa nhà bị phá hủy)

Consequently (Do đó)

Ex: She doesn’t love sầu him anymore; consequently, she wants to break up with him.

(Cô ấy không còn yêu thương anh ấy nữa; vì vậy, cô ấy mong phân tách tay)

For this reason (Vì nguyên do này nên)

Ex: These two shirts are so ugly; for this reason, there is no need lớn compare.

(Cả nhị loại áo này đều xấu, vì chưng nguyên nhân này buộc phải không cần phải so sánh)

Hence, so, therefore, thus (Vì vậy)

Ex: She accepted his proposal and thus became his wife.

(Cô ấy gật đầu đồng ý lời cầu hôn vì chưng vậy đang trở thành vk của anh ấy ấy)

Then (Sau đó)

Ex: He ate 2 hamburgers then went to see his friends.

(Anh ấy ăn uống 2 dòng bánh kẹp tiếp đến đi chơi với chúng ta anh ấy)

Dùng cùng với tính trường đoản cú với phó từ : Cấu trúc là so… that…

Ex: It was so hot that we drank a lot of water.

(Trời nóng vượt đề nghị Shop chúng tôi uống không ít nước)

Dùng với danh từ số nhiều: Cấu trúc là so…that nhưng đề nghị thêm many/few trước danh từ đó.

Ex: I have so many albums so I will sell some of them.

(Tôi có khá nhiều album nên tôi đang cung cấp giảm đi)

Dùng với danh từ bỏ không đếm được: Cấu trúc là so…that dẫu vậy yêu cầu thêm much/ little trước danh tự kia.

Ex: The apartment had so little furniture that we decided lớn buy more.

(Căn uống hộ tất cả ít thứ nội thất vượt bắt buộc chúng tôi sẽ ra quyết định thiết lập thêm)

Dùng cùng với tính từ bỏ + danh từ bỏ số ít: Cấu trúc là such a…that, có thể cần sử dụng “so” theo cấu trúc: so + adj + a/an + noun…that…

Ex: It was such a cold day that we got a day off/ It was so a cold day that we decided to lớn to get a day off.

(Ttránh rất lạnh yêu cầu chúng tôi vẫn nghỉ một ngày)

Dùng với tính từ + danh tự số nhiều/không đếm được: Cấu trúc là such…that… (không được dùng so).

Ex: This is such delicious bread that I want to lớn eat it again.

(Chiếc bánh mì ngon đến hơn cả tôi ước ao ăn uống lại nó)

3. Những tín hiệu chỉ sự so sánh

By the same token (tương tự như như thế)

Ex: He is good at music & by the same token, he learns it easily.

(Anh ấy tốt âm nhạc tương tự như thế anh ấy học nó rất đơn giản dàng)

In lượt thích manner (Theo phong cách tương tự)

Ex: He scolds her rudely, she responded khổng lồ hyên ổn in like manner.

(Anh ấy mắng cô ấy một giải pháp tục tằn buộc phải cô ấy đang đáp trả giống như như vậy)

Likewise, similarly (tương tự thế)

Ex: Students in this school are similarly dressed.

(Học sinch ngôi trường này mang trang bị như là nhau)

Ngoài ra cũng có hầu hết cụm trường đoản cú nối không giống như: In the same way (Theo phong cách y hệt như thế), In similar fashion (theo cách tương tự như thế), …similar to…, …as…as…

4. Những dấu hiệu chỉ sự đối lập

But, yet (nhưng)

Ex: Halsey loves dogs but she is allergic lớn them.

(Halsey yêu thương chó tuy thế cô ấy bị không thích hợp cùng với chúng)

However, nevertheless (Có nghĩa là tuy vậy, nhì từ này có cách sử dụng và cấu tạo như là nhau, những mô tả sự đối lập với mang ý nghĩa trang trọng)

Ex: I would like khổng lồ travel however, I get lost a lot.

(Tôi mong muốn đi phượt tuy nhiên tôi lại hay lạc đường)

In contrast, on the contrary (Đối lập với)

Ex: This yard is large in contrast with that one.

(Chiếc sảnh này rất rộng, đối lập với chiếc sảnh kia)

Instead (Txuất xắc vì)

Ex: I can’t liên hệ with John so I Gọi his mother instead.

(Tôi cấp thiết liên hệ được cùng với John đề xuất tôi đã Điện thoại tư vấn mẹ anh ấy chũm vày anh ấy)

On the other hvà (Mặt khác)

Ex: I want to lớn go khổng lồ the buổi tiệc ngọt tonight on the other hvà, I have sầu to help mom with housework.

(Tôi mong muốn đi tham dự các buổi tiệc tối này, mặt khác tôi nên giúp chị em việc nhà)

Still (vẫn)

Ex: He still loves her after those years.

(Anh ấy vẫn còn đấy yêu thương cô ấy sau chừng đó năm)

Ex: In spite of his poor health, he still manages lớn complete the course.

(Dù bệnh lý ko xuất sắc, anh ấy vẫn xoay xoả nhằm chấm dứt khóa học)

5. Những từ dấu hiệu chỉ tóm lại hoặc tổng kết

After all (sau tất cả)

Ex: He still felt hungry after all those boxes of donuts.

(Anh ấy vẫn cảm giác đói sau khi ăn mấy vỏ hộp bánh donut)

At last, finally, eventually (cuối cùng)

Ex: This event eventually gathered 50000 people.

(Sự kiện này sau cùng triệu tập được 50000 người)

In brief (nói chung)

Ex: I have sầu decided khổng lồ leave job in brief.

(Nói phổ biến là tôi đưa ra quyết định quăng quật việc)

Bên cạnh đó còn có: In closing (kết luận là), In conclusion/ in summary/ in short (tóm lại lại thì), On the whole (nói chung), To conclude (để kết luận), To summarize (Tóm lại)

6. Từ là dấu hiệu nhằm chỉ ví dụ

Có các ví dụ như sau: As an example, For example, For instance, Specifically, To illustrate, Such as…

Ex: I would like to eat many kinds of cake – for example, cheese cake.

(Tôi say đắm nạp năng lượng rất nhiều các loại bánh, ví như bánh phô mai)

Ex: There are many types of movie such as comedy, crime or drama.

(Có không hề ít thể nhiều loại phyên như phim hài, phlặng hành động tù nhân giỏi phyên truyền hình)

7. Những từ tín hiệu chỉ sự khẳng định

In fact (thực tiễn là)

Ex: In fact, now she feels regretful.

(Thực tế là giờ cô ấy cảm giác hối hận hận)

Especially (đặc biệt quan trọng là)

Ex: I lượt thích eating ice – cream especially in the winter.

(Tôi ưa thích ăn kem, đặc biệt là vào mùa đông)

Hình như hoàn toàn có thể có: Indeed (Thật sự là), No (không), Yes (có)…

8. Những trường đoản cú tín hiệu chỉ địa điểm

Above (phía trên)

Many kites are flying above sầu my head.

(Có không hề ít nhỏ diều sẽ bay bên trên đầu tôi)

Alongside (dọc)

Ex: The kids are playing alongside their parents in the field.

(Đám tthấp sẽ vui đùa cạnh phụ huynh chúng kế bên cánh đồng)

To the right (về phía bên phải)

Ex: If you turn lớn the right, you will see a luxury restaurant.

(Nếu các bạn đi trở về bên cạnh đề nghị, bạn sẽ thấy một nhà hàng quán ăn sang trọng trọng)

Upon (phía trên)

Ex: Those books are placed upon the shelf.

(Những cuốn nắn sách này được đặt tại bên trên giá)

Bên cạnh đó rất có thể có: Beneath (ngay lập tức phía dưới), Beyond (phía ngoài), Farther along (xa rộng dọc theo…), In back (phía sau), In front (phía trước), Nearby (gần), On top of (trên đỉnh của), To the left (về phía bên trái), Under (phía dưới)…

9. Những trường đoản cú là dấu hiệu chỉ sự nhắc lại

In other words (nói biện pháp khác)

Ex: In other words, she has khổng lồ give up singing.

(Nói giải pháp không giống, cô ấy phải từ quăng quật câu hỏi ca hát)

Ngoài ra rất có thể có: In short (nói ngắn thêm gọn lại thì), In simpler terms (nói theo một cách dễ dàng và đơn giản hơn), That is (kia là), To put it differently (nói không giống đi thì), To repeat (nhằm nói lại)…

10. Những trường đoản cú chỉ dấu hiệu thời gian

Afterward (về sau)

Ex: What happened khổng lồ hlặng afterward no one knew.

(Những gì xảy mang lại cùng với anh ấy kế tiếp không người nào biết cả)

At the same time (cùng thời điểm)

Ex: She makes me feel happy and sad at the same time.

(Cô ấy khiến tôi Cảm Xúc vui bi quan cùng lúc)

Immediately (ngay lập tức lập tức)

Ex: I have to lớn vị my homework immediately when I get up in the afternoon.

(Tôi buộc phải làm cho bài tập ngay lúc ngủ dậy vào buổi chiều)

In the past (vào vượt khứ)

Ex: He built many houses in the past.

(Anh ấy sẽ chế tạo không ít căn nhà trong thừa khứ)

Previously (trước đó)

Ex: For a few years previously, this province was affected by the drought.

(Trong một vài năm kia đó, thức giấc này đã bị tác động vì chưng hạn hán)

Bên cạnh đó hoàn toàn có thể có: Currently (hiện tại tại), Earlier (mau chóng hơn), Formerly (trước đó), In the future (trong tương lai), In the meantime (trong những khi hóng đợi), Later (muộn hơn), Meanwhile (trong khi đó), Simultaneously (đồng thời), Subsequently (sau đó), Then (sau đó)…

11. Những tự chỉ sự bao quát, nói chung

Generally

Ex: It generally takes us 3 days to complete the task.

(Chúng tôi nói thông thường hay mất 3 ngày để hoàn thành dứt nhiệm vụ)

Overall (nói chung)

Ex: Overall. The meeting was a success.

(Nói tầm thường buổi họp vẫn thành công)

Ngoài ra rất có thể có: In general, On the whole, All things considered…

12. Những từ nói chi tiết, cụ thể

In particular

Ex: The pollution problem in Hanoi in particular is worrying.

(Cụ thể vấn đề độc hại ở Hà Nội Thủ Đô là rất đáng lo ngại)

Trong khi hoàn toàn có thể có: Particularly, Specifically, To be more precise

13. Những tự đặt ra ý kiến của mình

In my opinion

Ex: She is a great singer in my opinion.

(Cô ấy là ca sĩ khôn cùng tuyệt đối hoàn hảo theo chủ kiến của tôi)

From my point of view

Ex: From my point of view, he has done nothing wrong.

(Từ quan điểm của tớ anh ấy ko làm những gì sai cả)

Hình như rất có thể có: Personally (về cá nhân), From my perspective sầu, It seems khổng lồ me that…, I believe sầu that…, It appears khổng lồ me that …

14. Những trường đoản cú thể hiện sự chắc chắn là về điều gì đó

Certainly

Ex: You must certainly come baông xã home page before 10pm.

(Con tất yếu buộc phải về lại quê hương trước 10h tối)

Definitely

Ex: Our short trip was definitely enjoyable.

(Chuyến đi ngắn thêm của công ty chúng tôi trọn vẹn đáng tận hưởng)

Trong khi rất có thể có: Undoubtedly (không ngờ vực gì), Obviously (rõ ràng), It is obvious/ clear that…

15. Những từ chỉ dẫn sự đồng tình

…in agreement that…/…in accordance with…/ Accordingly

Ex: His wedding will be celebrated privately, in accordance with his wishes.

(Đám cưới của anh ấy ấy sẽ được tổ chức triển khai riêng rẽ tứ theo ước nguyện của anh ấy ấy)

16. Những trường đoản cú thể hiện việc chỉ dẫn nguyên do, nguyên ổn nhân

Owing to…

Ex: Owing khổng lồ an immediate heart – break, he was taken to the hospital.

(Vì đợt đau tlặng bất thần, ông ấy đã có được gửi vào bệnh dịch viện)

…because… = …because of… = on account of = due to (sau because là một trong những mệnh đề; sau because of là 1 danh từ)

Ex: Because of a surprising buổi tiệc ngọt, she was really happy.

(Vì buổi tiệc bất thần mà cô ấy đã thật sự khôn xiết vui)

Due to… = This is due to …

17. Những từ nối tiếng anh đề cập tới trình tự

former (trước đây), intitial (lúc đầu), prior (trước), respectively (lần lượt)

Ex: Irene and Katie are 28 and trăng tròn years old, respectively.

(Irene và Katie lần lượt là 28 với 20 tuổi)

18. Một số những từ nối mang tính chất ĐK khác.

Ex: Even if you are confident, you still have to try your best.

(Cho dù các bạn bao gồm lạc quan đến đâu, các bạn vẫn bắt buộc thay hết sức mình)

Whether or not (dù là tuyệt không)

Ex: You will have lớn bởi your homework whether or not you like it.

(quý khách sẽ đề xuất có tác dụng bài tập về nhà mặc dù bạn thích tốt không)

Ex: The baby can’t fall asleep unless mother hugs her.

(Đứa bé bỏng cần thiết ngủ được trừ phi tín đồ bà bầu ôm nói)

Provided/ Providing that/ as long as: Với điều kiện là, miễn là

Ex: You can have sầu a picnic here providing that you don’t mess around.

(Bạn hoàn toàn có thể đi picnic tại chỗ này miễn sao không gây rối xung quanh)

Suppose/Supposing = What…if: Nếu…thì sao

Ex: Suppose you quit job. (Giả sử nếu như khách hàng nghỉ ngơi vấn đề thì sao)

If only + S + V/will + V = hope that: mong muốn rằng

Ex: If only he does his homework before class.

(Hi vọng rằng anh ấy làm bài tập về công ty trước lúc tới lớp)

If only + S + Vp/past perfect = wish that: giá chỉ mà

Ex: If only I participated in the event. (Giá nhưng tôi đang tsi mê gia sự kiện)

If only + S + would + V

Diễn đạt hành động thiết yếu xẩy ra sinh hoạt hiện nay tại

Ex: If only he would drive sầu carefully.

(Giá cơ mà anh ấy lái xe cẩn thận)

Diễn đạt một ước ước ao tất yêu tiến hành về tương lai:

Ex: If only it would stop raining heavily.

(Ước gì xong mưa to)

Ex: I didn’t use the vacuum cleaner in order not khổng lồ wake up her.

(Tôi không cần sử dụng trang bị hút lớp bụi nhằm rời đánh thức cô ấy)

For: diễn đạt cách sản phẩm công nghệ gì đấy được sử dụng

This is for warming the room.

(Đây được dùng để gia công nóng phòng)

Ex: The weather is too hot to lớn go out.

(Thời ngày tiết vượt lạnh nhằm ra ngoài)

Ex: Although he is super famous, he still acts nicely.

(Mặc dù anh ấy vô cùng nổi tiếng, anh ấy vẫn hành xử tốt)

While, whereas (trong khi)

Ex: I like Korea while my sister likes Vương Quốc Của Những Nụ cười.

(Tôi đam mê Hàn Quốc trong những lúc đó em tôi lại đam mê Thái Lan)

I want to eat either chicken or beef.

(Tôi ước ao ăn con gà hoặc giết thịt bò)

Ex: Neither Rose nor Jachồng likes swimming.

(Chẳng cần Rose cũng không phải Jaông chồng ham mê bơi lội lội)

Both – và (cả…và…)

Ex: Both she và her husbvà will attend the conference.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing Hà Nội Ở Đâu ? Đại Học Tài Chính Marketing Hà Nội Ở Đâu

(Cả cô ấy với chồng những tmê mệt tham dự lễ hội nghị)

Ex: She can not only draw but also compose.

(Cô ấy không những có khả năng vẽ mà hơn nữa chế tạo được)

Trên đây là tổng hợp rất nhiều từ bỏ nối vào Tiếng Anh cơ mà công ty chúng tôi mong muốn đem lại cho chính mình. Hy vọng nội dung bài viết này hữu dụng mang đến quá trình tiếp thu kiến thức của bạn!

Tđê mê khảo tại: https://www.learn-english-today.com/lessons/lesson_contents/grammar/linking-words.html