nhiều phần cửa hàng tuyển lựa chọn dụng bây giờ đề nghị ứng viên yêu cầu nộp CV bằng Tiếng Anh. Và sự việc thực hiện đa số trường đoản cú vựng thế nào cho đúng, phù hợp luôn luôn luôn là vụ việc ứng cử viên quan tâmlúc trình bày CV.duhocdongdu.com sẽ kăn năn khối hệ thống lại bạn thân từ quăng quật vựng thường lộ diện thêm trong CV, chúng ta tìm hiểu thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn lựa chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ cùng với tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trong thời điểm tạm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương mong mỏi muốn


*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học hành bên trên trường

majored in - học chăm ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - khả năng tin học

Good at… - xuất nhan sắc về

typing skills - kỹ năng tiến công máy

Foreign language skills - kĩ năng quốc tế ngữ

Communication Skills - khả năng giao tiếp

Team-working - năng lượng thao tác làm việc nhóm

work independently - thao tác làm việc thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - thao tác làm việc dưới áp lực nặng nề nặng nại cao

verbal communication skills - tài năng giao tiếp

problem-solving skill - năng lượng xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời hạn tmê mẩn gia

Institution - trung chổ chính giữa theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - triệu triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinch nghiệm

Undertake - Tiếp thừa nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm vụ việc cho ai, cửa hàng nào

Proffessional -Chuyên ổn nghiệp

Believe in -Tin vào, sáng sủa vào

extensive sầu experience in… - kinh nghiệm tay nghề rất đầy đủ nghỉ ngơi mảng…

professional in…- chuyên gia vào lĩnh vực….

Work History - Lịch sử tạo cho việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions khổng lồ the development of the company - mang về bè phái cống hiến đáng chú ý trong sự cải tiến và phát triển của công ty