Bạn đang bối rối vào quá trình chuẩn bị đến buổi phỏng vấn visa du học Mỹ? Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp 40 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn visa du học Mỹ từ bao gồm những học sinch đã xin visa thành công xuất sắc. Các bạn gồm thể chuẩn bị câu trả lời trước với luyện tập để tách bỡ ngỡ trong buổi phỏng vấn visa.

-Luyện phỏng vấn visa Mỹ thuộc chăm gia: Tỷ lệ đỗ bên trên 95%

-04 bước luyện phỏng vấn visa du học Mỹ chuẩn mực và bài bản

*

1, tin tức cá thể trong buổi phỏng vấn Visa du học Mỹ

2, Thông tin gia đình

3, Kết quả học tập ở Việt Nam cùng kế hoạch học tập tại Mỹ

4, Chứng minch tài chínhvào buổi phỏng vấn Visa du học Mỹ

5, Các câu hỏi phụ khác

Những câu hỏi về lên tiếng cá nhân:

What’s your name? Why are you here today? How old are you? What’s your job? What are your hobbies? Do you like traveling? Have sầu you ever been abroad? Have sầu you ever lived away from your parents?

Những câu hỏi về lên tiếng gia đình:

How many people are there in your family?What’s your father’s name? What’s your mother’s name? How old is your mother? What vì chưng they do?/What are their jobs? Do you know anything about your parents’ companies? Why don’t your older brother(s)/sister(s) study abroad lượt thích you? Have sầu your parents/ your siblings traveled abroad?

Những câu hỏi về kết quả học tập ở Việt Nam và kế hoạch học tập tại Mỹ

What grade are you studying in? What’s your grade?What’s your school name? Could you tell me something special about your school Do you vị well at school? What is your GPA What are your favorite subjects? And why vì chưng you like them? Why did you choose your major in the current/ previous school? Do you want to lớn change that? Why bởi you choose US to lớn study? Why don’t you choose another country to study? Tell me the reasons why you chose this school? Why don’t you choose another school lớn study? What is the address of the university? What đô thị will you arrive in? Tell me something about the thành phố that you will live in the US? How can you know about this school? Are there anyone who helped you lớn find information about this school? How can you get the I-20/DS-2019? How did you complete the admission form? When will your school start? When is the upcoming intake of your school? What will you major in when you study university? Why vị you choose that major? What subjects will you study at school? How long bởi you want to lớn study in the US? What is the tuition fee? How about living cost? Have sầu you paid the program fee? By what way? Where will you live sầu in the US? With whom will you stay in the US? Who will pick you up at the airport upon your arrival? What difficulties vày you think you may encounter in the US?What are the university requirements for applicant?

Những câu hỏi về Chứng minch tài chính

Who sponsor you during your study in the USWhat are your parents’ salaries Besides salaries, vì your parents have other sources of income? Do your families own any other properties? Do your parents have sầu saving books? How much money does it have?. Do you know the origin of the savings book?What will you do if your parents ran out of money and could not afford your study well?How much bởi you have sầu to lớn pay for your study in the US?

Các câu hỏi khác trongvào buổi phỏng vấn Visa du học Mỹ

What makes me should grant you a visa according to lớn you?What will you vì if I said that you are qualified for a visa?Tell me something about your countryDo you know anything about America?Do you have any relatives and friends in the US?Have sầu you ever been refused a US visa? Why?

Tự hào là một vào những nhà tư vấn du học mặt hàng đầu Việt Nam, công ty chúng tôi Du học Toàn cầu duhocdongdu.com sẵn sàng hỗ trợ cùng giải đáp mọi câu hỏi của những bạn về vấn đề du học trọn vẹn miễn phí.


Đặt lịch bốn vấn