*
Danh trường đoản cú đếm được: Là danh từ rất có thể sử dụng được với số đếm, vì vậy nó có 2 sắc thái số ít và số nhiều. Nó cần sử dụng được cùng với a giỏi cùng với the.

VD: one book, two books, …

Danh từ bỏ không đếm được: Không cần sử dụng được với số đếm, cho nên vì thế nó không tồn tại hình dáng số không nhiều, số nhiều. Nó tất yêu dùng được cùng với a, còn the chỉ vào một vài trường đúng theo quan trọng. VD: milk (sữa). Bạn chẳng thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số đồ vật hóa học không đếm được có thể được chứa trong số bình đựng, bao bì… đếm được. VD: one glass of milk – một cốc sữa). 

Một số danh từ đếm được gồm hình hài số các quan trọng đặc biệt. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh trường đoản cú đếm được bao gồm dạng số ít/ số nhiều hệt nhau chỉ khác nhau bởi có “a” và không có “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số các danh trường đoản cú không đếm được như food, meat, money, s&, water … đôi khi được dùng nlỗi các danh từ số nhiều để chỉ những dạng, các loại khác nhau của vật tư đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me to eat.

Danh từ “time” ví như cần sử dụng cùng với nghĩa là “thời gian” là không đếm được tuy nhiên khi sử dụng với tức là “thời đại” hay “số lần” là danh tự đếm được. 

You have spent too much time on that homework.


Bạn đang xem: Money là danh từ đếm được hay không đếm được


Xem thêm: Mối Quan Hệ Bạn Bè - Bạn Hiểu Là Như Thế Nào

(thời hạn, không đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là các định ngữ sử dụng được cùng với những danh tự đếm được và ko đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (hay được dùng trong câu tủ định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số từ ko đếm được nên biết:

Svà food meat water

money news measles (dịch sởi) soap

Information air mumps (bệnh dịch quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh tự không đếm được tuy vậy advertisement là danh từ bỏ đếm được, duy nhất lăng xê rõ ràng nào đó.