​Các từ nối trong giờ Anh được sử dụng vào văn uống nói với văn viết nhằm mục tiêu mục đích dẫn dắt bạn phát âm, chuyển ý, chuyển câu và miêu tả các mối quan hệ giữa những mệnh đề một biện pháp ví dụ, dễ dàng nắm bắt hơn.


Vậy, để có thể viết cùng nói tiếng Anh một bí quyết súc tích hơn, hãy thứ cho mình đầy đủ từ bỏ nối trong giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tốt nhất nhưng bất cứ bạn học nào thì cũng cần biết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Liệt kê trong tiếng anh


​Lúc trường đoản cú chuyển ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong một câu, hoặc 2 câu với nhau, nó phải đứng giữa một trong các 3 cặp vệt sau: chnóng - phẩy, phẩy - phẩy, chnóng phẩy- phẩy.


​Dùng để liệt kê: ví như có 2 bạn, đồ gia dụng được liệt kê thì trước and không tồn tại dấu phẩy, trường đoản cú 3 người/ trang bị trsống lên: and lắp cùng với người/vật được liệt kê cuối cùng, có thể gồm hoặc không tồn tại lốt phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường đứng đầu câu, dùng để làm reviews thêm một điều gì ở kề bên cái sẽ nói ở trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc thân câu, hay đứng trước N; dùng làm đề cập đến cái gì đó tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ rượu cồn tự cùng V chính

Ít lúc mở đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý cấu trúc đảo: Not only + trợ rượu cồn trường đoản cú + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, thân hoặc cuối câu; luôn nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to lớn transfer to lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu, nằm giữa 3 cặp dấu

VD: Marketing plans give sầu us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường dẫn đầu câu, giữa câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - and besides, I don"t lượt thích Italian food.


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là vệt phẩy

VD: There are many interesting places khổng lồ visit in the đô thị.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng thân câu, dùng để làm liệt kê toàn bộ gần như ví dụ/ ngôi trường đúng theo hoàn toàn có thể tất cả, hay là tên bạn, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, & Jaông xã – failed the course.


​Đứng giữa câu, dùng để liệt kê 1 hoặc 1 vài ba ví dụ chứ đọng không phải toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t like your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t add up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng giữa câu, cần sử dụng lúc bắt đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng giữa câu, hiếm khi dẫn đầu câu (informal); nếu muốn mở màn câu, ta đề nghị cần sử dụng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, thân, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, thân câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, thân câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, giữa câu, trang trọng rộng However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going to lớn exp& this year.


​Đứng giữa hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has blue ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ dùng được đối chiếu đề nghị mang ý nghĩa tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​cũng có thể đứng nghỉ ngơi đầu, thân với cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the kiểm tra.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the kiểm tra.

Mary didn’t study. She failed the chạy thử, therefore.


​Chủ yếu ớt đứng sinh hoạt đầu, thân câu

VD: We have sầu invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left hlặng, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng chính giữa hoặc đầu câu, 2 trường đoản cú này có 1 chút không giống nhau vào phương pháp dùng:

- Hence: hay sử dụng chỉ tương lai

- Thus: thường được sử dụng chỉ thừa khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more & more complicated. Hence, we will have sầu to proceed with caution.


​Đứng trọng điểm câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 tự này có 1 chút khác biệt vào phương pháp dùng:

- Then: hay dùng làm chỉ công ty ngữ không giống không hẳn fan nói

- So: có thể dùng làm chỉ người nói hoặc bạn khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have lớn walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have sầu to lớn walk.


​Đứng sống đầu hoặc giữa câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable to lớn supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due khổng lồ the fact that / Owing lớn the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due to lớn the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe sầu in incentive sầu schemes, because we want our employees to be more productive sầu.


​Đứng đầu câu, trước dấu phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đấy là tổng đúng theo những từ nối trong tiếng Anh cơ bản duy nhất mà bạn cần nắm rõ nhằm rất có thể giao tiếp cũng giống như viết luận tốt.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá tuyệt kỹ giỏi tiếng Anh của fan bận bịu.

Xem thêm: Tôi Bận Việc Riêng Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Việc Riêng Là Gì

XEM NGAY >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả văn bản trên trang web đã có đảm bảo an toàn bản quyền bởi DMCA. Vui lòng không copy hoặc sửa đổi bất kỳ ngôn từ làm sao, bao gồm cả video cùng hình ảnh.