In the Philippines, dried herring is popularly eaten during breakfast, along with garlic rice & eggs.

Bạn đang xem: Kho cá tiếng anh là gì


Trong dashi, L-glutamat được chiết xuất từ bỏ tảo bẹ kombu (Laminaria japonica) và inosinat tự ngừ khô bào mỏng (katsuobushi) hoặc mòi khô (niboshi).
In dashi, L-glutamate comes from sea kombu (Laminaria japonica) and inosinate from dried bonilớn flakes (katsuobushi) or dried sardines (niboshi).
lúc quan sát kỹ hơn, Cửa Hàng chúng tôi để ý bao gồm sừng nai, ngọc trai, rắn mối khô cùng ngựa cũng như những món kỳ lạ kỳ khác.
Looking closely, we notice deer antlers, pearls, và dried lizards and sea horses, as well as other exotic items.
Một đơn vị cùng với 40 công nhân chăm cung cấp cá khô, đồ tạp hóa với mì tua sống Su-dong (bây chừ là Ingyo-dong).
Samsung started out as a small trading company with forty employees located in Su-dong (now Ingyo-dong).
Người buôn muối ướt (Wet-salter) có thể đề cùa đến một fan ướp cá khô hoặc một người nằm trong da bằng cách giấu muối bột ướt.
Có lẽ Giô-sxay ban đầu dạy dỗ đàn ông biện pháp làm hầu hết vấn đề dễ dàng và đơn giản nlỗi tiến công nhẵn miếng gỗ xù xì bằng da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how lớn persize such simple tasks as using dried fish skin to lớn smooth out rough spots on wood.
Có lẽ Giô-sxay bắt đầu dạy dỗ con trai cách có tác dụng rất nhiều bài toán dễ dàng nhỏng tấn công nhẵn miếng mộc xù xì bằng chất liệu da cá khô.
Perhaps Joseph began showing his young son how khổng lồ persize such simple tasks as smoothing rough spots on wood with dried fish skin.
Họ khéo léo len qua đám đông, mời Gọi rất nhiều vị khách đang đói bằng phần lớn sơn canh thơm và ngon bao gồm cá khô chiên, cua và ốc.
They deftly press their way through the crowd, tempting hungry customers with tasty soups & stews of blackened smoked fish, crabs, and snails.
Một giám thị lưu lại đụng báo cáo: “Trong 5 năm qua, chúng tôi sẽ phân phạt hơn một nngớ ngẩn tấn ngô, mười tấn cá khô và mười tấn đậu.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Luân Đôn Bằng Tiếng Anh, Một Bài Viết Hay Về


One traveling overseer reported: “Over the past five sầu years, we have sầu distributed more than a thousvà tons of maize, ten tons of dried fish, và an equal quantity of sugar beans.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M