quý khách đang ôn thi TOEIC? Mỗi Khi có tác dụng bài xích thi test TOEIC qua các tài liệu luyện thi, các bạn hay bồn chồn Lúc gặp gỡ nên bài bác tập how much với how many?quý khách ko biết phương pháp áp dụng chúng ra sao mang lại bao gồm xác? Dưới đó là các kỹ năng và kiến thức ngữ pháp vềhow much cùng how manyđược tổng vừa lòng tương đối đầy đủ nhằm các bạn dễ học tập cùng so sánh. Nào, hãy cùngduhocdongdu.com rành mạch 2 trường đoản cú dễ dàng nhầm lẫn này qua 1 bài học kinh nghiệm nhỏ tuổi tiếp sau đây nhé!
Bạn đang xem: How much và how many

1. How many

1.1. Định nghĩa

How many nghĩa là “bao nhiêu”, được dùng để làm hỏi về con số của một trang bị như thế nào kia.How many chỉ áp dụng đến danh tự đếm được (Countable Noun), vì vậy theo sau How many chắc chắn yêu cầu là danh từ số những (Plural Noun).

2. Công thức

How many + danh từ bỏ số những (Plural Noun) + are there?
How many + danh từ bỏ số những + do/ does/ did + S + have?
→ There is/ There are + số lượng

*
*
*
các bài luyện tập how much cùng how many – bài tập 2


Xem thêm: Các Tên Hay Cho Con Trai,Bé Gái Hay Ý Nghĩa Mới Nhất, 999+ Tên Hay Cho Bé Trai

10.________ much is a loaf of bread?A. What B. Where C. When D. How11. How ____glasses of water bởi vì you drink in the morning?A. many B. much C. some D. any12. This dictionary ________ 90,000 dong.A. cost B. costs C. is costing D. costing13. How much water ________ there in the glass?A. be B. am C. is D. are14. How much ________ a kilo of rice?A. be B. am C. is D. are15.________ books are there on the shelf?A. Where B. What C. How much D. How many

Đáp án

Những bài tập 1
1. How much2. How many3. How many4. How many5. How many6. How much
7. How many8. How much9. Many/ much10. Much11. Many12. Many
13. Many14. Much15. Much16. How much17. How many18. Many
19. How muchtrăng tròn. How many21. How many22. How many23. How many24. How much
các bài luyện tập 2
1. A2. B3. B4. A5. A
6. A7. A8. B9. C10. D
11. A12. B13. C14. C15. D
các bài luyện tập 3Có từng nào loại TV vào nhà của bạn?/How many televisions are there in your house?Anh trai các bạn có từng nào song giày vậy?/How many pairs of shoes does your brother have?quý khách hàng ăn từng nào cơm trắng mỗi ngày?/How much rice vị you eat everyday?quý khách hàng bắt buộc trả bao nhiêu chi phí để sở hữu được tranh ảnh này?/How much money bởi vì you have sầu to pay lớn get this picture?Chiếc mũ của khách hàng có giá bao nhiêu?/How much is your hat?các bài tập luyện 4How much tea is there in the cup?glasses/ On The Table? How many glasses are there on the table?How many apples are there on the table?how much butter is there in the fridge?How many chairs are there in the room?How much chocolate is there in the box?How many notebooks bởi you have?How much meat does she have?How many stamps bởi vì you have?How much sugar does Alice have?How many CDs does he have?How much cheese bởi vì they have?How many erasers have sầu you got?How much money has your father got?How many hats have sầu they got?How much perfume has Susan got?How many shirts has Jaông chồng got?How Much Oil Have sầu You Got?bài tập 5
1. Much2. Many3. Pencils4. Is5. Do
6. Have7. Many sisters8. Much Sugar9. Are There10. is there