Hợp lý giờ đồng hồ anh là gì? bổ sung cập nhật những từ bỏ vựng siêu quan trọng đối với hồ hết chúng ta. Nếu các bạn là fan đang muốn nâng cấp vốn tự vựng tiếng anh của chính mình, thì bài viết này sẽ giúp chúng ta về “hợp lí giờ anh là gì”? và các tự vựng có tương quan. Đừng bỏ qua qua bài viết hữu ích này nhé!


Hợp lý là gì

Hợp lý là 1 sự thứ vụ việc nào này được sắp xếp, sắp xếp, trình diễn, dọn dẹp, bày trí,..một giải pháp khôn cùng phù hợp. Từ đồng nghĩa cùng với từ bỏ thích hợp lý: hoàn hảo, sáng suốt, phù hợp, bao gồm ý thức, sự hiểu biết , quan sát, cảm thấy được, rất có thể nhận thấy,sờ thấy được .

Hợp lý tiếng anh là gì

Hợp lý giờ đồng hồ anh là “Reasonable

Ex:

The items in the house are arranged properly

Các thiết bị dụng vào bên được thu xếp phù hợp lý

When working also need lớn focus on a reasonable sitting posture

lúc thao tác làm việc cũng rất cần phải chú ý tứ thay ngồi thiệt vừa lòng lý

Documents can be streamlined in a variety of ways

Tài liệu rất có thể được bố trí hợp lý bởi rất nhiều cách thức khác nhau

Từ vựng tiếng Anh chỉ cảm xúc

Amused /ə’mju:zd/ vui vẻAngry /’æŋgri/ tức giậnanxious / ˈæŋkʃəs / lo lắngAnnoyed / əˈnɔɪd / bực mìnhConfident / ˈkɑːnfɪdənt / từ tinCheated / tʃiːtɪd / bị lừaConfused /kən’fju:zd/ lúng túngCross / krɔːs / bực mìnhDepressed / dɪˈprest / siêu buồnDelighted / dɪˈlaɪtɪd / siêu hạnh phúcArrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạoAshamed / əˈʃeɪmd / xấu hổBewildered / bɪˈwɪldər / khôn xiết bối rốiEcstatic / ɪkˈstætɪk / khôn cùng hạnh phúcEnthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt độ tìnhExcited / Excited / phấn khích, hứng thúBored /bɔ:d/ chánDisappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọngEmotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ dẫn đến xúc độngEnvious / ˈenviəs / thèm mong, đố kỵEmbarrassed / ɪmˈbærəst / khá xấu hổFrightened / ˈfraɪtnd / sợ hãiFrustrated /frʌ’streɪtɪd/ tốt vọngFurious / ˈfjʊriəs / giận duy trì, điên tiếtHurt /hɜ:t/ tổn thươngIrritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó khăn chịuIntrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳJealous / ˈdʒeləs / ghen tịJaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy Keen / kiːn / đam mê yêu thích, tha thiết Let down / let daʊn / thất vọng Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độcGreat / ɡreɪt / tuyệt vờiHappy /’hæpi/ hạnh phúcHorrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / siêu sung sướng Overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kỳ hứng thú. Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan Relaxed / rɪˈlækst / thư giãn giải trí, thoải mái Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng Sad /sæd/ buồn Scared / skerd / sợ hãi hãi Seething / siːðɪŋ / rất khó chịu dẫu vậy giấu kín Stressed / strest / mệt mỏi mỏi

Chắc chắn bạn chưa xem:

 Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên Suspicious / səˈspɪʃəs / nhiều nghi, ngờ vực Terrific / Terrific / tốt vời Terrified / ˈterɪfaɪd / cực kỳ hại hãiUnhappy / ʌnˈhæpi / buồnWonderful / ˈwʌndərfl / giỏi vờiWorried /’wʌrid/ lo lắng