good-for-nothing /"gudfə,nʌθiɳ/ (good-for-nought) /"gudfənɔ:t/-for-nought) /"gudfənɔ:t/* tính từ- vô tích sự, đoảng (người)* danh từ- bạn vô trò vè, tín đồ đoảng
Dưới đấy là đa số mẫu câu có chứa từ bỏ "good-for-nothing", trong bộ trường đoản cú điển Từ điển Anh - duhocdongdu.comệt. Chúng ta hoàn toàn có thể xem thêm những mẫu mã câu này để tại vị câu trong tình huống yêu cầu đặt câu cùng với tự good-for-nothing, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh sử dụng trường đoản cú good-for-nothing vào cỗ từ bỏ điển Từ điển Anh - duhocdongdu.comệt

1. You bunch of good-for-nothing loafers.

Bạn đang xem: Good for nothing là gì

Lũ ma cà bông vô tích sự các người.

2. A gun that"s unloaded ain"t good for nothing!

Một khẩu pháo không nạp đạn và lên cò thì hữu ích lợi gì chớ?

3. They are absolutely disgusting & they"re good for nothing."

Các máy kia thật kinh tởm với chẳng tốt lành gì."

4. Even a good-for-nothing father never forgets a child.

Đến 1 thằng phụ vương vô tích sự cũng không nỡ xem nhẹ nhỏ mình.

5. The third slave was called “wicked and sluggish” & “good-for-nothing.”

Đầy tớ sản phẩm tía bị Điện thoại tư vấn là “ăn hại <“gian ác”, crúc thích> biếng nhác” với “vô ích”.

6. Why is baptism “good for nothing” without the gift of the Holy Ghost?

Tại sao phxay báp têm “thì chằng có lợi chi” nếu như không có ân tứ đọng Đức Thánh Linh?

7. A pretty woman ain"t good for nothing but smelling sweet và laying around the house.

Một thiếu nữ đáng yêu chẳng được tích sự gì kế bên mùi hương thơm lắng đọng cùng ở đợi ở nhà.

8. His sons Hophni and Phinehas were “good-for-nothing men” who “did not acknowledge Jehovah.”

Các nam nhi ông tên Hóp-ni và Phi-nê-a là “người gian-tà, chẳng nhận-biết Đức Giê-hô-va”.

9. However, Eli’s sons, Hophni & Phinehas, were “good-for-nothing men” who did not “acknowledge Jehovah.”

Tuy nhiên, nhị đàn ông của Hê-li là Hóp-ni với Phi-nê-a là “tín đồ gian-tà, chẳng nhận-biết Đức Giê-hô-va”.

10. Why would a woman, whose name make the martials world tremble, marry an ugly, poor good-for-nothing?

Tại sao một ngừoi thiếu phụ tên của tín đồ ấy làm cho giang hồ táng đởm lại đi rước một fan ông xã thiếu thẩm mỹ, nghèo kiết xác chẳng tất cả gì?

11. Why would a woman, whose name make the martials world tremble, marry an ugly, poor good- for- nothing?

Tại sao một ngừoi thiếu phụ tên của bạn ấy làm giang hồ táng đởm

12. Hophni & Phinehas were “good-for-nothing men” —literally “sons of worthlessness”— because they had no regard for Jehovah.

Hóp-ni và Phi-nê-a là “tín đồ gian-tà <“vô lại”, Các Giờ Kinc Phụng Vụ>” bởi vì chúng ta ko kính trọng Đức Giê-hô-va.

13. The same could not be said of Eli’s good-for-nothing sons, Hophni & Phinehas, who “did not acknowledge Jehovah.”

Hai tín đồ con trai bất chính của Hê-li là Hóp-ni cùng Phi-nê-a thì không giống như nắm.

14. 6 At Psalm 101:3, we find Daduhocdongdu.comd’s words: “I shall not phối in front of my eyes any good-for-nothing thing.”

6 Nơi Thi-thiên 101:3, Đa-vít nói: “Tôi đã chẳng nhằm điều gì đê-mạt trước mặt tôi”.

15. 12 Another “good-for-nothing,” or worthless, thing to avoid is entertainment that promotes materialism or the occult or that features duhocdongdu.comolence, bloodshed, and death.

Xem thêm: Love To Lớp: Cách Hâm Nóng Tình Yêu Ở Xa, 6 Cách Duy Trì Tình Cảm Khi Yêu Xa Mùa Dịch

12 Một điều “đê-mạt” xuất xắc hư ko khác rất cần được rời là công tác giải trí động duhocdongdu.comên nhà nghĩa vật chất, thuật huyền bí hoặc bao gồm đặc thù hung bạo, ngã xuống và chết chóc.

16. Shimei, a Benjamite of the house of Saul, threw stones at Daduhocdongdu.comd and called down eduhocdongdu.coml upon him, shouting: “Get out, get out, you bloodguilty man & good-for-nothing man!”

Một tín đồ Bên-gia-min thương hiệu là Si-mê-i thuộc gia tộc của Sau-lơ ném nhẹm đá và rủa sả Đa-vkhông nhiều, hét: “Ớ bạn huyết, người gian-tà tê, hãy đi nà, hãy đi nà!”