abbreviation for Gross Domestic Product: the total value of goods & services produced by a country in a year:


Bạn đang xem: Giải thích tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú duhocdongdu.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


abbreviation for Gross Domestic Product: the total value of goods and services produced in a country in a year:
The government"s goal is to reduce the deficit lớn 5% of GDP.. this year through a combination of spending cuts và tax increases.
Gayri Safi Milli Üretim, bir ülkenin yıllık olarak ürettiği hizmet ve sầu ürünlerin toplam değeri…
*

a place where aircraft regularly take off & lvà, with buildings for passengers to wait in

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn duhocdongdu.com English duhocdongdu.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Những Thông Tin Cần Biết Khi Đi Du Lịch Châu Âu Âu Tự Túc Từ 7

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語