Đến Colombo trực thuộc Sri Lanka, Worcester cùng những tàu hộ vệ tạm dừng từ ngày 7 mang đến ngày 9 mon 8 nhằm tiếp tế với tiếp nguyên liệu trước khi liên tiếp di chuyển tìm hiểu eo biển Malacca.

Bạn đang xem: Eo tiếng anh là gì


Reaching Colombo for provisions và fuel, Worcester & her escorts tarried there from 7 August to 9 August before pushing on toward the Malacca Strait.
Sau Khi di chuyển hẳn sang vùng Đông Nam Louisiana với eo Breton, cơn lốc đổ xô lần trang bị bố sát biên cương Louisiana–Mississippi với tốc độ gió 1đôi mươi dặm/tiếng (190 km/giờ), vẫn ngơi nghỉ cường độ bão cung cấp 3.
After moving over southeastern Louisiana & Breton Sound, it made its third landfall near the Louisiana–Mississippi border with 1đôi mươi mph (190 km/h) sustained winds, still at Category 3 intensity.
Ghi chụ tóm lại rằng chế độ của những eo biển lớn không thể an toàn với hưởng thụ Hiệp ước Montreux phải được xem xét lại và viết lại trong một hội nghị quốc tế mới.
The note concluded that the regime of the straits was no longer reliable and demanded that the Montreux Treaty be re-examined và rewritten in a new international conference.
Khi mua bán đường biển trong eo biển cả Georgia và vịnh Puget diễn ra trong những năm 1790 sau này, các đỉnh điểm của núi Rainier và núi Baker trở đề nghị thân thuộc cùng với các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn (phần lớn là bạn Anh với người Mỹ, cơ mà cũng đều có một ít fan nước ngoài).
As marine trade in the Strait of Georgia và Puget Sound proceeded in the 1790s & beyond, the summits of Rainier & Baker became familiar khổng lồ captains & crews (mostly British & American over all others, but not exclusively).
Nó cùng Cony (DD-508) ở lại khu vực trong những lúc phần còn lại của Đội đặc nhiệm 77.2 rút lui về phía Nam bảo đảm lối tiếp cận vịnh Leyte qua té eo đại dương Surigao.
She & Cony (DD-508) remained in the area while the remainder of TG 77.2 withdrew khổng lồ the south to lớn cover the approaches khổng lồ the Leyte Gulf through Surigao Strait.
Phần đông nam giới của eo biển Tatar là khu vực vẫn diễn ra một trong các sự khiếu nại mệt mỏi tuyệt nhất trong Chiến ttrẻ ranh Lạnh, sẽ là vào trong ngày 1 mon 9 năm 1983, Chuyến bay số 007 của Korean Air Lines Flight chsinh sống theo 269 người bao gồm một nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ trên nhiệm là Larry McDonald, đã đi lạc vào không phận Liên Xô và bị lắp thêm cất cánh tấn công chặn Su-15 tấn công tức thì phía tây đảo Sakhalin.
The southeastern part of the Strait of Tartary was the site of one of the tensest incidents of the Cold War, when on September 1, 1983, Korean Air Lines Flight 007, carrying 269 people including a sitting U.S. congressman, Larry McDonald, strayed inlớn the Soviet air space and was attacked by a Soviet Su-15 interceptor just west of Sakhalin Isl&.
Ngày 12 mon 1 năm 1977, Roosevelt va chạm tới chiếc tàu mặt hàng chngơi nghỉ ngũ cốc Liberia Oceanus trong những khi đi qua eo biển Messina.
On 12 January 1977, Roosevelt collided with the Liberian grain freighter Oceanus while transiting the Strait of Messina.
Để bảo đảm nắm dĩ nhiên được eo đại dương Skagerrak nằm trong lòng Na Uy với Đan Mạch, thì đề nghị chiếm phần đóng các địa thế căn cứ không quân trên Đan Mạch.
In order khổng lồ secure the Skagerrak strait between Norway & Denmark, the air bases in Denmark had to lớn be seized.
Các cuộc tấn công trong 8trăng tròn cùng 834 không tương quan và kha khá bé dại, với câu hỏi khai quật có tính hệ thống rộng đã không bắt đầu cho tới Một trong những năm 830, với các chuyển động chuyển phiên giữa 2 bên eo hải dương Anh.
The attacks in 820 & 834 were unrelated & relatively minor, và more systematic raiding did not begin until the mid-830s, with the activity alternating between the two sides of the English Channel.
Lúc khoảng chừng 04 giờ 00, với mọi la bàn đều bị lỗi, San Francisteo nhập đoàn cùng với Helena với Juneau rồi theo chúng trải qua eo biển lớn Sealark hướng tới phía Espiritu Santo lớn và để được thay thế sửa chữa tạm thời.
At about 0400, San Francisco, all her compasses out of commission, joined Helemãng cầu và Juneau and followed them through Sealark Channel to sail to lớn Espiritu Santo lớn for initial repairs.
Because, pursuant to the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.
Tiếp cận hạm đội Đồng minc nghỉ ngơi eo hải dương eo hẹp, Hạm team Ba Tư xuất hiện thêm đã trở thành vô tổ chức triển khai cùng eo hẹp vào vùng biển cả hẹp.
Approaching the Allied fleet in the crowded Straits, the Persians appear lớn have sầu become disorganised & cramped in the narrow waters.
Trong tối 5–6 mon 3, nó phun phá khốc liệt trường bay Vila‐Stanmore sống Kolombangara thuộc quần hòn đảo Solotháng, với giúp vào bài toán tiến công chìm một tàu khu trục đối phương trong trận chiến eo hải dương Blackett.
On the night of 5–6 March, she heavily bombarded the Vila‐Stanmore airfield on Kolombangara in the Solomons, & helped sink an enemy destroyer in the Battle of Blackett Strait.
Bộ chỉ huy tiến quân của Yamashita được đặt tại cung điện của Sulchảy Johor trên Istana Bukit Serene, cách Eo đại dương Johor chỉ 1,6 km nơi hỗ trợ cho ông cùng những sĩ quan cung cấp dưới của bản thân mình hoàn toàn có thể nhìn được toàn chình ảnh về phần nhiều số đông mục tiêu (cả quân sự chiến lược cùng dân sự) ở phần phía bắc của hòn đảo Singapore.
Yamashita"s headquarters (HQ) was located at the Sulrã of Johor"s palace at Istana Bukit Serene, which offered him & his subordinate officers a bird"s-eye view of virtually every key (both military và civilian) target in the northern part of the main isl& of Singapore, just only 1.6 kilometres (one mile) across the Straits of Johor.
Nó sau đó tđắm đuối gia một đội quét mìn cho các chuyển động quét mìn cần thiết tầm thường quanh Japan, bao gồm các chuyển động gian nguy tại eo biển cả Tsushima.
She then joined a minesweeping group for vital sweeping operations around nhật bản, including hazardous operations in Tsushima Strait.
Theo Công ước Eo biển lớn London năm 1841, những cường quốc pmùi hương Tây xác minh Ottoman kiểm soát và điều hành eo biển cả với cnóng ngẫu nhiên quyền lực tối cao như thế nào, bao gồm cả Nga, gửi những tàu chiến qua eo biển cả.

Xem thêm: On-Going Là Gì - Từ Điển Anh Việt Ongoing


By the London Straits Convention of 1841, the western powers affirmed Ottoman control over the straits & forbade any power, including Russia, lớn send warships through the straits.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M