Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Do đó, theo Thông tư này là bỏ quy định giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải không quá 65 tuổi.

Bạn đang xem: Điều kiện để đi dạy tiếng anh


Hiện nay đứng trước nhu cầu hội nhập kinh tế ngày càng cao thì nhu cầu học tiếng anh lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi vậy, không ít những trung tâm dạy tiếng anh được mở ra nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Vậy điều kiện để đi dạy tiếng anh tại trung tâm? Muốn dạy tiếng anh tại trung tâm cần những loại chứng chỉ gì?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung liên quan tới vấn đề: Điều kiện để đi dạy tiếng anh tại trung tâm?

Khái niệm trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm các loại hình: Công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn, căn cứ quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thông tư này cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, hoạt động, sáp nhập, chia tách, đình chỉ, giải thể và tên gọi của Trung tâm; Tổ chức, bộ máy và nhân sự; Hoạt động của Trung tâm: Chương trình, tài liệu dạy học, tuyển sinh, hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, liên kết đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế; về giáo viên, học viên theo học tại Trung tâm: Vị trí và tiêu chuẩn của giáo viên, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, của học viên; về tài chính và tài sản, quản lý, sử dụng tài sản, nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm…

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở GDDT chủ trì phối hợp với các sở,ban, ngành liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các Trung tâm; và UBND cấp huyện phối hợp với sở GDDT thực hiện hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các Trung tâm.

Sở GDDT sẽ quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn, chủ trì phối hơp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm. Công khai danh sách các Trung tâm trang thông tin điện tử của Sở; định kỳ tổng hợp đánh giá hoạt động các Trung tâm để báo cáo; đồng thời chỉ đạo phòng GDDT quản lý, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của Trung tâm trên địa bàn.

*

Điều kiện để đi dạy tiếng anh tại trung tâm?

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDDT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Do đó, theo Thông tư này là bỏ quy định giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải không quá 65 tuổi.

Như vậy, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học cần đáp ứng các tiêu chuẩn như:

+ Có thân nhân tốt.

+ Có năng lực quản lý.

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 03 đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

+ Tốt nghiệp Đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với Giám đốc trung tâm tin học.

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chứac, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Điều kiện để đi dạy tiếng anh tại trung tâm cần đáp ứng các điều kiện sau

– Đối với Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.

+ Có bằng Cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng Cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên.

+ Có bằng Cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

+ Có bằng Cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 05 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Bên cạnh những quy định đó, Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: Tổ chức bộ máy, nhân sự; hoạt động dạy học; giáo viên, học viện; tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quy chế áp dụng với các trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm tin học và tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Đối với Chính chỉ Tesol

Ở Việt Nam, chứng chỉ Tesol là bắt buộc với giáo viên tiếng Anh. Vì vậy, nếu muốn làm giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm, trường học thì chắc chắn phải có Chứng chỉ Tesol. Có thể nói đây sẽ là một bước tiến lớn trong việc phổ cập Tiếng Anh tại Việt Nam. Thay vì những phong cách dạy truyền thống, cứng nhắc thì giờ đây các lớp học sẽ trở nên thú vị và sôi nổi hơn.

+ Chứng chỉ Tesol là gì?

Chứng chỉ Tesol (Teaching English to Speakers of Other Languages) là một chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh. Khi đạt được chứng chỉ này sẽ được công nhận là có kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp. Khi có trong tay chứng chỉ này, bạn sẽ có khả năng dạy Tiếng Anh tại đất nước mà Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Đó là lý do mà chứng chỉ này rất quan trọng đối với một giáo viên tiếng Anh.

+ Điều kiện để tham gia học Chứng chỉ Tesol:

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh (đối với việc tốt nghiệp chuyên ngành khác thì bắt buộc ielts phải 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ khác tương đương). Đối với những trường học không nằm trong hai đối tượng trên đó là làm bài kiểm tra đầu vào đạt tối thiểu 6.0 ielts.

Do đó, trước khi học chứng chỉ Tesol thì cần phải có nền tảng tiếng anh khá trở lên.

+ Nội dung khó học Tesol:

Có rất nhiều các trung tâm dạy Tesol với nội dung cũng như thời gian học khác nhau. Thời gian học có những lớp chỉ 06 tuần nhưng cũng có những khóa lại kéo dài đến 06 tháng. Vì thế, sẽ có những sự khác nhau trong cách phân bổ lịch trình dạy và chương trình học cụ thể. Nhưng nhìn chung một khóa học Tesol cần đảm bảo những nội dung sa:

Kỹ thuật về phát âm.

Kỹ thuật dạy từ vựng.

Kỹ thuật dạy các kỹ năng tiếp nhận: Đọc – Nghe.

Kỹ thuật dạy các kỹ năng phản đối: Nói – Viết.

Thực hành tất cả các khóa học Tesol đều phải đảm bảo dạy đủ các kỹ thuật này.

Bên cạnh đó, đều phải có các buổi thực hành cho từng kỹ thuật. Đối với một số trung tâm thì trong các buổi dạy kỹ thuật sẽ lồng ghép thực hành luôn vì vậy mà thời gian khóa học được rút ngắn.

Xem thêm: Nghề Quản Trị Kinh Doanh - Ngành Quản Trị Kinh Doanh Học Môn Gì

Như vậy, Điều kiện để đi dạy tiếng anh tại trung tâm phải đảm bảo được các yếu tố cụ thể như chứng tôi đã phân tích trong bài nêu trên. Do nhu cầu hiện nay tương đối lớn đối với việc học Tiếng Anh nên sự xuất hiện của những trung tâm tiếng Anh là một việc cần thiết, tuy nhiên cần đảm bảo các điều kiện nhất định tổ chức tới các hoạt động.