Trường Đại Học Tây Bắc Chính Thức Thông Báo Mức Điểm Chuẩn Đại Học trúng Tuyển Nguyện Vọng 1 Năm 2022. Thí Sinc Xem Thông Tin Điểm Chuẩn Cho Từng Ngành Tại Đây


Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học Tây Bắc 2021 với danh sách trúng tuyển theo diện xét học tập bạ THPT phê chuẩn được Ban gimật hiệu bên ngôi trường ra mắt ví dụ nlỗi sau đây. Mời thí sinch quan sát và theo dõi.

*

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tây Bắc 2021 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc 2021

Giáo dục đào tạo Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19.0

Giáo dục đào tạo Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 26.0

Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 25.0

Giáo dục đào tạo Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18.0

Sư phạm Toán thù học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Sinch học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 22.0

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 19.0

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 24.5

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: trăng tròn.0

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15.0

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15.0

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15.0

Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 15.0

Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Điểm chuẩn: 15.0

Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài nguim rừng

Mã ngành: 7620211

Điểm chuẩn: 15.0

Quản lý tài ngulặng với môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15.0

Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15.0

Tài bao gồm - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15.0

Sinch học tập ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Điểm chuẩn: 15.0

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Điểm chuẩn: 15.0

Lời kết: Trên đấy là báo cáo danh sách trúng tuyển với điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại học Tây Bắc 2021 bởi Kênh tuyển sinch 24h triển khai.