Những kỹ năng cơ phiên bản trong tiếng Anh sẽ có vào bài xích giảng này. Các bạn nên cụ thiệt chắc 84 kết cấu sau để trọn vẹn làm chủ vào giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Để làm gì trong tiếng anh


*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to bởi something: (vượt....để cho ai làm những gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to lớn follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (vượt... đến nỗi cơ mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà lại...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to bởi something : (Đủ... mang lại ai đó làm những gì...)e.g. She is old enough to lớn get married.e.g. They are intelligent enough for me lớn teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ vào ai hoặc thuê ai làm cái gi...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +khổng lồ bởi something : (đã tới lúc ai đó đề xuất làm cái gi...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me khổng lồ ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vị something: (làm những gì... mất từng nào thời hạn...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes to lớn get khổng lồ school.e.g. It took hyên ổn 10 minutes to bởi this exercise yesterday.
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngnạp năng lượng cản ai/ đồ vật gi... làm gì..)e.g. He prevented us from parking our oto here.
9. S + find+ it+ adj khổng lồ bởi vì something: (thấy ... để gia công gì...)e.g. I find it very difficult khổng lồ learn about English.e.g. They found it easy khổng lồ overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + lớn + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm những gì hơn chiếc gì/ làm cho gì)e.g. I prefer dog lớn cát.e.g. I prefer reading books lớn watching TV.
11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (say mê làm cái gi hơn làm gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
13. Used lớn + V (infinitive): (Thường làm những gì vào quá khứ cùng hiện nay ko có tác dụng nữa)e.g. I used lớn go fishing with my friend when I was young.e.g. She used to lớn smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = to lớn be surprised at + N/V-ing: kinh ngạc về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: khó chịu vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
*

16. khổng lồ be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém nhẹm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. to lớn be/get tired of + N/V-ing: căng thẳng mệt mỏi về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu đựng nỗi/ko nhịn được gia công gì...e.g. She can"t st& laughing at her little dog.trăng tròn. khổng lồ be keen on/ to lớn be fond of + N/V-ing : yêu thích có tác dụng nào đấy...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. to lớn be interested in + N/V-ing: quyên tâm mang lại...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. khổng lồ waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời hạn làm gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spkết thúc + amount of time/ money + V-ing: dành riêng từng nào thời hạn làm gì..e.g. I spkết thúc 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spkết thúc + amount of time/ money + on + something: dành riêng thời gian vào Việc gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. to lớn give sầu up + V-ing/ N: tự bỏ làm cho gì/ đồ vật gi...e.g. You should give up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + khổng lồ vày something: say đắm làm những gì...e.g. I would lượt thích lớn go to the cinema with you tonight.27. have sầu + (something) lớn + Verb: bao gồm mẫu nào đấy nhằm làme.g. I have many things khổng lồ bởi this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: chủ yếu...nhưng mà...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had khổng lồ spend a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): yêu cầu làm cái gi....e.g. You had better go to see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính trường đoản cú + ( for smb ) + to lớn do smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người tất cả tuổi học tập tiếng Anhthì khó khăn )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích đồ vật gi / làm cái gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi ham mê đọc sách về lịch sử )33. To be bored with ( Chán làm cái gì )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi ngán ngày nào cũng làm phần lớn công việc lặp đi tái diễn )
34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần thứ nhất ai có tác dụng đồ vật gi )VD: It’s the first time we have sầu visited this place.( Đây là lần thứ nhất chúng tôi cho tới thăm chỗ này )35. enough + danh tự ( đầy đủ đồ vật gi ) + ( to do smt )VD: I don’t have sầu enough time khổng lồ study.( Tôi không tồn tại đủ thời gian nhằm học tập )36. Tính từ bỏ + enough (đầy đủ làm thế nào ) + ( khổng lồ vị smt )VD: I’m not rich enough lớn buy a car.( Tôi không đủ giàu để mua oto )37. too + tính từ + khổng lồ bởi smt ( Quá làm thế nào để gia công đồ vật gi )VD: I’m khổng lồ young khổng lồ get married.( Tôi còn thừa trẻ nhằm thành thân )38. To want smb to vày smt = To want khổng lồ have sầu smt + PII( Muốn nắn ai làm cái gi ) ( Muốn gồm cái gì được thiết kế )VD: She wants someone to lớn make her a dress.( Cô ấy mong ai đó may mang lại cô ấy một dòng váy )= She wants lớn have sầu a dress made.( Cô ấy ao ước bao gồm một loại đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã cho thời gian ai bắt buộc làm cái gi )VD: It’s time we went trang chủ.( Đã mang đến dịp tôi buộc phải về công ty )40. It’s not necessary for smb to vì chưng smt = Smb don’t need khổng lồ vì smt( Ai không cần thiết đề nghị làm những gì ) doesn’t have sầu lớn vị smtVD: It is not necessary for you lớn bởi vì this exercise.( Bạn không nhất thiết phải có tác dụng bài xích tập này )41. To look forward to V_ing ( Mong đợi, mong mỏi ngóng làm những gì )VD: We are looking forward lớn going on holiday.( Chúng tôi vẫn ao ước được đi nghỉ ngơi )42. To provide smb from V_ing ( Cung cung cấp mang lại ai vật gì )VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn hoàn toàn có thể cung ứng mang đến chúng tôi một trong những sách về lịch sử không?)43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa đang ngăn cản Cửa Hàng chúng tôi quốc bộ )44. To fail to vì smt (Không có tác dụng được cái gì / Thất bại vào vấn đề làm cho mẫu gì)VD: We failed to lớn vị this exercise.(Chúng tôi quan trọng có tác dụng bài xích tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công vào bài toán có tác dụng dòng gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi đang thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn đồ vật gi của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy sẽ mượn cuốn nắn sách này làm việc tlỗi viện )47. To lover smb smt (Cho ai mượn chiếc gì)VD: Can you lend me some money?( Quý khách hàng có thể cho tôi vay ít tiền không? )48. To make smb bởi smt (Bắt ai có tác dụng gì)VD: The teacher made us do a lot of homework.( Giáo viên bắt Shop chúng tôi có tác dụng không hề ít bài tập ở trong nhà )49. công nhân + be + so + tính tự + that + S + đụng trường đoản cú.( Đến mức nhưng )CN + động từ bỏ + so + trạng từ là 1. The exercise is so difficult that noone can vì chưng it.( những bài tập cực nhọc đến cả không một ai có tác dụng được )2. He spoke so quickly that I couldn’t underst& hyên ổn.( Anh ta nói nkhô giòn đến cả nhưng tôi quan trọng phát âm được anh ta )50. CN + be + such + ( tính tự ) + danh từ + that + công nhân + động từ bỏ.VD: It is such a difficult exercise that noone can vị it.( Đó là 1 trong những bài xích tập thừa khó mang đến nỗi không có bất kì ai có thể làm được )51. It is ( very ) kind of smb to do smt ( Ai thiệt xuất sắc bụng / đàng hoàng khi có tác dụng gì) VD: It is very kind of you lớn help me.( Quý khách hàng thiệt xuất sắc bởi vì đã hỗ trợ tôi )
52. To find it + tính trường đoản cú + khổng lồ vị smtVD: We find it difficult to lớn learn English. ( Chúng tôi thấyhọc tiếng Anhcực nhọc )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + công nhân + đụng từVD: 1. I have sầu to make sure of that information.( Tôi cần bảo vệ chắc hẳn rằng về lên tiếng đó )2. You have to make sure that you’ll pass the exam.( Quý khách hàng bắt buộc bảo đảm an toàn là bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời hạn + lớn vị smt ( Mất ( của ai ) bao nhiêu thời hạn để triển khai gì)VD: It took me an hour lớn do this exercise.( Tôi mất một tiếng để triển khai bài này )
55. To spkết thúc + time / money + on smt ( Dành thời gian / may mắn tài lộc vào cái gìdoing smt làm gì )VD: We spover a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi dành nhiều thời gian coi TV )
56. To have no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về đồ vật gi )VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI băn khoăn tự này )
57. To advise smb khổng lồ vày smt ( Khuyên ổn ai có tác dụng gìnot to bởi smt không làm gì )VD: Our teacher advises us to lớn study hard.( Cô giáo khulặng Shop chúng tôi học tập cần mẫn )
58. To plan khổng lồ vì smt ( Dự định / bài bản làm cái gi )intendVD: We planed lớn go for a picnic.intended( Chúng tôi dự định đi dã nước ngoài )
59. To invite smb to lớn vì chưng smt ( Mời ai làm những gì )VD: They invited me khổng lồ go to lớn the cinema.( Họ mời tôi đi coi phim )
60. To offer smb smt ( Mời / kiến nghị ai vật gì )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi làm việc cho quý doanh nghiệp anh ta )
63. To be able khổng lồ vì smt = To be capable of + V_ing ( Có tài năng làm cái gi )VD: I’m able to lớn speak English = I am capable of speaking English.( Tôi có thể nói rằng giờ Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( có tác dụng ) cái gì )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi chơi tennis giỏi)
65. To prefer smt to lớn smt ( Thích cái gì rộng cái gì )doing smt to lớn doing smt làm gì hơn làm gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi thích tiêu chi phí hơn tìm tiền )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai bởi đã làm cái gi )VD: I want khổng lồ apologize for being rude lớn you. ( Tôi ước ao xin lỗi vày sẽ bất thanh lịch cùng với bạn )
67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm cái gi )not vày smt ( Không đề xuất làm những gì )VD: 1. You’d better learn hard.( Quý khách hàng cần học cần mẫn )2. You’d better not go out.( Quý khách hàng tránh việc đi ra bên ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather do smt Thà có tác dụng gìnot bởi vì smt đừng làm cho gìVD: I’d rather stay at trang chủ.I’d rather not say at home page.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày Miễn Phí, Anh Văn Giao Tiếp Online


69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn ai làm cái gi )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at trang chính today.( Tôi mong muốn các bạn / anh ấy / cô ấy ở nhà tối nay )
70. To suggest smb ( should ) vì chưng smt ( Gợi ý ai làm cái gi )VD: I suggested she ( should ) buy this house.