CÁC TỪ NGỮ VỀ ‘ĐAU’ VÀ CẢM GIÁC/TRIỆU CHỨNG ‘ĐAU’ & CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG Tại TIẾNG VIỆT

ĐAU LÀ GÌ?

WHAT IS PAIN?

Từ điển giờ Việt định nghĩa nhức ‘là cảm giác rát, buốt, xót, nhức nân hận … vào thân thể Lúc tất cả bệnh dịch tuyệt gặp tai nạn’.

Bạn đang xem: Đau đớn tiếng anh là gì

Từ điển Oxford (2015) quan niệm pain ‘the feelings that you have in your toàn thân when you have been hurt or when you are ill/sick’.

TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐAU (NHỨC)

1. ACHE

2. PAIN

3. HURT

4. SORE

1. ACHE /eɪk/ (noun): kết phù hợp với tên chỉ bộ phận cơ thể sinh sản nên danh trường đoản cú ghnghiền chỉ sự đau/nhức.

Baông xã.ache: Đau lưng

Ear.ache: Đau tai

Head.ache: Nhức đầu

Splitting headache: Nhức đầu/chóng mặt như búa bổ

Stomach.ache: Đau vào dạ dày

Tooth.ache: Đau răng

*Heartache: Sự đau khổ

*Lưu ý: heartabít is used to lớn refer to a kind of emotional pain, for example if you are in love with someone & they are not treating you well you can say:

- He is causing me a lot of heartađậy (những đau khổ).

2. PAIN /peɪn/ (noun): chỉ sự đau tại một thành phần cơ thể, thường được sử dụng với cấu trúc sau:

- There’s a pain in my back/my knee/my chest …

- I’ve sầu got a pain in my back/my knee/my chest …

* ‘Pain’ có thể phối kết hợp những tính trường đoản cú như ‘sharp’ (nhói), ‘nagging’ (dai dẳng), ‘dull’ (âm ỉ), ‘stabbing’ (nhói), ‘throbbing’ (nhói) …

- Grandpage authority keeps getting sharp pain ( = a very strong pain) in his bachồng.

- I suddenly got a stabbing pain ( = a sudden sharp pain) across my heart and collapsed lớn the floor.

- The nagging pain ( = a continuous pain) from my tooth was keeping me awake.

- When I woke up I felt a throbbing pain ( = a continuous pain that hurts more và then less in a regular pattern) in my head.

- She felt a dull abít (not very severe but continuous) at the back of her head.

3. SORE /sɔː(r)/ (adjective) đau cùng hay vì viêm/căng cơ

- I’ve got a sore foot.

- His feet were sore after the walk.

Sore với Painful là nhị tính tự (adjective) có cùng nghĩa tầm thường là đau (nhức)

- My stomach is still sore (đau) after the operation.

- Her shoulder is still painful (đau).

4. HURT /hɜː(r)t/ (verb): nhức nhức

Một thành phần cơ thể + hurt(s)

- My foot hurts.

- My feet hurt.

- Fred’s knees hurt after skiing all day.

*

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶPhường KHI KHAI BỆNH

Để nhớ các thắc mắc này rất có thể dùng từ tắt (acronym) SOCRATES (thương hiệu một triết gia) nhỏng một bí quyết nhớ bổ ích nhằm hỏi về triệu triệu chứng đau

Site (vị trí):

- Where exactly is the pain?

- Where does it hurt?-

- Where is it sore?

- Show me where it hurts

- What part of your head (chest, baông xã, etc.) is affected?

Onmix (bắt đầu cơn đau):

- Where did it start?

Character (đặc điểm)

- What is the pain like?

Radiation (sự lan tỏa):

- Does it radiate/ move anywhere?

Associated features (đặc thù kết hợp):

- Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

Time course (khoảng chừng thời gian):

- How long did it last?

Exacerbating/alleviating features (đặc thù làm tăng/giảm cơn đau):

- Does anything make it better/worse?

CAN YOU DESCRIBE THEM?

WHAT KIND OF PAIN IS IT?

WHAT IS THE PAIN LIKE?

Quý khách hàng có thể cần sử dụng những tự (tính từ) sau nhằm thể hiện cơn đau

You might use the following words khổng lồ describe your pain:

1. Achy /ˈeɪki/, /aching /eɪkɪŋ/: đau và nhức âm ỉ

2. Burning/ˈbɜː(r)nɪŋ/: sốt

3. Burning sensation: nhức buốt, rét rát

4. Crampy /ˈkræmpɪ/: con chuột rút

5. Dull /dʌl/: nhức ê độ ẩm /âm ỉ

6. Excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/: nhức buốt, đau cùng nhối

7. Gnawing /ˈnɔːɪŋ/: nhức cồn cào (ruột gan)

8. Gripping /ˈɡrɪpɪŋ/: đau dữ dội trong dạ dày

9. Hot /hɒt/: nóng

10. Intense/ɪnˈtens/: đau gắt

11. Nagging /ˈnæɡɪŋ/: dai dẳng

12. Tender /ˈtendə(r)/: thốn /rờ vào thấy đau

13. Sharp /ʃɑː(r)p/: nhức nhói

14. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/: đau nhói

15. Spasmodic /spæzˈmɒdɪk/: quặn từng cơn/nhức quặn

16. Stabbing /ˈstæbɪŋ/: đau nhói nhỏng bao gồm trang bị nhọn xoáy vào

17. Stinging / /ˈstɪŋɪŋ/: đau buốt như kyên ổn châm/nhỏng côn trùng nhỏ đốt

18. Tingling /ˈtɪŋɡ(ə)l/: ngứa ran

19. Throbbing /θrɒbɪŋ/: 1. đau nhói (nhỏng giảm, nhỏng đâm) 2. đau theo nhịp tyên đập

đôi mươi. Violent t/ˈvɑɪəl(ə)nt/: dữ dội

HAI HẬU TỐ CHỈ ‘ĐAU’ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

1. -Algia /ældʒə/ : Pain nhức Cardi.algia: đau vùng tim

2. -Dynia /dɪnɪə/: Pain nhức Cardio.dynia: nhức vùng tim

CÁC THUẬT NGỮ TẬN CÙNG HẬU TỐ -ALGIA, -DYNIA

Thuật ngữ tận thuộc hậu tố -algia

Arthr.algia: Đau khớp

Caus.algia /kɔːˈzældʒə/: Chứng hỏa thống, nhức bỏng

Cephal.algia: Đau đầu

Gastr.algia: Đau dạ dày

Mast.algia: Đau vú

My.algia: Đau cơ

Neur.algia: Đau thần kinh

Thuật ngữ tận cùng hậu tố -dynia

Arthro.dynia: Đau khớp

Cardio.dynia: Đau tim

Maskhổng lồ.dynia: Đau vú

Metro.dynia: Đau tử cung

Vulvo.dynia: Đau âm hộ

Tài Liệu Tmê mệt Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Eric H. Glendinning Ron Howard. (2007). Professional English in Use Medicine. CUP.

3. Ann Ehrlich và Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

4. Dinch Van Nguyen. 2016. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals. VietMD Publishing.

Xem thêm: Học Tiếng Pháp Có Dễ Học Không Khó, Vì Sao Học Tiếng Pháp Không Thấy Đường Ra

5. J Patriông xã Fisher & Nancy P. Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y Học Cnạp năng lượng Bản (fan dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.