Dấu hỏi chấm than bao gồm dấu chấm than màu đỏ và dấu chấm hỏi màu đỏ, thể hiện câu hỏi ngoài câu cảm thán, nghi ngờ phóng đại và ý nghĩa được diễn đạt rất có thứ bậc. Nó thường được sử dụng trong các sự kiện đáng ngờ một cách đáng ngạc nhiên để thể hiện ý nghĩa đáng kinh ngạc. Biểu tượng cảm xúc liên quan: ❗️ dấu chấm than, ❓ dấu chấm hỏi ,‼ ️ Dấu chấm than kép,