Nắm vững vàng các nhiều loại trường đoản cú vào giờ đồng hồ Anh là phần đặc biệt để tại vị căn nguyên cho các bạn cải cách và phát triển vốn ngữ pháp của chính mình sau đây. Bài học tập lúc này sẽ giúp đỡ chúng ta củng gắng kỹ năng về danh từ bỏ cũng tương tự bí quyết sử dụng các loại danh tự vào bài bác thi IELTS ra làm sao nhằm mục tiêu học hành đúng phía cùng công dụng hơn, ôn thi IELTS giỏi rộng.

Bạn đang xem: Danh từ trong tiếng anh là gì

Bài họcngữ pháp buộc phải chú ýkhác:

I. NOUN LÀ GÌ? VỊ TRÍ VÀ LOẠI DANH TỪ

1. Noun - Danh từ bỏ là gì?

Noun - Danh từ trong giờ Anh tương tự cùng với tiếng Việt dùng để chỉ sự đồ, vụ việc, nhỏ tín đồ. Danh từ được thực hiện trong câu với rất nhiều địa điểm khác biệt. Danh từ bỏ chia thành 5 loại trong các số ấy bao gồm danh từ chung,danh từ riêng biệt, danh từ trừu tượng, tập thích hợp và danh trường đoản cú ghxay.

Danh từ bỏ trong tiếng Anh rõ ràng danh từ đếm được và không đếm được. Cụ thể nlỗi sau:

Countable nouns (Danh từ bỏ đếm được)

-Tồn trên sinh hoạt cả 2 dạng: số ít cùng số những (a house, some houses). Tuy nhiên, có những danh trường đoản cú chỉ gồm dạng số những (socks, trousers).

- Các danh từ bỏ này hoàn toàn có thể được phân tách đụng từ bỏ số ít hoặc số nhiều.

E.g: The house is big.

The houses in the neighborhood are very big.

- Các danh tự này có thể được thay thế sửa chữa bởi đại trường đoản cú số không nhiều hoặc số những.

E.g: The notebook is Jack’s. It is so beautiful!

These notebooks are Jack’s. They are so colorful!

- Dạng số không nhiều của danh từ bỏ có thể che khuất những mạo trường đoản cú a, an, the. (a bike, an táo, the tree)

Uncountable nouns (Danh tự không đếm được)

- Có một trong những danh tự ko đếm được gồm dạng số nhiều (maths, physics, news).

- Chỉ được phân chia đụng trường đoản cú số ít.

E.g: The news brings sadness to me & my friends.

- Chỉ có thể được thay thế sửa chữa bằng đại từ số ít.

E.g: My most favorite subject is Physics. It is so interesting.

- Chỉ rất có thể tổng hợp qua các đơn vị đo lường và tính toán ví dụ cùng đếm được (a bottle of water, a piece of paper, a bar of soap)

- Không thể che khuất các mạo trường đoản cú a, an. (hair, chưa phải a hair)

2. Vị trí trong câu

- Danh trường đoản cú là công ty ngữ đứng trước cồn trường đoản cú chủ yếu.

Ví dụ: Approximately 2000 people went lớn the concert.

- Danh tự là tân ngữ (direct object) che khuất rượu cồn tự chính.

Ví dụ: Doing exercise brings many benefits khổng lồ our health.

- Danh tự là tân ngữ của giới từ (object of preposition) đứng vào nhiều giới từ bỏ.

Ví dụ: Global warming has affected the lives of many people on Earth.

3. Phân loại danh từ

Trong giờ Anh, danh trường đoản cú được chia thành 5 nhiều loại cơ bạn dạng nhỏng sau:

Loại danh từ

Giải thích

Ví dụ

Proper nouns

(Danh tự riêng)

Chỉ thương hiệu riêng của fan, vị trí, trang bị.

Paris, Gordon Ramsay, Eiffel Tower,…

Comtháng nouns

(Danh từ bỏ chung)

Chỉ thương hiệu của một thiết bị tầm thường phổ biến.

Computer, food, vehicle,…

Abstract nouns

(Danh tự trừu tượng)

Chỉ phần đông thứ trừu tượng ko nhận thấy được bởi đôi mắt thường tuy vậy hoàn toàn có thể cảm thấy được.

Knowledge, love sầu, sympathy

Collective nouns

(Danh tự tập hợp)

Chỉ thương hiệu một tập hợp những thành viên khác nhau.

Class, group, gang.

Compound nouns

(Danh từ ghép)

Là các danh tự được ghép lại với nhau nhằm tạo nên thành 1 danh từ không giống.

Motorcycle, bedroom.

II. CÁCH HÌNH THÀNH DANH TỪ

1. Tạo danh từ từ các hậu tố

STT

Hậu tố

Danh từ

1

ant

Assist -> Assistant

2

– ance/ ence

Maintain -> Maintenance

Prefer -> Preference

3

– ion

Industrialize -> Industrialization

4

– ure

Fail -> Failure

5

– ment

Disagree -> Disagreement

6

ism

Captial -> Capitalism

7

ship

Friend -> Friendship

8

– ness

Happy -> Happiness

9

– ity/- ty/-y

Identify -> Identity

10

– th

Wide -> Width

11

– ery

Bake -> Bakery

2. Tạo danh thư thả danh từ

(A/an/the) + Noun1 + Noun2

Noun1: Đóng phương châm nlỗi tính từ vấp ngã nghĩa mang đến Noun2

Noun2: Danh từ chính

Ví dụ: The thành phố center (Trung chân thành phố)

A xe taxi driver (Người lái xe taxi)

3. Tạo danh thủng thẳng V-ing

Những danh từ có V-ing đứng trước thường để bộc lộ mục tiêu thực hiện của danh từ bỏ kia.

Ví dụ: A frying pan (= a pan used for frying)

A washing machine (= a machine used for washing clothes)

4. Tạo danh thong thả số đếm (Dạng: Number + Noun + Noun)

Ví dụ: A ten-hour flight (Chuyến cất cánh kéo dãn dài 10 tiếng)

A seven-storey building (Tòa nhà cao 7 tầng)

A four hundred-page dictionary (Quyển từ bỏ điển dày 400 trang)

A ten-year old boy (Cậu nhỏ xíu 10 tuổi)

Lưu ý:

Danh tự đứng ngay lập tức sau số đếm với vết gạch men ngang Ở DẠNG SỐ ÍT. (A ten-year old boy)

*

III. LUYỆN TẬP

Exercise 1: Cho dạng đúng của các từ bỏ trong ngoặc ngơi nghỉ hầu như câu dưới đây.

1. Detroit is renowned for the _____________ of oto. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old khổng lồ go to lớn college và gain some _______________. ( qualify)

6. My greakiểm tra ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a svào _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really inkhổng lồ eating dairy______________. (produce)

10. Due to the pilot"s _____________, the copilot managed lớn l& safely. (guide)

Exercise 2: Chọn dạng thích hợp của danh trường đoản cú trong những chố trống sau để sinh sản thành một bài xích IELTS Writing task 2 hoàn chỉnh.

Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have sầu a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views & give sầu your own opinion.

People seem khổng lồ be either excited or worried about the future impact of artificial (1-intelligent)………... Personally I can underst& the two (2-oppose)……….points of view; I am both fascinated by developments in artificial intelligence & apprehensive about its possible negative sầu effects.

On the one h&, the increasing intelligence of technology should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to lớn vày many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of (3-accurate)…………or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater (4-precise)………..than a human doctor, & we already have cars that use sensors và cameras lớn drive themselves. Such technologies can improve sầu safety by reducing the (5-likely)…………..of human errors. It is easy to lớn imagine how these developments, and many others, will steadily improve our unique of life.

On the other h&, I chia sẻ the concerns of people who believe sầu that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in (6-employ)…………..as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected to cause (7-redundant)…………….in driving jobs, such as lorry drivers, taxi drivers và bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled and thua their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin lớn make (8-decide)…………without human oversight & without regard for our well-being.

In conclusion, while intelligent machines will no doubt improve our lives in many ways, the potential risks of such technologies should not be ignored.

Exercise 3: Đoạn văn uống sau bao gồm 3 lỗi không nên. Tìm và sửa bọn chúng.

In many thành phố all over the world, spectacular fireworks displays take place as soon as the cloông xã passes midnight on 31 December. In recent years, Sydney in nước Australia has been the host khổng lồ one of the first of these celebrate as New Year arrives there before most other major international cities. The display takes place in Sydney Harbor, with the Opera House and Harbor Bridge making it a stunning mix. Fireworks light up the skies in hundreds of cities as 12 midnight strikes around the globe.

1………………. 2………………. 3………………….

Exercise 4: Dựa vào phần nhiều tự mang lại sẵn, hãy viết thành câu hoàn chỉnh.

1. The bar chart/ illustrate/ gross domestic sản phẩm generated from the IT and Service Industry/the UK from 1992 khổng lồ 2000. ………………………………………………………………………………………..

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen/ both increase/ as a percentage/ GDPhường., but/ IT/ remain/ at/ higher rate throughout/ time.………………………………………………………………………………………..

3. At/ beginning/ the/ period, in 1992, the Service Industry account/ for/ 4 per cent/ GDPhường, whereas IT exceed/ this, at just over 6 per cent. ………………………………………………………………………………………..

4. Over/ next four/ year/, the levels become/ more/ similar, with/ both/ components/ standing/ between 6 / just/ over/ 8 per cent. ………………………………………………………………………………………..

5. IT/ still/ higher/ overall, though it/ drop/ slightly/ 1994/ 1996.……………………………………………………………………………………….. 

Exercise 5: Mỗi câu sau chứa một lỗi không nên. Tìm cùng sửa chúng.

1. There are many dirts on the floor.…………………………………………2. We want more fuels than that.…………………………………………3. He drank two milks.…………………………………………4. Ten inks are needed for our class.…………………………………………5. He sent me many foods.…………………………………………6. Many golds are found there.…………………………………………7. He gave me a great deal of troubles.…………………………………………8. Cows eat grasses.…………………………………………9. The rain has left many waters.…………………………………………10. I didn"t have sầu many luggages.…………………………………………

Exercise 6: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.

1. If you want to lớn hear the news, you can read (paper/ a paper).

2. I want khổng lồ write some letters but I haven"t got (a paper/ any paper) lớn write on.

3. I thought there was somebody in the house because there was (light/a light) on inside.

4. (Light/a light) comes from the sun.

5. I was in a hurry this morning. I didn"t have (time/ a time) for breakfast.

6. "Did you enjoy your holiday?" - "Yes, we had (wonderful time/ a wonderful time)."

7. Sue was very helpful. She gives us some very useful (advice/advices).

8. We had (very bad weather/a very bad weather) while we were on holiday.

9. We were very unfortunate. We had (bad luck/a bad luck).

10. It"s very difficult khổng lồ find a (work/job) at the moment.

11. I had lớn buy (a/some) bread because I wanted to make some sandwiches.

12. Bad news (don"t/doesn"t) make people happy.

13. (Your hair is/ your hairs) are too long. You should have (it/them) cut.

14. Notoàn thân was hurt in the accident but (the damage / the damages) khổng lồ the car (was/were) quite bad.

15. She gives me (a piece of advice/ an advice) about this.

Exercise 7: Điền mạo tự phù hợp vào số đông chỗ trống sau.

(1)……………..bar chart shows the number of British people who emigrated lớn five sầu destinations over (2)…………….period 2004 lớn 2007. It is evident from the chart that throughout the period, the most popular place to move sầu khổng lồ was Australia.

Emigration khổng lồ nước Australia stood at just over 40,000 people in 2004, which was approximately 6,000 higher than for Spain, and twice as high as the other three countries. Apart from a jump to lớn around 52,000 in 2006, it remained around this cấp độ throughout the period.

(3)…………….next most popular country for Britons khổng lồ move to lớn was (4)………….Spain, though its popularity declined over the time frame khổng lồ finish at below 30,000 in 2007. Despite this, the figure was still higher than for the remaining three countries. Approximately 20,000 people emigrated to lớn New Zeal& each year, while the USA fluctuated between 20-25,000 people over the period.

Although (5)………….number of visitors lớn France spiked to nearly 35,000 in 2005, it was the country that was the least popular to lớn emigrate khổng lồ at the end of the period, at just under trăng tròn,000 people.

Exercise 8: Điền mạo trường đoản cú phù hợp vào chỗ trống để tạo nên thành một bài bác Writing task 2 hoàn chỉnh.

There are several reasons that are causing the environmental harms & this has become (1)………….urgent issue lớn discuss và bring (2)……………..solution about. The number of ever increasing cars is one of (3)…………….reasons that leads khổng lồ affect the environment negatively & there are some assumptions that increasing the fuel price would solve sầu this problem. But the reality would be different, and increased fuel price will cause lots of other problems while it would contribute very little to lớn reduce the environmental pollutions và hazards. So this can’t be the best solution in any way.

First of all, the maximum numbers of cars are owned by the rich people và fuel price would not restrain them from using the cars. The price of (4)…………..fuel, in fact, increased significantly over the past 12 years & that has done nothing to lớn reduce the oto usages. On the contrary, the number of cars running on the roads has increased more than expected. Besides, (5)…………fuel price determines the market prices of other daily necessary products và increasing the price would only bring misery khổng lồ the low và medium earning class population. Electronic wastages, industries, household electrical devices, deforestation, chemical wastages, unthoughtful activities of people are causing more damage to the mother earth than the gas omission by the cars. We should focus on those aspects as well before increasing the price of fuel just based on (6)……………assumption.

The main idea of increasing the fuel price is to reduce (7)…………….number of cars running in the street and khổng lồ restrain the car owners from using the cars less. But that would prove sầu to be (8)………..ridiculous solution especially when oto owners are mostly high earning class and they would not bother about the fuel price.

The best solution to address this utmost concerning issue is lớn introduce (9)…………environment friendly energy source like solar energy system, lớn improve sầu the public transportation system & train system so that people mostly use these systems instead of always using their own cars, increasing the awareness of the people so that they do not directly contribute khổng lồ harm the environment, và making strict rules so that deforestation, chemical wastages and other harmful ways of (10)……….environmental pollutions get reduced.

Exercise 9: Cho dạng đúng của những trường đoản cú vào ngoặc.

1. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

2. My father"s death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

3. Americans fought hard to earn their _________________from Britain. (free)

4. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy & windy! (cast)

5. The new job is a ___________ for her. (promote)

6. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

7. He came first in the poetry __________. (compete)

8. After considerable ______________ they decided to accept our offer.(discuss)

9. Fill in your name, address and __________ on the form. (nation)

10. Can I see your ____________card, please ? (identify)

Exercise 10: Tìm cùng sửa 5 lỗi sai vào nội dung bài viết sau nhằm chế tạo thành một nội dung bài viết IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh.

The line graph shows the percent of tourists lớn Engl& who visited certain Brighton attracts between 1980 and 2010. We can see that in 1980 and in 2010 the favorite attractions were the pavilion & the festival. In 1980 the least popular attraction was the pier but in 2010 this changed và the art gallery was the least popular.

During the 1980s và 1990s there was a sharpen increase in visitors to the pavilion from 28% khổng lồ 48% & then the percentage gradually went down lớn 31% in 2010. The trend for the art gallery was similar lớn the pavilion. Visitors increased rapidly from 22% to 37% from 1980 lớn 1985 then gradually decreased to less than 10% over the next twenty-five sầu years. The amount of tourists who visited the Brighton Festival fluctuated slightly but in general remained steady at about 25%. Visitor lớn the pier also fluctuated from 1980 to lớn 2000 then rose significantly from 12% khổng lồ 22% between 2000 và 2010.

Exercise 11: Dịch những câu tiếp sau đây sang trọng giờ đồng hồ Anh bao gồm áp dụng dạng Noun + Noun.

1. Tôi mới sắm một quyển từ điển dày 500 trang.

=>________________________________________________________________

2. Chuyến bay 3 giờ từ bỏ VN quý phái Singapore làm cho cô ấy mệt mỏi.

=>________________________________________________________________

3. Có một tòa công ty 9 tầng ngơi nghỉ cuối phố.

=>______________________________________________________________

4. Khách sạn 5 sao là các khách sạn khôn cùng phong cách.

=>______________________________________________________________

5. Sarah có một cậu đàn ông 3 tuổi.

=>______________________________________________________________

Exercise 12: Cho dạng đúng của các tự trong ngoặc nhằm tạo thành một bài IELTS Speaking part 2 hoàn chỉnh.

Let me tell you about a language I’ve sầu always wanted lớn learn, which is (1-Russia)___________. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries which have been influenced by Russia including places lượt thích Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to learn because the (2-alphabetical)_____________is not the Roman one, which means that you have to learn to read & write from scratch, a but lượt thích studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would lượt thích to lớn learn Russian is that the energy (3-industrial)___________is huge and there are lots of jobs. A lot of my country’s oil và gas comes from Russia so it’s really useful lớn be able lớn speak that language if you want khổng lồ work in the energy field. I have sầu actually been khổng lồ Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good (4-reasonable)__________to lớn learn their language. The only (5-problematic)____________ is I’m already thirty years old & I’ve sầu spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I would ever be able to lớn learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone to lớn learn, especially someone older like me. But it would be really great lớn try.

ĐÁPhường. ÁN

1. Exercise 1

1. production2. impression3. entrance4. knowledge5. qualifications6. achievement7. possibility8. disability9. products10. guidance

Exercise 2

1. intelligence2. opposing3. accuracy4. precision5. likelihood6. unemployment7. redundancies8. decisions

Exercise 3

1. đô thị => cities2. celebrate => celebrations3. phối => setting

Exercise 4

1. The bar chart illustrates the gross domestic product generated from the IT & Service Industry in the UK from 1992 khổng lồ 2000.

2. It is measured in percentages. Overall, it can be seen that both increased as a percentage of GDP.., but IT remained at a higher rate throughout this time.

3. At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP.., whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent.

4. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 và just over 8 per cent.

5. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 to 1996.

Exercise5

1. There are many dirts on the floor. => There is a lot of dirt on the floor.

2. We want more fuels than that. => We want more fuel than that.

3. He drank two milks. => He drank two bottles of milk.

4. Ten inks are needed for our class. => Ten bottles of ink are…

5. He sent me many foods. => He sent me a lot of food.

6. Many golds are found there. => A lot of gold is found there.

7. He gave me a great giảm giá of troubles. => He gave me a number of troubles.

8. Cows eat grasses. => Cows eat grass.

9. The rain has left many waters. => The rain has left a lot of water.

10. I didn"t have many luggages. => I didn’t have much luggage.

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Các Bước Làm Cửa Cổng Sắt Hộp Tại Nhà #11, Cách Làm Cửa Sắt 1 Cánh

Exercise6

1. a paper2. any paper3. light4. Light5. time6. a wonderful time7. advice8. very bad weather9. bad luck10. job11. some12. doesn"t13. Your hair; it14. the damage; was15. a piece of advice

Exercise7

1. the2. the 3. the4. x5. the

Exercise8

1. an 2. a 3. the 4. x 5.the6. an 7. the 8. a 9. an 10. x

Exercise9

1. citizenship2. emptiness3. freedom4. forecast5. promotion6. solidarity7. competition 8. discussion9. nationality10. identity

Exercise10

1. percent => percentage2. attracts => attractions 3. sharpen => sharp 4. amount => number 5. Visitor => Visitors

Exercise11

1. I have sầu just bought a 500-page dictionary.2. The three-hour flight from Vietphái mạnh lớn Singapore made her tired/ exhausted. 3. There is a nine-storey building at the corner of the street. 4. Five-star hotels are very luxurious. 5. Sarah has a three-year-old son.

Exercise12

1-Russian 2-alphabet3-industry 4-reason5-problem

Trên đó là bài học và bài tập về danh trường đoản cú, giải pháp sử dụng các nhiều loại danh trường đoản cú vào tiếng Anh với vận dụng bài bác thi IELTS của chính bản thân mình. Các các bạn hãy ghi lưu giữ để giành được nền tảng bền vững cho kiến thức và kỹ năng của bản thân mình nhé!