Lúc ĐK tài khoản Facebook, diễn bầy, thông tin tài khoản trò chơi … bạn ta thường từng trải knhì báo với xác nhận hệ trọng tin nhắn. Bạn đã có email chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem lí giải đầy đủ ở đây: https://duhocdongdu.com/thu-thuat-internet/dang-ky-yahoo-mail/