Trong cuộc sống từng ngày, bọn họ liên tiếp xúc tiếp tuyệt tạo ra những sự đòi hỏi giỏi bổn phận. Yêu cầu và mệnh lệnh không giống nhau sinh sống độ mạnh buộc phải. Để minh bạch chúng, họ nhìn nhận và đánh giá thông qua trường đoản cú ngữ cùng ngữ điệu của fan nói. Nào, vào bài học kinh nghiệm hôm nay, hãy thuộc Language Link Academic khám phá về câu nhiệm vụ, từng trải vào tiếng Anh nhé!

*
*
*
*
*
*
*

b/ Câu bổn phận gián tiếp làm việc thể bao phủ định

Với dạng phủ định, chúng ta chỉ cần thêm “not” vào sau cùng tân ngữ, sót lại không thay đổi. Cấu trúc câu như sau:

S + ask/tell/order/say + O + not + lớn do sth

e.g.

Bạn đang xem: Câu mệnh lệnh trong tiếng anh

He said lớn me not lớn sit down. (Anh ta hưởng thụ tôi ko ngồi.)Their mother told them not to play outside. (Mẹ bầy tphải chăng từng trải bọn chúng không được nghịch bên phía ngoài.)

Lưu ý: Với một số loại gián tiếp như vậy, họ thường xuyên gặp gỡ trong bài xích tập chuyển câu thẳng thanh lịch gián tiếp. Lúc đó, họ chỉ cần áp dụng các cấu trúc ngơi nghỉ trên, xác định tân ngữ mang đến phù hợp, và triển khai một vài ba biến hóa của câu loại gián tiếp. Ví dụ:

“Keep silent!”, asked my teacher. (“Trật tự!”, thầy giáo của tớ sai khiến.)

-> My teacher asked me to keep silent. (Giáo viên của mình chỉ định cho tôi giữ trật từ.)

“Could you please go with me?”, said her brother. (“Em rất có thể đi thuộc anh không?”, anh trai cô ấy đòi hỏi.)

-> Her brother said khổng lồ her lớn go with him. (Anh trai cô ấy yêu cầu cô ấy đi thuộc anh ấy.)

“Do not tell anything!”, ordered my boss. (“Đừng tất cả nói bất cứ vật gì cả!”, sếp tôi chỉ thị.)

-> My trùm ordered me not to tell anything. (Sếp tôi sai khiến mang lại tôi không được nói bất cứ điều gì.)

3. Bài tập

Vừa rồi bọn họ vừa với mọi người trong nhà điểm qua các ngôn từ chính của câu trách nhiệm yên cầu vào tiếng Anh, giờ chúng ta cùng nhau thực hành thực tế để củng chũm kiến thức như thế nào. Cố thế dứt bài tập trong thời hạn càng sớm càng xuất sắc nhé.

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.

No _____

A. smoke B. khổng lồ smoke C. smoking

Don’t______ it.

A. touch B. to lớn touch C. touching

Will you______a coffee please?

A. made B. to make C. make

Do________quiet!

A. be B. lớn be C. being

She asked me _______ the report

A. write B. khổng lồ write C. wrote

He told her not_______his mother his secret. 

A. tell B. told C. khổng lồ tell

Bài 2. Chia hễ trường đoản cú vào ngoặc thành dạng đúng.

She tells me ______(help) her with her homework. No _______(take) away. Do not ______ (stand) next to lớn me! ____________(Shut) up! Could you please __________(bring) me a cup of coffee? Will you ______ (not/treat) me?

Bài 3. Chuyển câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếp.

“No crying!”, I told her.

-> I told her ________________

“Do not be careless!”, asked their grandmother.

-> Their grandmother asked them ____________

“Would you sing a song?”, said her manager.

-> Her manager _________________________

“Please line up.”, told her.

-> She told them ________________________

“Do do your homework!”, ordered her teacher.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Tiếng Anh Là Gì ? Học Tiếng Anh Hiệu Quả: Những Điều Bạn Chưa Biết

-> Her teacher ___________________________

Đáp án

Bài 1: 

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. C

Bài 2:

1. khổng lồ help

2. taking

3. stand

4. Shut

5. bring

6. not lớn treat

Bài 3:

I told her not to cry. Their grandmother asked them not to be careless. Her manager said lớn her lớn sing a song. She told them khổng lồ line up. Her teacher ordered her lớn vì chưng her homework.

Bởi vậy, bọn họ vừa học tập kết thúc ngữ pháp về câu bổn phận yêu cầu với hồ hết văn bản bao gồm và đặc biệt quan trọng rồi. Thông qua bài viết này, hy vọng các bạn đã đọc thừa thế nào là câu trách nhiệm trải nghiệm, cách sử dụng tương tự như ứng dụng của bọn chúng vào cuộc sống thường ngày vị đó là phong cách câu nhưng mà chắc hẳn chúng ta đã thực hiện tương đối nhiều, tất cả với những người kỉm cấp bậc tốt trên cấp bậc so với mình. Các các bạn hãy cố gắng nắm rõ rất nhiều chú ý để áp dụng chúng đúng cách dán nhé.

Dường như, các bạn có thể khám phá các ngữ pháp không giống qua các khóa đào tạo và huấn luyện của Language Link Academic như: Tiếng Anh Chuyên ổn THCS, Tiếng Anh Dự bị Đại học tập Quốc tế, với Tiếng Anh Giao tiếp thật sự chuyên nghiệp. Theo dõi Language Link Academic nhằm học thêm nhiều bài viết mới nhé.