Có bao giờ các bạn chạm chán những mệnh đề câu điều kiện kết hợp với nhau? Chúng ta call sẽ là câu điều kiện láo hợp. Câu ĐK một số loại 1, 2 xuất xắc 3 có lẽ rằng đã khá thân thuộc. Vậy câu điều kiện nhiều loại hỗn hợp có gì sệt biệt? Mời bạn coi nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Câu điều kiện hỗn hợp


Khái niệm

Câu ĐK hỗn hợp (Mixed conditional) đó là sự việc phối hợp của các câu ĐK với nhau vào cùng một câu. Hay còn nghe biết tên gọi câu điều kiện đặc biệt.

*

Câu điều kiện các thành phần hỗn hợp loại 1

Giải nghĩa

Lúc phối hợp câu điều kiện loại 3 (mệnh đề If) và câu điều kiện một số loại 2 (mệnh đề chính) ta được câu ĐK tất cả hổn hợp nhiều loại 1. Nghĩa là mệnh đề If sẽ tiến hành phân tách nghỉ ngơi thừa khđọng hoàn thành (past perfect), mệnh đề đó là Would + V-bare.

Cách dùng

Câu điều kiện các thành phần hỗn hợp một số loại 1 cần sử dụng giới thiệu các mang thiết trái cùng với thừa khđọng, dẫn mang đến hiệu quả trái ngược với sự thật trong bây giờ.

Cấu trúc: If + S + had + V-ed / V3, S + would / could / might…+ V-bare

Ví dụ: If I had gone to the tiệc ngọt last night, I would be very tired now. (Nếu tối trong ngày hôm qua tôi đến dự bữa tiệc thì hiện giờ tôi mệt lắm rồi)

(Sự thiệt là vào vượt khđọng tôi dường như không cho buổi tiệc, với hiệu quả của điều ấy ở thực trên là tôi không mệt)

Ví dụ: If I had studied harder, I could get high score today. (Nếu tôi vẫn học hành chăm chỉ hơn nữa thì từ bây giờ tôi đang rất có thể giành được điểm cao)

(Sự thật là trong quá khđọng tôi ko học chăm chỉ, với tác dụng sinh sống ngày nay là vấn đề tôi ko cao)

*

Câu ĐK các thành phần hỗn hợp các loại 2

Giải nghĩa

trái lại cùng với ngôi trường phù hợp trên, câu ĐK hỗn hợp loại 2 là sự phối kết hợp của câu ĐK các loại 2 (mệnh đề If) với câu ĐK một số loại 3 (mệnh đề chính). Nghĩa là mệnh đề If được phân tách thì thừa khứ 1-1 (simple past), mệnh đề đó là Would have sầu + V3 / V-ed.

Cách dùng

Câu điều kiện hỗn hợp nhiều loại 2 thực hiện lúc ao ước chỉ dẫn đưa thiết không có thiệt sinh hoạt hiện nay. Kết trái sẽ trái ngược cùng với vượt khứ đọng.

Cấu trúc: If + S + were / V-ed / V2, S + would / could / might + have sầu + been + V-ed / V3

Ví dụ: If I were you, I woudn’t have eaten at that restaurant. (Nếu tôi là bạn thì tôi dường như không ăn uống ngơi nghỉ chiếc quán ăn đó)

(Nếu tôi là chúng ta là không bao giờ tất cả thật ở hiện giờ, vế sau như một lời khiển trách rưới đáng ra chúng ta không nên ăn uống sinh hoạt nhà hàng đó)

Ví dụ: If Tom weren’t kind, he wouldn’t have helped me with my English exercises yesterday. (Nếu Tom ko giỏi bụng thì ngày qua anh ấy đã không hỗ trợ tôi có tác dụng bài xích tập giờ đồng hồ anh)

(Sự thật là Tom tốt bụng và ngày qua anh ấy đã giúp tôi có tác dụng bài xích tập giờ đồng hồ anh)

*

Nội dung liên quan:

? Câu ĐK các loại 0

? Câu ĐK loại 1

? Câu ĐK loại 2

? Câu điều kiện nhiều loại 3

Bài tập

Cùng nhau thực hành thực tế những bài xích tập câu điều kiện láo hợp

các bài tập luyện 1: Chọn câu đúng

1) If she………….the first prize of the contest, she………….rich now.

wins / will be B. won / would be C. had won / would be D. have won / would be

2) If I…………….to lớn the concert last night, I would be tired now.

had gone B. went C. go D. have sầu gone

3) If you had finished all your homework, you…………..see movie now.

could have sầu seen B. could see C. can see D. will see

4) There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

will B. can C. A & B D. would

5) If we…………..lớn mother, we………….in trouble right now.

had listened / wouldn’t be B. had listened / would have beenlistened / would be D. listen / would not be

Bài tập 2: Hoàn thành phần đa câu sau với hễ từ bỏ không đủ và thực hiện câu điều kiện lếu láo hợp

1) You always had the key with you, didn’t you?

If I (have)………….it, I (not ask)…………..you for it right now.

2) Alice and Mathew are happily maried. If Alice (not love)…………Mathew, she (not marry)………hyên.

3) If you (read)……………the maps before at trang chính, we (not be)…………….lost now.

4) If Mary (not study)………….Chinese, she (not find)…………….the joh she has now.

5) If I (not fall)…………..in love sầu with hyên, I wouldn’t be in trouble now.

những bài tập 3: Từ trường hợp mang đến sẵn, viết câu điều kiện với If

1) Bob is tired now because he came trang chủ late last night.

2) I revised my lesson so I get bonus scores today.

3) Anmãng cầu didn’t learn English in high school, so she doen’t have good job.

4) I am not rich. I didn’t buy new flat last month.

5) We can’t reach Tony’s house now because we didn’t ask for direction before.

Đáp án:

bài tập 1:

1) C

2) A

3) B

4) D

5) A

Bài tập 2:

1) had had / wouldn’t ask

2) didn’t love sầu / wouldn’t have sầu married

3) had read / wouldn’t be

4) hadn’t studied / couldn’t find

5) hadn’t fallen

các bài tập luyện 3:

1) If Bob hadn’t come trang chính late last night, he wouldn’t be tired now.

2) If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t have sầu got bonus scores today.

3) If Anna had learned English in high school, she would have sầu had good job.

4) If I were rich, I would have sầu bought new flat last month.

5) We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Học Tiếng Anh, Huong Dan Hoc Tieng Anh Full, Phần Mềm Học Tiếng Anh Miễn Phí

Chúng ta sử dụng câu ĐK hỗn hợp khi ước ao diễn tả trả thiết trái cùng với quá khứ đọng, công dụng trái với hiện nay hoặc trở lại. Phải làm rõ ngữ chình ảnh của tình huống để xác định được đúng chuẩn các loại câu điều kiện hỗn hợp buộc phải dùng.