Trong bài xích giảng ngày từ bây giờ, bạn đọc hãy thuộc duhocdongdu.com khám phá về thì thừa khứ 1-1 sẽ tạo ra trù trừ bao nhiêu sóng gió cho người học tập chúng ta nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì quá khứ đơn

I. Định nghĩa – Thì vượt khứ đọng đơn 

Thì thừa khđọng đối chọi được dùng làm diễn đạt hành vi sự đồ dùng khẳng định vào thừa khứ đọng hoặc vừa new xong.

II. Cách áp dụng – Thì vượt khứ đơn 

Dùng để biểu đạt một hành động đang xẩy ra cùng xong trong vượt khđọng.Ví dụ: – They went to lớn the concert last night. (Họ sẽ tới rạp hát về tối trong ngày hôm qua.)Ta thấy “tối hôm qua” là 1 trong mốc thời hạn trong thừa khứ. Hành hễ “tới công ty hát” sẽ xẩy ra tối ngày hôm qua với chấm dứt rồi phải ta sử dụng thì thừa khứ đối chọi.The plane took off two hours ago. (Máy bay đã đựng cánh từ thời điểm cách đây 2 giờ.)Ta thấy “từ thời điểm cách đây 2 giờ” là thời hạn vào quá khứ đọng cùng vấn đề “vật dụng cất cánh chứa cánh” đã xẩy ra nên ta sử dụng thì thừa khứ đọng 1-1.

III. Dấu hiệu nhận biết – Thì thừa khứ đơn 

Trong câu bao gồm những trạng từ bỏ chỉ thời hạn vào quá khứ:

yesterday (hôm qua)last night/ last week/ last month/ last year: về tối qua/ tuần trước/ mon trước/ năm ngoáiago: Cách đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đó 2 giờ/ two weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 ngày …)when: khi (vào câu kể)

*
IV. Công thức – Thì vượt khđọng đơn

Với động từ khổng lồ be

Khẳng định: S + was/ were

CHÚ Ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + wasS = We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ

I was at my friend’s house yesterday morning. (Tôi đang trong nhà chúng ta tôi sang trong ngày hôm qua.)They were in London on their summer holiday last year. (Họ sống Luân Đôn vào kỳ nghỉ hnai lưng năm trước.)

Phủ định: S + was/were + not

Đối với câu bao phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau cồn từ bỏ “to be”.

CHÚ Ý:

was not = wasn’twere not = weren’t

Ví dụ:

She wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy không vui do mất tiền)-We weren’t at home page yesterday. (Hôm qua Cửa Hàng chúng tôi ko ở nhà.)

Câu hỏi: Were/ Was + S?

Trả lời:

Yes, I/ he/ she/ it + was.No, I/ he/ she/ it + wasn’tYes, we/ you/ they + were.No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ việc đảo cồn từ bỏ “to lớn be” lên trước công ty ngữ.

Ví dụ:

Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy bao gồm bị mệt mỏi vì nghe khách hàng phàn nàn ngày trong ngày hôm qua không?)Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy gồm./ Không, cô ấy ko.)Were they at work yesterday? (Hôm qua bọn họ tất cả thao tác không?)Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, chúng ta tất cả./ Không, họ ko.)

Với rượu cồn từ bỏ thường

Khẳng định: + V-ed

Ví dụ:

We studied English last night. (Tối qua công ty chúng tôi vẫn học tập giờ Anh.)He met his old frikết thúc near his house yesterday. (Anh ấy đang chạm chán fan bạn cũ của bản thân mình ngay sát bên công ty ngày hôm qua.)

Phủ định: S + did not + V (nguyên thể)

Trong thì vượt khđọng đơn câu phủ định ta mượn trợ rượu cồn từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động tự theo sau sống dạng ngulặng thể.)

Ví dụ

He didn’t come khổng lồ school last week. (Tuần trước cậu ta không tới ngôi trường.)We didn’t see hyên at the cinema last night. (Chúng tôi ko phát hiện ra anh ta tại rạp chiếu phim phyên về tối trong ngày hôm qua.)

Câu hỏi: Did + S + V(ngulặng thể)?

Trong thì quá khứ đọng đơn cùng với thắc mắc ta mượn trợ cồn trường đoản cú “did” hòn đảo lên trước nhà ngữ, cồn từ bỏ theo sau ngơi nghỉ dạng ngulặng thể.

Ví dụ

Did you visit Ho Chi Minc Museum with your class last weekend? (Quý Khách bao gồm đi thăm kho lưu trữ bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp của doanh nghiệp vào buổi tối cuối tuần trước tốt không?)Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, bản thân gồm./ Không, mình không.)Did he miss the train yesterday? (Cậu ta bao gồm lỡ chuyến tàu ngày trong ngày hôm qua tuyệt không?)Yes, he did./ No, he didn’t. (Có, cậu ta có./ Không, cậu ta không.)

*
Cách phân chia rượu cồn tự quá khứ đơn

thường thì ta thêm “ed” vào sau cồn từ.

Ví du: watch – watched, turn – turned, want – wanted

Crúc ý khi thêm đuôi “-ed” vào sau cùng cồn tự.

Động từ bỏ tận cùng là “e” -> ta chỉ việc thêm vào đó “d”.

Ví dụ: type – typed, smile – smiled, agree – agreed

Động từ bỏ tận cùng là “y”:

Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta thêm vào đó “ed”.

Ví dụ: play – played stay – stayed

Nếu trước “y” là prúc âm (còn sót lại ) ta thay đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: study – studied cry – cried

Động từ bỏ tất cả MỘT âm ngày tiết, tận cùng là MỘT prúc âm, trước phụ âm là MỘT nguan tâm -> ta nhân song phú âm cuối rồi thêm “-ed”.

Ví dụ: stop – stopped, siêu thị – shopped, tap – tapped

Ngoại lệ: commit – committed travel – travelled prefer – preferred

Một số rượu cồn trường đoản cú bất qui tắc ko thêm “ed”.

Có một trong những hễ từ bỏ Lúc sử dụng làm việc thì thừa khđọng không theo qui tắc thêm “ed”. Những cồn trường đoản cú này ta đề nghị học nằm trong.

Xem thêm: 100 Động Từ Tiếng Anh Thông Dụng Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Anh

Ví dụ: go – went get – got see – saw buy – bought.

V. Bài tập vận dụng – Thì vượt khứ đơn 

Hoàn thành câu sau đúng dạng thì vượt khứ đọng đơn

In 1990/ we/ move/ khổng lồ another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to lớn the church/ five sầu days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come baông chồng home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday ?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.Đáp ánIt was cloudy yesterday.In 1990, we moved khổng lồ another city.|In 1990 we moved lớn another đô thị.When did you get the first gift?She did not go to lớn the church five days ago.|She didn’t go to lớn the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. and Mrs. James come baông chồng trang chính and have sầu lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.Link video

Những kỹ năng có lợi về THÌ HIỆN TẠI TIẾP.. DIỄN đang là nền tảng gốc rễ đến khả năng ngữ pháp của công ty. Chúc chúng ta luôn luôn học hành với ôn luyện tốt!