Some/ Many/ Any/ A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of/ Several là các trường đoản cú chỉ lượng thông dụng trong học tập giờ Anh, tuy vậy bọn họ rất lôi cuốn nhầm lẫn giữa bọn chúng. Bài học này sẽ xung khắc phục điều này giúp một số chúng ta. Cùng duhocdongdu.com mày mò nhé!


*

(Bạn bao gồm chi phí không? Có, một ít. Anh gồm muốn mượn không?)

A little tại đây ẩn ý là gồm rất ít nhưng mà đủ mang đến anh muợn một ít.

Bạn đang xem: Cách sử dụng some và any much many và a lot of lots of

Phân biệt cách sử dụng Several

VD:

As a racing driver, he was involved in many serious crashes và had cheated death on several occasions.We carried the picture carefully through to the main exhibition, circumnavigating several obstacles en route.She undertook several clandestine operations for the CIA.It took several hours to clear the road after the accident.The road clings to the coastline for several miles, then it turns inl&.

Những bài tập LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW, MANY, MUCH, A LOT OF,… gồm đáp án

các bài tập luyện 1: Chọn câu trả lời đúng

1. I think that __________ lemon juice on fish makes it taste better.

A. many B. a little C. little D. Few

2. January is a cold month in the northern states. There is …… sunshine during that month.

A. not many B. few C. a little D. little

3. Because the family is very poor, the children have _______________ toys.

A. a few B. many C. few D. little

4. Jlặng is having a lot of trouble adjusting khổng lồ eighth grade. He seems to lớn be unpopular. Unfortunately, he has __________ friends.

A. a few B. few C. many D. little

5. After Steve sầu tasted the soup, he added ______________ salt to it.

A. a few B. few C. little D. a little

6. Diana’s previous employer gave her a good recommendation because she makes _____________ mistakes in her work.

Xem thêm: Ra Trường Làm Nghề Cơ Khí Chế Tạo Máy: Nghề Nghiệp Ổn Định Trong Xã Hội

A. very few B. very little C. very less D. many

7. Do you have sầu __________ minutes? I’d lượt thích khổng lồ ask you __________ questions. I need _________ more information.

A. a few / a little / a little

B. a little / a few / a little

C. a few / a few / a little

D. a little / a few / a few

các bài luyện tập 2: Trong phần đa ngôi trường đúng theo trong đây, “much” được sử dụng ko phù hợp. Hãy tậu với sửa lại nỗ lực bằng “many” hoặc “a lot”. Viết OK nếu như câu đó đúng

1 We didn’t spend much money. OK

2 Sure drinks much tea. a lot of tea

3 Joe always puts much salternative text on his food. …………

4 We’ll have to lớn hurry.We haven’t got much time. …………