Có các cách để bọn họ biểu thị câu điều kiện trong tiếng Anh đơn giản với thường xuyên được thực hiện, trong số đó gồm if only.

Bạn đang xem: Cách sử dụng if only

“If only” tức là giá bán cơ mà, cần đưa ra với ý nghĩa nuối tiếc, tất cả dung nhan thái dạn dĩ rộng “I wish”. Trong nội dung bài viết lúc này, duhocdongdu.com vẫn đào sâu công thức cùng luyện bài tập phần cấu tạo về if only.

Xem bài viết được coi như những độc nhất vô nhị trên đây:Cách dùng In spite of với Because of vào tiếng Anh – Bài tậpCách rút gọn mệnh đề tình dục – Pmùi hương pháp mỗi dạng bài tậpCông thức Câu thụ động (passive sầu Voice) phương pháp cần sử dụng & bài bác tập có đáp ánCách cần sử dụng Can, Could cùng Be able to lớn vào tiếng Anh

1. Cách sử dụng if only

thường thì, bạn ta sử dụng “if only” để thanh minh sự ước muốn, tiếc nuối nuối về một điều nào đó sẽ xẩy ra.

Nhắc cho “if only”, fan ta sẽ ngay mau lẹ suy nghĩ cho cấu trúc “I wish” cùng với chân thành và ý nghĩa tựa như. Tuy nhiên, trên thực tiễn, cấu trúc if only diễn tả sự tiếc nuối nuối mạnh mẽ, mãnh liệt cùng day xong xuôi hơn đối với “I wish” nhiều lần.

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta hiểu rằng thực sự (Anh ta trù trừ thực sự, bạn nói sẽ ước rằng anh ta biết)).

Chúng ta đề xuất cần sử dụng were vậy mang lại was vào trường phù hợp yêu cầu sự trọng thể mang đến câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy đã không quá mệt nhọc.)

2. Cấu trúc if only


*
*
*
*
Cấu trúc if only

Only if được sử dụng trong câu điều kiện quánh biệt cùng với mục tiêu nhấn mạnh vấn đề.

thường thì, đặt only trước rượu cồn từ vào mệnh đề chủ yếu.

Cụm if và only if còn có ý nhấn mạnh hơn tới sự việc chỉ tồn tại một tài năng độc nhất.

Ví dụ:

You are allowed to enter this room only if I have given permission. (Quý Khách được phép vào phòng này chỉ Lúc tôi được cho phép.)He’ll come only if he’s ordered khổng lồ. (Chỉ khi được call, anh ta sẽ đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve seen it on TV first. (Con tôi đã chỉ ăn bữa ngũ cốc mang đến bữa sáng ví như bọn chúng nhìn thấy TV trước tiên.)You can enter this house if và only if my father agrees. (quý khách hàng rất có thể vào được nơi ở này khi và chỉ lúc ba tôi đồng ý.)

Ta có thể cần sử dụng if only trong câu điều kiện không có thật nhằm mô tả sự hụt hẫng tuyệt ước muốn, khao khát một điều nào đó.

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá như tôi tất cả thêm một khoản tiền, tôi đang mua thêm vàng mang lại bè bạn tthấp.)If only she had been wearing a seat belt, she could have sầu survived the crash. (Giá nhỏng cô ấy thắt dây bình an, cô ấy sẽ hoàn toàn có thể sống.)

4. Bài tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time to piông chồng me up.A. comes B. come C. came D. has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had khổng lồ move sầu to lớn Paris.A. had B. would have C. had had D. has3. If only my parents_____ to lớn me.A. listens B. listen C. have sầu listened D. listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. will finish B. finished C. have finished D. had finished5. If only my dad _____smoke.A. vì chưng B. did C. doesn’t D. didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. kept B. would keep C. had kept D. keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. were B. could be C. had been D. were8. If only tomorrow _____ fine.A. will be B. were C. would be D. had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. will visit B. would visit C. had visited D. visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. will visit B. could visit C. had visited D. visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer khổng lồ your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money khổng lồ buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the đô thị center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understvà how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. cameC. had hadD. listenedD. had finishedD. didn’tA. keptA. wereC. would beC. had visitedD. visitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer to lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money lớn buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the thành phố center.If only you could understvà how I feel about you.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Trường Đào Tạo Ngành Dược Uy Tín, Chất Lượng Tốt Trong Cả Nước

Trên đó là tổng thể nội dung, kỹ năng và kiến thức về kết cấu if only – Điều khiếu nại phương pháp dùng công thức bài bác tập trong giờ đồng hồ Anh mà lại duhocdongdu.com muốn bỏ ra sẻ cùng với các bạn. Hy vọng trải qua bài viết về kết cấu “If only”, những các bạn sẽ áp dụng thuần thục tiếng Anh rộng.

Chúc chúng ta học tốt!

Tổng hợp: https://duhocdongdu.com


2 thoughts on “Cấu trúc if only – Điều kiện giải pháp cần sử dụng công thức bài xích tập trong giờ Anh”


Leave a Comment Cancel reply

Comment

NameEmailWebsite

Save sầu my name, email, và website in this browser for the next time I comment.