Quá khứ xong tiếp nối (Past perfect continuous) là một trong vào 12 thì cơ phiên bản dùng làm nói tới 1 hành vi xẩy ra và bắt đầu trước 1 hành động không giống trong quá khđọng. Hãy thuộc Anh Ngữ Ms Hoa học tập về thì này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

lấy ví dụ như về thì vượt khứ xong tiếp diễn


Hãy tmê man gia CỘNG ĐỒNG TỰ HỌC TOEIC 990 miễn giá tiền thuộc cô cùng chúng ta và để được câu trả lời phần đông vướng mắc lúc luyện thi TOEIC nhé!


 

Tất cả đầy đủ điều bạn nên biết về thì này:

#1: Định nghĩa

#2: Cấu trúc thì quá khđọng dứt tiếp diễn

#3: Sử dụng thì này như thế nào?

#4: Dấu hiệu nhận biết

#5: những bài tập thực hành

#6: Đáp án

#1. Định nghĩa

Thì vượt khđọng dứt tiếp diễn (Past perfect continuous) được dùng để diễn đạt quá trình xẩy ra 1 hành vi bước đầu trước một hành vi không giống vào vượt khứ đọng.

#2. Cấu trúc thì quá khứ đọng chấm dứt tiếp diễn

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + had + been + V-ing

Ví dụ:

– It had been rainingvery hard for two hours before it stopped.

– They had been working very hard before we came.

S + hadn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– hadn’t = had not

Ví dụ:

– My father hadn’t been doing anything when my mother came trang chủ.

– They hadn’t been talking lớn each other when we saw them.

Had + S + been + V-ing ?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

No, S + hadn’t.

Ví dụ:

– Had they been waitingfor me when you met them?

Yes, they had./ No, they hadn’t.

– Had she been watchingTV for 4 hours before she went lớn eat dinner?

Yes, she had./ No, she hadn’t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#3. Sử dụng thì này như vậy nào?

➣ Diễn đạt một hành vi đang xảy ra trước một hành vi trong thừa khđọng (nhấn mạng tính tiếp diễn)

Ví dụ: 

- I had been thinking about that before you mentioned it.

Tôi vẫn đang nghĩ về điều đó trước lúc bạn đề cập đến.

I had been thinking about that before you mentioned it.

➣ Diễn đạt hành động là nguyên ổn nhân của một điều gì đấy trong thừa khứ đọng.

Ví dụ: 

- Sam gained weight because she had been overeating.

Sam tăng cân vì cô ấy vẫn nạp năng lượng quá nhiều.

- Betty fail the final thử nghiệm because she hadn’t been attending class.

Betty vẫn trượt bài xích soát sổ cuối kì bởi vì cô ấy ko tmê mệt gia lớp học tập.

Sam gained weight because she had been overeating

> Tổng hợp 12 thì vào giờ đồng hồ anh

➣ Diễn tả một hành vi xảy ra kéo dãn liên tiếp trước một hành vi khác vào vượt khđọng.

Ví dụ: 

- The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came baông xã home.Đôi bà xã chồng sẽ bao biện nhau trong cả một tiếng trước lúc đứa con gái về công ty.

- The student had been waiting in the meeting room for almost an hour before he was punished.Cậu học viên đang ngóng gần một giờ vào phòng họp trước khi Chịu pphân tử.

The couple had been quarreling for 1 hour before their daughter came bachồng home.

➣ Diễn tả hành động xẩy ra nhằm chuẩn bị cho một hành vi không giống.

Ví dụ: 

- I had been practicing for five sầu months and was ready for the championship.Tôi đã rèn luyện suốt 5 mon và chuẩn bị cho giải vô địch.

- Willis had been studying hard và felt good about the Spanish kiểm tra he was about khổng lồ take. Willis đã học tập rất chịu khó với Cảm Xúc rất xuất sắc về bài bác thi giờ đồng hồ Tây Ban Nha mà lại anh ấy đã có tác dụng.

- Anmãng cầu and Mark had been falling in love for 5 years & prepared for a wedding.Anmãng cầu cùng Mark sẽ yêu nhau được 5 năm cùng sẽ sẵn sàng cho 1 ăn hỏi.

had been practicing for five months và was ready for the championship.

➣ Diễn tả một hành vi xẩy ra kéo dãn dài liên tục trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ đọng.

Ví dụ: 

- She had been walking for 2 hours before 11 p.m. last night.Cô ấy vẫn quốc bộ 2 tiếng đồng hồ thời trang tính mang lại 9h tối qua.

- My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.Em trai tôi sẽ khóc trong cả một giờ đồng hồ trước bữa trưa. 

My younger brother had been crying for almost 1 hour before lunchtime.

➣ Nhấn mạnh mẽ hành vi để lại hiệu quả trong vượt khứ đọng.

Ví dụ: 

- Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.Sáng ngày qua, anh ấy đã kiệt sức vì chưng trước đó đã có tác dụng báo cáo suốt cả đêm.

=> Việc “kiệt sức” sẽ xẩy ra trong quá khứ đọng với là tác dụng của Việc “làm cho báo cáo cả đêm” đã có ra mắt trước đó đề xuất tại chỗ này ta áp dụng thì vượt khứ đọng chấm dứt tiếp tục nhằm diễn đạt.

Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night.

✎ LƯU Ý: Thì thừa khứ kết thúc tiếp tục hoàn toàn có thể được sử dụng trong câu ĐK nhiều loại 3 nhằm diễn tả ĐK không tồn tại thực trong quá khđọng.

Ví dụ:

- If we had been working effectively together, we would have sầu been successful.(Nếu Cửa Hàng chúng tôi còn làm Việc cùng cả nhà một phương pháp kết quả, chúng tôi đang thành công xuất sắc rồi.)

- She would have been more confident if she had been preparing better.(Cô ấy đang có thể sẽ đầy niềm tin hơn nếu cô ấy sẵn sàng tốt rộng.)

*

#4. Dấu hiệu nhấn biết

Các câu trực thuộc thì quá khứ đọng hoàn thành tiếp diễn thường cất những từ bỏ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior to lớn that timeBefore, after.

#5. các bài tập luyện thực hành

Bài 1. Chia rượu cồn từ vào nơi trống

1. I was very tired when I arrived trang chủ. (I/work/hard all day) I’d been working hard all day.

2. The two boys came inkhổng lồ the house. They had a football & they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had khổng lồ cancel my holiday. (I/look/forward lớn it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. We had been playing for half an hour when it started khổng lồ rain.

2. I had arranged to lớn meet Tom in a restaurant. I arrived & waited for hyên. After 20 minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for trăng tròn minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five sầu years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five sầu years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia đụng tự và kết thúc câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbours were having (have) a buổi tiệc ngọt.

2 John & I went for a walk. I had difficulty keeping up with hlặng because he … (walk) so fast

3 Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4 When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5 When I arrived, everytoàn thân was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6 Jlặng was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his contact lens.

7 When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

#6. Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward khổng lồ it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for 20 minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Thích Trong Tiếng Anh, 14 Cách Nói Thể Hiện Sự Yêu

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

> Thì tương lai đơn giản dễ dàng (Simple Future)

Qua các câu chữ kiến thức về thì quá khứ đọng hoàn thành tiếp tục (Past perfect continuous) với bài tập thực hành thực tế bên trên phía trên, cô Hoa tin tưởng rằng chúng ta đang nắm rõ cách áp dụng thì bên trên trong ngữ pháp giờ Anh nói phổ biến cùng khi làm cho bài TOEIC Reading dành riêng.