- Đọc lướt tìm báo cáo cụ thể, gọi phát âm đoạn văn uống, và luyện tập năng lực sử dụng trường đoản cú điển nhằm search nghĩa tương thích trong vnạp năng lượng chình họa của từ bỏ cùng cụm từ bỏ.

Bạn đang xem: Cách dùng one và ones

B. Nói (Speaking)

- Hỏi đáp về hầu như lễ kỉ niệm sống cả nước cũng tương tự sinh hoạt nước ngoài: thời gian, ý nghĩa, những vận động thiết yếu trong các dịp lễ lễ đó, …

C. Nghe (Listening)

- Nghe đọc bài xích đối thoại về những vận động kỉ niệm năm mới tết đến nghỉ ngơi nước Nhật.

D. Viết (Writing)

- Viết diễn đạt các chuyển động trong một ngày lễ hội.

E. Trọng trung khu ngữ điệu (Language Focus)

1. Phát âm:

- Phát âm đúng các phụ âm kxay /fl/ − /fr/ − /θr/ trong những trường đoản cú đơn nhất cùng trong những câu.

*

2. Ngữ pháp với từ vựng:

- Đại từ bỏ one(s), someone, no one, anyone, everyone.

- Từ với kết cấu về liên hoan tiệc tùng cùng những chuyển động lễ hội.

A. Pronoun "one/ones"

Chúng ta có thể sử dụng "one" (cho số ít) với "ones" (cho số nhiều) tựa như những đại trường đoản cú cô động (indefinite pronouns) thay thế sửa chữa cho 1 danh tự đi trước vào câu.

Ví dụ:

Customer: "I"d lượt thích a bottle of mineral water, please."

Shop-assistant: "Which one? A big one or a small one, sir?"

Customer: "A big one, please."

Chúng ta có thể cần sử dụng "one" hoặc "ones" theo sau số đông những tính từ: như tính tự Màu sắc (red, xanh, green, blaông xã, Trắng, ...), tính trường đoản cú chỉ kích cỡ (large, small, long, short, ...), hoặc những tính từ bỏ khác (expensive, cheap, old, new, ...)

Ví dụ:

These blouses are all nice, but I"d like the red one.

(the red one = the red blouse)

I didn"t buy a calculator. They only had expensive sầu ones.

(expensive ones = expensive sầu calculators)

"Which is your toothbrush?" - "The soft one."

(the soft one = the soft toothbrush)

We threw away the old curtains & bought some new ones.

(sone new ones = some new curtains)

Chúng ta có thể dùng "one/ones" sau các từ: this, that, these, those; sau "which"; sau "the" hoặc sau: every, each, another.

Ví dụ:

Which is your suitcase, Madam? This one or that one over there?

(This one = This suitcase; that one = that suitcase)

These flowers are fresh, but those ones are nicer.

(Those ones = those flowers)

He has three cars. Each one has its own chauffeur.

(Each one = each car; trong câu này bạn cũng có thể vứt one)

The building had lots of windows. Every one had been broken.

(Every one = every window)

This máy tính is better than the one I had before.

(the one = the laptop)

"Can you get my coat, please?" "Yes, madam. Which one?"

(Which one? = which coat?)

Không sử dụng "one" trong số ngôi trường vừa lòng sau:

Không sử dụng "one" sau mạo từ bỏ "a" Khi không có tính từ bỏ kèm theo.

Ví dụ:

Whenever you need a phone box, you can never find one.

(one = a phone box; bắt buộc nói: a one)

"You have so many pens." "Well. You can take one if you want."

(one = a pen; cấp thiết nói: a one)

Không cần sử dụng "one" nhằm sửa chữa danh từ không đếm được (uncountable nouns). Thay vào kia chúng ta chỉ sử dụng tính trường đoản cú mà lại thôi còn nếu như không mong mỏi lặp lại danh từ bỏ.

Ví dụ:

There was no hot water. I had khổng lồ wash in cold.

(cold = cold water; Không thể nói: cold one)

Chúng ta cũng dùng "one" nlỗi một đại trường đoản cú nhân xưng (personal pronoun) cùng với ý nghĩa "người ta" nói tầm thường (one = people in general, include you và me). Chúng ta cũng có thể dùng download cách: one"s.

Ví dụ:

One can drive sầu a oto in Britain when one is 17 years old.

(one = people)

One can easily thảm bại one"s way in Paris.

(One = people, including you & me)

B. Someone, anyone, no one, everyone

thường thì chúng ta sử dụng "someone/somebody" trong câu xác định cùng "anyone/anybody" trong câu bao phủ định cùng câu hỏi.

Ví dụ:

There"s someone waiting for you at the gate.

Don"t worry! Sometoàn thân will help you with this.

Do you know anyone who"s interested in buying my house?

I went khổng lồ her buổi tiệc nhỏ, but I didn"t know anybody there.

Chúng ta cũng cần sử dụng "anyone/anybody" trong mệnh đề "If-clause".

Ví dụ:

If you find anyone trying lớn get into lớn this place, phone the police immediately.

Chúng ta rất có thể sử dụng "someone/somebody" trong câu hỏi Khi nó gồm chân thành và ý nghĩa của thiết yếu hoặc ý kiến đề nghị (a request or offer).

Ví dụ:

Would you lượt thích someone to drive sầu you home?

Shall I ask someone to help you with this?

Tất cả những từ "someone, anyone, no one, everyone" đều phải sở hữu chân thành và ý nghĩa số không nhiều và sử dụng cùng với cồn từ số không nhiều.

Ví dụ:

Someone is responsible for this mistake.

No one was in the office yesterday morning.

Everyone has khổng lồ write an essay.

Chúng ta hay được dùng những đại từ bỏ "they, them, their" để thay thế sửa chữa cho những từ "someone, anyone, everyone, no one".

Ví dụ:

Somebody forgot to lock the door, didn"t they?

("they" được dùng thay thế sửa chữa đến "somebody")

If anyone phones me when I"m out, tell them I"ll phone them back later on.

("them" được sửa chữa thay thế đến "anyone")

Look! Someone has left their bag on this seat.

("their" được dùng sửa chữa đến "someone")

Everyboy was asked what they thought.

("they" được dùng thay thế mang đến "everyone")

Everybody was doing their best to lớn help.

("their" được sử dụng sửa chữa mang đến "everybody")

Crúc ý: Người ta cũng có thể dùng những đại trường đoản cú nhân xưng "he, she, hyên, her, his" nhằm thay thế sửa chữa mang đến "someone, anyone, ..." mà lại ko phổ cập lắm.

Ví dụ:

Someone left her/their handbag behind.

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng tính tự hoặc từ bỏ "else" (= chiếc khác, tín đồ khác) theo sau "someone, anyone, no one, everyone.

Ví dụ:

We need someone svào lớn move the piano.

(NOT: We need strong someone) ...

Do you know anyone reliable to work with?

(NOT: Do you know reliable anyone ...)

The bus hit a lamp-post, but there was no one injured.

(NOT: ... there was injured no one.)

Kate avoids seeing James. She often goes out with someone else these days.

("someone else" = another person)

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng thiết lập bí quyết <"s> sau "someone, anyone, no one, everyone".

Ví dụ:

Somebody"s car is blocking the road.

This is nobody"s fault.

We need everyone"s name và address.

Xem thêm: Brain Out: Chữ Tiếng Anh Nhiều Người Thích Nghe Nhất ? Đáp Án Brain Out

Chúng ta cũng dùng những tự "someone, anything, nothing, everything" và "somewhere, anywhere, nowhere, everywhere" tương tự như bí quyết cần sử dụng của "someone, anyone, ...". Nhưng ý nghĩa rất nhiều trường đoản cú tận cùng "thing" chỉ đến vật, với các từ tận cùng "where" chỉ nơi chốn.