Có cực kỳ nhiều bạn học tập viên nói rằng dưới việc học tập giờ Anh giao tiếp đó là 4 tự khôn cùng rất dễ khiến cho lầm lẫn. Mặc dù cùng mang nghĩa “hầu hết’ mà lại MOST, MOST OF, ALMOST cùng THE MOST lại sở hữu cách dùng hết sức không giống nhau đấy. Vậy bắt buộc phải riêng biệt cụ làm sao, bọn họ hãy cùng xét nghiệm phá tức thì lúc này nhé!


I. Cách sử dụng Most, Most of, Almost và The Most trong giờ đồng hồ AnhII. Phân biệt Most, Most of, Almost với The Most vào tiếng Anh

I. Cách cần sử dụng Most, Most of, Almost và The Most trong giờ Anh

trước hết, họ hãy thuộc phân biệt một số cụm từ MOST, MOST OF và ALMOST. Sau đó, Khi đang gọi kim chỉ nan, hãy thực hành cùng với bài bác tập mà lại cô vẫn chuyển ra tại phần tiếp theo cùng so với đáp án để check lại kỹ năng nha!

1. Mostly /ˈməʊstli/ (adv) = Mainly / Generally (hầu hết; đa phần dưới những ngôi trường đúng theo, thời gian).

Bạn đang xem: Cách dùng most và most of

Với mục đích làtrạng trường đoản cú (adv), mostly hoàn toàn có thể té nghĩa chohễ từ bỏ thường xuyên, tính từ, trạng trường đoản cú cùng cụm giới từ

Mostly rất có thể xuất hiện dưới câu đểnhấn mạnh vấn đề nghĩa “hầu hết” tốt “nhà yếu”

Ví dụ:

My work isn’t very varied. It’s mostly office work. (Công việc của tôi ko nhiều đạng lắm. Chỉ đa phần là các bước văn uống phòng).Her working experience results from her father mostly . (Kinh nghiệm thao tác làm việc của cô ấy ấy phần lớn bắt nguồn từ phụ thân cô ấy).

Các các bạn xét thêm một số trong những thí dụ không giống từ từ bỏ điển Cambridge nhé:

In the smaller towns, it’s mostly (= usually) very quiet at nights.The b& are mostly (= most of them are) teenagers.Shakespeare wrote mostly in verse.After leaving school, she spent a year travelling, mostly in Africa and Asia.The disease mostly affects people over 50, causing paralysis and uncontrollable tremors. The accident victims mostly had injuries lớn their lower limbs.Our fellow travellers were mostly Spanish-speaking tourists.
*
*
*
*
Phân biệt Most, Most of, Almost cùng The Most trong giờ Anh

1. Most

Most là tính từ,tức lànó chỉ bửa nghĩa mang lại danh trường đoản cú.

Most + N ( đi với danh tự không xác minh ) = hầu hết

➥ Ex:

Most Vietnamese people underst& French. (đúng)Most of Vietnamese people understvà French. ( sai)Most students passed the kiểm tra.Most people like tea.

2. Most of

Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N = hầu hết (Crúc ý: Ta sử dụng of sau Most Lúc có một số từ hướng đẫn theo sau)

➥ Ex:

Most of my friends live sầu abroad.She has eaten most of that cake.

3. Almost

Almost (hầu như, gần như) là 1 Adverb (trạng từ), Có nghĩa là nó đã té nghĩa đến cồn tự, tính tự hoặc một trạng trường đoản cú không giống.

Almost thường xuyên đi với: Anybody toàn thân, anything, no one, notoàn thân, all, everytoàn thân, every.

➥ Ex:

Almost all Japanese (people) eat rice.

Không dùng: Almost students, Almost people nên áp dụng Most.

4. The Most

The most: áp dụng trên So sánh duy nhất =…nhất

Ex:

Who has the most money in the world?Who is the most beautiful và sexiest woman in the world?”

II/ bài tập vận dụng

(ALMOST/ MOST) people know that smoking is harmful to their health.He (MOST/ MOSTLY) fell asleep in the lecture.He frequently walked here, (MOSTLY/ ALMOST) because he wanted to see her.They are (MOST/ THE MOST) powerful in the competition. They can beat any opponents.(MOST/ MOSTLY) of us come from middle-class families.The town was (ALMOST/ MOST) entirely destroyed during the war.What’s (THE MOST/ MOST OF) you’ve ever won at poker?The kids loved the fair, but they enjoyed the bumper cars (MOST OF/ THE MOST) all.We were bitten by mosquitoes (THE MOST/ ALMOST) every night.It took us (MOSTLY/ ALMOST) a day lớn get here.Which of you earns (MOST/ THE MOST) money?In this school, (MOST OF/ THE MOST) the children are from the Chinese community.The sociadanh sách các buổi party have sầu been in office for (MOST/ ALMOST) ten years.At (MOSTLY/ MOST), the work will take a week.Her paintings are (ALMOST/ MOST) photographic in their detail and accuracy.He wanted to lớn vì (THE MOST/ MOSTLY) good he could with the $2,000, so he gave sầu it khổng lồ charity.It was a (MOST/ MOSTLY) beautiful morning.Tyres are (ALMOST/ MOST OF) always made of rubber.It’s a beautiful day – we should make (MOST/ THE MOST) of it.A car suddenly appeared from nowhere và (MOST/ ALMOST) made me fall off my pony.

Xem thêm: Những Trường Học Đầu Tiên Của Việt Nam, Những Trường Đại Học Đầu Tiên Của Việt Nam

ĐÁP ÁN

1. Most11. The most
2. Mostly12. Most of
3. Mostly13. Almost
4. The most14. Most
5. Most15. Almost
6. Almost16.The most
7. The most17. Most
8. Most of18. Almost
9. Almost19. The most
10. Almostđôi mươi.Almost

Trên đó là một vài lưu ý phân biệt MOST, MOST OF, THE MOST, ALMOST, và MOSTLY. Hi vọng bài viết phần như thế nào hữu ích giúp một số các bạn phân minh rời lầm lẫn khi dùng một vài từ bỏ này. Chúc các bạn thành công xuất sắc.