1. Định nghĩa câu trực tiếp

- Câu trực tiếp là câu tường thuật lại nguim văn uống nghĩa và lời của người nói. Câu trực tiếp được trích trong dấu ngoặc kép (“....”).

Bạn đang xem: Cách dùng câu gián tiếp

Ví dụ: The mother says to lớn the boy “You should go khổng lồ bed early.”

(Người mẹ nói với đứa con trai “Con nên đi ngủ sớm”.)

- Câu gián tiếp là câu tường thuật lại nghĩa của người nói mà không cần giữ nguyên ổn văn. Khi chuyển lịch sự câu gián tiếp, ta phải bỏ dấu ngoặc kép.

Ví dụ: The mother says to lớn the boy that he should go to bed early.

(Người mẹ nói với đứa con trai rằng cậu ta phải đi ngủ sớm.)

2. Cách đổi từ bỏ câu trực tiếp quý phái loại gián tiếp

- Đổi công ty ngữ và các đại từ nhân xưng khác vào câu thẳng mang đến cân xứng với câu loại gián tiếp mới

- Biến thay đổi các đại từ hướng dẫn và chỉ định, trạng ngữ chỉ thời hạn với địa điểm theo quy tắc (bảng kèm theo bên dưới đây)

- Lùi hễ trường đoản cú ở câu trực tiếp lại một thì đối với thời gian lúc đầu (lúc các hễ từ bỏ ra mắt (say, tell…) sinh sống vượt khứ)

- Nếu các động từ share ở thì hiện tại solo thì lúc chuyển sang câu gián tiếp ta giữ nguyên thì.

Ví dụ:

Lan says “I am a student.” (Lan nói “Tôi là 1 học sinh”.)

àLan says (that) she is a student. (Lan nói cô ấy là 1 học sinc.)

- Nếu câu trực tiếp diễn tả 1 sự thực hiển nhiên luôn luôn luôn đúng thì ta giữ ngulặng thì.

Ví dụ:

Teacher said “The earth goes around the sun.” (Cô giáo nói “Trái đất quay quanh mặt trời”.)

àTeacher said the earth goes around the sun. (Cô giáo nói trái đất xoay quanh mặt trời.)

Bảng đổi cồn từ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

S + V(e,es)

S + V(ed)

S + am/ is/ are + Ving

S + was/ were + Ving

S + have/ has + PII

S + had + PII

S + have/ has + been + Ving

S + had + been + Ving

S + Ved

S + had + PII

S + was/ were + Ving

S + had + been + Ving

S + will/ can/ may/ must + V

S + would/ could/ might/ had to lớn + V

Ví dụ:

He said “I met her at Nam’s các buổi tiệc nhỏ.” (Anh ấy nói “Tôi gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam”.)

àHe said he had met her at Nam’s party. (Anh ấy nói anh ấy gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam.)

Các trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Now

Then

Ago

Before

This

That

These

Those

Here

There

Today

That day

Last week/ month/ year/…..

The previous week/ month/ year/…..

The week/ month/ the year/…before

Next week/ month/…..

The following week/month/ ……

Tomorrow

The next day/ The following day

Yesterday

The day before/ The previous day

Ví dụ:

- Nam said “My mother is planting trees now.” (Nam nói “Bây giờ bà mẹ tôi vẫn trồng cây”.)

àNam said his mother was planting trees then. (Nam nói mẹ cậu ấy vẫn tLong cây lúc đó.)

- She said “I will go khổng lồ Ha Long next summer.” (Cô ấy nói “Tôi sẽ đi Hạ Long mùa hè tới”.)

àShe said she would go khổng lồ Ha Long the following summer. (Cô ấy nói cô ấy sẽ đi Hạ Long mùa hè tới.)

3. Câu hỏi trong khẩu ca loại gián tiếp

Có thể cần sử dụng động từ bỏ trằn thuật: “want khổng lồ know, be interested lớn know, wonder” cố kỉnh cho “ask”

Câu hỏi vào lời nói loại gián tiếp được chia thành loại:

3.1. Câu hỏi bắt đầu cùng với những trợ hễ từ:Ta thêmif/whether

Ví dụ:

"Does John underst& music?" he asked. (Anh ta hỏi: “John có đọc âm nhạc không?)

àHe asked if/whether John understood music. (Anh ta hỏi liệu John có gọi music không.)

3.2. Câu hỏi ban đầu với who, whom, what, which, where, when, why, how:Các từ để hỏi trên sẽ được giữ nguyên trong câu loại gián tiếp

Ví dụ:

"What is your name?" he asked. (Anh ta hỏi: “Bạn tên là gì?)

àHe asked me what my name was. (Anh ta hỏi tôi xem tên tôi là gì.)

3.3. Các dạng quan trọng đặc biệt của câu hỏi vào tiếng nói con gián tiếp

a.Shall/ would dùng làm miêu tả ý kiến đề xuất, lời mời:

Ví dụ:

"Shall I bring you some tea?" Tom asked. (Tom hỏi: “Tôi với cho chính mình chút tsoát nhé?”)

àTom offered to lớn bring me some tea. (Tom ý kiến đề nghị với mang đến tôi chút tkiểm tra.)

"Shall we meet at the theatre?" John asked. (John hỏi: “Bọn bản thân gặp gỡ nhau ở nhà hát nhé?”)

à John suggested meeting at the theatre. (John gợi ý chạm chán nhau trong nhà hát.)

b.Will/would dùng để làm diễn đạt yêu cầu:

Ví dụ:

“Will you help me, please?” he asked. (“Quý khách hàng sẽ giúp tôi chứ?” Anh ấy hỏi.)

àHe asked me khổng lồ help him. (Anh ấy thưởng thức tôi góp anh ấy.)

“Will you lover me your dictionary?” he asked. (“quý khách vẫn cho tôi mượn cuốn trường đoản cú điển của khách hàng chứ?” Anh ấy hỏi.)

àHe asked me khổng lồ lend him my dictionary. (Anh ấy đề xuất tôi mang lại anh ấy mượn cuốn tự điển của tớ.)

4.Câu nghĩa vụ với câu đòi hỏi vào khẩu ca gián tiếp.

Ví dụ:

“Keep quiet!” he said. (Anh ấy nói: “Trật tự!”)

àHe told me to lớn keep quiet. (Anh ấy trải nghiệm tôi trơ tráo tự.)

“Listen to lớn me, please!” she said. (Cô ấy nói: “Nghe tôi nào!”)

àHe asked me lớn listen to her. (Cô ấy trải đời tôi lắng tai cô ấy.)

5. Câu cảm thán vào lời nói gián tiếp.

Ví dụ:

“What a lovely dress!” she said. (Cô ấy nói: “Chiếc váy đầm dễ thương và đáng yêu quá!”)

à She exclaimed that the dress was lovely. (Cô ấy thốt lên rằng dòng váy đầm hết sức dễ thương.)

àShe exclaimed that the dress was a lovely one. (Cô ấy thốt lên rằng mẫu váy kia là một trong chiếc cực kỳ đáng yêu và dễ thương.)

6. Các vẻ ngoài các thành phần hỗn hợp vào tiếng nói loại gián tiếp.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Yêu Không Có Lời Bài Hát Tình Yêu Không Có Lỗi (Minh Nhiên)

Lời nói thẳng hoàn toàn có thể bao gồm những bề ngoài láo lếu hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu trách nhiệm, câu cảm thán:

Ví dụ:

She asked, "Can you play the piano?” và I said “No.”

(Cô ấy hỏi: “Bạn tất cả biết chơi piano không? với tôi trả lời “Không.”)

à She asked me if could play the piano and I said that I could not.

( Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có biết chơi piano không và tôi bảo rằng tôi đo đắn.)