Trong giao tiếp hàng ngày, chắc chắn là bạn phải sử dụng đến số. Cho nên hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách đọc và viết số sao cho đúng trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách đọc số hàng trăm trong tiếng anh

Số trong tiếng Anh, về kí tự hiển thị, cũng giống như trong tiếng Việt. Nhưng đương nhiên là có cách đọc khác tiếng Việt Nam chúng ta rồi.

Trong tiếng Anh, số được phân thành hai loại là:

Số đếm (cardinal numbers)Số thứ tự (ordinal numbers)

Trong bài học này, mình sẽ nói luôn về cách dùng của cả hai loại số này.

Số đếm (ordinal numbers) trong tiếng Anh

Các số nhỏ và trung bình

Số đếm thường dùng để nói lên số lượng của một thứ gì đó.

0zero (nought)10ten
1one11eleven
2two12twelve20twenty
3three13thirteen30thirty
4four14fourteen40forty
5five15fifteen50fifty
6six16sixteen60sixty
7seven17seventeen70seventy
8eight18eighteen80eighty
9nine19nineteen90ninety

Nếu bạn muốn nói đến một số nằm trong khoảng từ 21 đến 99, và hàng đơn vị của số đó không phải là số không, thì số được được viết bởi hai từ được nối với nhau bằng dấu gạch nối. Ví dụ:

21twenty-one
25twenty-five
32thirty-two
58fifty-eight
64sixty-four
79seventy-nine
83eighty-three
99ninety-nine

Trong tiếng Anh, hàng trăm là hundred. Nó là một danh từ như bao danh từ khác, ngoại trừ một đặc điểm. Đó là danh từ hundred vẫn sẽ ở dạng số ít cho dù số lượng của nó có là bao nhiêu đi nữa.

100one hundred
200two hundred
300three hundred
400four hundred
500five hundred
600six hundred
700seven hundred
800eight hundred
900nine hundred

Quy luật trên cũng được áp dụng cho hàng nghìn – thousand trong tiếng Anh. Tức là không quan trọng số lượng, danh từ thousand vẫn sẽ ở dạng số ít. Trong tiếng Anh, đối với một nghìn, nó có thể được viết là 1 000 hoặc 1000. Các số lớn hơn, ví dụ như số mười nghìn thì được viết là 10 000 hoặc để dễ đọc. Ví dụ:

1 000one thousand
2 000two thousand`
10 000ten thousand hoặc a myriad – một số lượng lớn không xác định
11 000eleven thousand
20 000twenty thousand
21 000twenty-one thousand
30 000thirty thousand
85 000eighty-five thousand
100 000one hundred thousand
999 000nine hundred and ninety-nine thousand (tiếng Anh-Anh, tiếng Anh-Ireland, tiếng Anh-Úc, tiếng Anh-New Zealand)nine hundred ninety-nine thousand (tiếng Anh-Mĩ)
1 000 000one million
10 000 000ten million

Như các bạn có thể thấy, hàng triệu trong tiếng Anh là million. Và nó luôn ở dạng số ít.

Ngoài ra, trong tiếng Anh-Mĩ, số có bốn chữ số thường được đọc bằng bội số của hundred và kết hợp với hàng chục và hàng đơn vị. Ví dụ:

1103 – eleven hundred three1225 – twelve hundred twenty-five4042 – forty hundred forty-two9999 – ninety-nine hundred ninety-nine

Còn ở tiếng Anh-Anh, cách đọc này chỉ thường được sử dụng khi đọc các số nằm trong khoảng từ 1000 đến 2000 nhưng ít khi được dùng với các số cao hơn.

1500 – fifteen hundred

Người Mĩ có thể phát âm các số có bốn chữ số có hàng chục khác không và hàng đơn vị dưới dạng hai cặp số có hai chữ số mà không cần phải dùng từ hundred. Nếu hàng chục bằng không, họ chèn dùng từ oh cho hàng chục.

2659 – twenty-six fifty-nine4105 – forty-one oh five1981 – nineteen eight-one

Bạn không nên đọc theo cách này với các số nhỏ hơn 2500, bởi vì nó rất dễ gây nhầm lẫn với thời gian trong ngày:

1010 – ten ten1204 – twelve oh four

Những số có 3 chữ số, tùy theo ngữ cảnh mà có các cách đọc khác nhau. Thường có hai trường hợp sử dụng sau:

Dùng để đếmDùng để làm nhãn số

Ở bảng dưới đây, cách đọc thứ hai ở cột dưới đây được dùng nhiều hơn ở tiếng Anh-Mĩ so với tiếng Anh-Anh. Còn cột thứ ba được sử dụng nhiều ở tiếng Anh-Anh nhưng ít khi được dùng trong tiếng Anh-Mĩ (mặc dù việc sử dụng cột thứ hai và thứ ba không nhất thiết phải thay thế trực tiếp cho nhau ở hai khu vực). Hay nói cách khác, bạn có thể dùng tiếng Anh-Anh hay tiếng Anh-Mĩ ở các tình huống đều được, nhưng nó phụ thuộc vào một tình huống cụ thể nào đó (ví dụ như là số chuyến xe buýt)

Cách dùng phổ biến ở tiếng Anh-AnhCách dùng phổ biến ở tiếng Anh-MĩCách dùng phổ biến ở tiếng Anh-Anh
How many marbles do you have?What is your house number?Which bus goes to the High Street?
101A hundred and oneOne oh oneOne oh one
109A hundred and nineOne ohnineOne oh nine
110A hundred and tenOne tenOne one oh
117A hundred and seventeenOne seventeenOne one seven
120A hundred and twentyOne twentyOne two oh / One two zero
152A hundred and fifty-twoOne fifty twoOne five two
208Two hundred and eightTwo oh eightTwo oh eight
397Three hundred and ninety-fourThree ninety fourThree ninety four / Three nine for

Chú ý: khi viết séc, số 100 luôn luôn được viết là one hundred, không được sử dụng a hundred.

Đối với các số rất lớn

Đối với các số lớn hơn một triệu, có hai cách đọc khác nhau tùy vào tiếng Anh-Anh hay tiếng Anh-Mĩ:

Thang đo dài (trước được được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh-Anh nhưng hiện nay độ phổ biến đã giảm nhiều, ngoài ra nó còn được sử dụng ở một số ngôn ngữ ở châu Âu khác) là một hệ thống cách đọc số trong đó:Một nghìn triệu được đọc là milliardMột tỉ được đọc là million millionThang đo ngắn (được dùng ở tiếng Anh-Mĩ và cũng được dùng trong tiếng Anh-Anh hiện nay) là là một hệ thống cách đọc số trong đó:Một nghìn triệu được đọc là billionTừ milliard không được sử dụngKí hiệu sốKí hiệu lũy thừaThang đo ngắnThang đo dài
1 000 000106one millionone million
1 000 000 000109one billiona thousand millionone milliarda thousand million
1 000 000 000 0001012one trilliona thousand billionone billiona million million
1 000 000 000 000 0001015one quadrilliona thousand trillionone billiarda thousand billion
1 000 000 000 000 000 0001018one quintilliona thousand quadrillionone trilliona million billion
1 000 000 000 000 000 000 0001021one sextilliona thousand quintillionone trilliarda thousand trillion

Các số cao hơn one trillion ở thang đo ngắn, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và được quy chuẩn cách đọc theo lũy thừa của 1000 như sau:

quadrillionquintillionsextillionseptillionoctillionnonilliondecillionundecillionduodecilliontredecillionquattuordecillionquindecillionsexdecillionseptendecillionoctodecillionnovemdecillionvigintillion (1063)

Con số cao nhất trong chuỗi trên được ghi trong các từ điển hiện đại là centillion, tức là 10303.

Từ googolplex thường được coi là con số lớn nhất được đặt tên bằng tiếng Anh. A googol tương đương với số 10100. Còn A googolplex tương đương với chữ số 1 theo sau bởi a googol con số 0.

Sau đây là một vài con số lớn và cách viết ngắn gọn hơn, cũng như cách đọc trong tiếng Anh-Mĩ:

Số lượngĐược viết làĐược đọc là
1 200 0001.2 millionone point two million
3 000 0003 millionthree million
250 000 000250 milliontwo hundred fifty million
6 400 000 0006.4 millionsix point four million
23 380 000 00023.38 billiontwenty-three point three eight billion

Cách tính từ và phó từ gấp bội

Một vài số trong tiếng Anh được liệt vào nhóm multiplicative numbers (advervs) – số từ gấp bội – dùng để diễn tả số lượng lần một sự kiện diễn ra

one timeonce
two timestwice
three timesthrice (rất ít được sử dụng)

Còn dưới đây cũng là multiplicative numbers nhưng có chức năng như tính từ

x1solitarysingularone-off
x2doubletwofoldduplicate
x3triplethreefoldtriplicate
x4quadruplefourfold
x5quintuplefivefold
x6sextuple / hextuplesixfold
x7septuple / heptuplesevenfold
x100hundredfold

Cách nói số âm trong tiếng Anh

Đọc số âm ở trong tiếng Anh cũng khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt từ minus hoặc là negative (tiếng Anh-Mĩ) trước phần số. Ví dụ:

-5.2 – minus five point tow / negative five point two.

Khi đọc nhiệt độ, ở Bắc Mĩ thường được nói một cách dân dã với từ below – cách đọc vắn tắt cho cụm từ below zero. Ví dụ, −5° được đọc là five below. Ngược lại, đối với nhiệt độ dương, họ dùng từ above. Ví dụ, 2° được đọc là two above.

Số thứ tự trong tiếng Anh

Số thứ tự được dùng khi nói đến vị trí cao thấp của một thứ gì đó trong một dãy nối tiếp. Các số thứ tự phổ biến gồm:

0thzero / noughth10thtenth
1stfirst11theleventh
2ndsecond12thtwelfth20thtwentieth
3rdthird13ththirteen30ththirtieth
4thfourth14thfourteenth40fortieth
5thfifth15thfifteenth50thfiftieth
6thsixth16thsixteenth60thsixtieth
7thseventh17thseventeenth70thseventieth
8theighth18theighteenth80theightieth
9thninth19thnineteenth90thninetieth

Từ zeroth chỉ có nghĩa khi đếm bắt đầu từ 0, điều này thường xảy ra trong toán học hay khoa học máy tính.

Các số thứ tự như 21st, 33rd,… được đọc bằng cách kết hợp số đếm hàng chục với số thứ tự hàng đơn vị. Ví dụ:

21sttwenty-first
25thtwenty-fifth
32ndthirty-second
58thfifty-eighth
64thsixty-fourth
79thseventy-ninth
83rdeighty-third
99thninety-ninth

Các số thứ tự cao hơn nữa thường không được viết bằng chữ, trừ không chúng là những số được làm tròn (thousandth, millionth, trillionth). Một vài quy tắc bạn cần ghi nhớ khi dùng số thứ tự là:

Các hậu tế -th, -st, -nd -rd đôi khi được viết ở bên trên số.Nếu hàng chục của một số là chữ số 1, ta dùng hậu tố -th khi viết số thứ tự. Ví dụ: 13th, 19th, 112th, 9 311th.Nếu hàng chục của một số thứ tự không phải là 1, thì hãy áp dụng quy tắc của bảng sau:
Nếu hàng đơn vị là:01234-9
Thì dùng hậu tố sauthstndrdth
Ví dụ: 2nd, 7th, 20th, 23rd, 52nd, 135th, 301st,…

Những chữ viết tắt theo số thứ tự này thực chất là sự kết hợp của một chữ số và một từ. 1st 1 + st từ từ first. Tương tự, hậu tố nd được dùng cho thừ second và hậu tố rd được dùng cho từ third. Trong các lĩnh vực pháp lí và trong một số sản phẩm văn học cũ, chữ viết tắt đằng sau số thứ tự cho hai từ second third đơn giản chỉ là d.

Ví dụ: 42d, 33d, 23d.

Cách đọc và viết phân số và số thập phân

Trong văn nói tiếng Anh, số thứ tự còn được sử dụng để đọc mẫu số của một phân số. Vì vậy, fifth có thể có nghĩa là phần tử nằm giữa fourth sixth, hoặc một phân số được tạo ra bằng cách chia một thứ gì đó thành năm phần.

Với cách sử dụng này, các số thứ tự có thể được viết và nói ở dạng số nhiều. Ví dụ: one fifth, two fifths,…

Ngoại lệ duy nhất cho cách đọc phân số kiểu này đó chính là các phân số có mẫu số là 2. Số thứ tự second chỉ có thể dùng để nói đến một vị trí trong một dãy nối tiếp. Đối với phân số, những người nói tiếng Anh dùng từ half (số nhiều là halves).

Dưới đây là một vài phân số được dùng phổ biến:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
fifteen sixteenth

Ngoài ra, đối với các phân số lớn hơn, người ta có thể nói phân số 1/2 là one over two, phân số 5/8 là five over eight,… Từ over cũng được sử dụng rộng rãi trong toán học.

Hỗn số có thể được đọc theo cách sau:

1 1/2 – one and a half6 1/4 – six and a quarter7 5/8 – seven and five eighths

Số thập phân có thể đọc theo hai cách:

Đầu tiên, đọc số nguyên trước, sau đó đến từ and, sau đó là một số khác theo sau là để biểu thị độ lớn của số thập phân (cách này thường được dùng ở Mĩ). Nhưng nếu số nguyên là số âm, thì cả số không và từ and đều không được phát âm.Hoặc, đọc số nguyên trước, theo sau là từ point, rồi tới các chữ số của phần phân số. Nhưng nếu phần số nguyên là số 0, thì có thể không cần đọc số không.

Ví dụ:

0.002 trong tiếng Anh có thể được dọc làpoint zero zero twopoint oh oh twonought point zero zero twotwo thousandths (thường chỉ được dùng ở Mĩ)0.1416 trong tiếng Anh có thể được đọc là three point one four one six99.3 trong tiếng Anh có thể được đọc làninety-nine point threeninety-nine and three tenths (thường chỉ được dùng ở Mĩ)

Cách đọc tỉ lệ phần trăm

Tỉ lệ phần trăm rất là dễ đọc trong tiếng Anh. Chỉ cần nói số ra và sau đó thêm vào từ percent.

Cách đọcCách viết
5%five percent
25%twenty-five percent
36.25%thirty-six point two five percent
100%one hundred percent
400%four hundred percent

Các cách đọc khác nhau của số 0 trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách phát âm số không, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Thật không may, cách đọc phụ thuộc khá nhâu vào phương ngữ tiếng Anh. Bảng phát âm số 0 dưới đây dành cho tiếng Anh-Mĩ.

Phát âm làKhi nào thì dùng
zeroĐược sử dụng để đọc chính số 0; dể đọc số thập phân, phần trăm; số điện thoại và một vài biểu thức.
oDùng khi đọc số năm, địa chỉ nhà, thời gian và nhiệt độ
nilDùng để báo cáo tỉ số của các môn thể thao
noughtKhông được dùng ở phương ngữ Anh-Mĩ

Vi dụ:

Nếu viếtThì đọc là
3.04 + 2.02 = 5.06Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain.There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -10⁰C.The temperature is ten degrees below zero.
You can reach me at 1710 093 2601.You can reach me at one seven one zero, zero nine three, two six zero one.
He lives at 4606 Smith St.He lives at forty-six o six Smith Street.
She became queen in 1509.She became queen in fifteen o nine.
I waited until 5:05I waited until five o five.
The score was 3-0.The score was three nil.

Trong văn viết, khi nào thì nên biểu thị số bằng số, khi nào thì nên biểu thị số bằng chữ

Trong hầu hết trường hợp, các số từ không đến chín nên được viết bằng chữ.

She has two apples. (ưu tiên biểu thị bằng chữ)She has 2 apples.

Nhưng nếu số cần biểu thị lớn hơn chín, bạn nên dùng dạng số: 10, 11, 12,…

He has 28 grapes. (ưu tiên biểu thị bằng số)He has twenty-eight grapes.

Hoặc bạn có thể viết theo cách sau: Nếu số đó có thể viết bằng một đến hai từ, hãy viết số đó bằng chữ. Còn nếu không, hãy dùng số đễ biểu đạt.

There are five million dogs. (ưu tiên biểu thị bằng chữ)There are 5 000 000 dogs.That is one hundred and twenty-five apple. (tiếng Anh-Anh)That is one hundred twenty-five oranges. (tiếng Anh-Mĩ)That is 125 oranges. (ưu tiên biểu thị bằng số)

Nếu như câu được bắt đầu bằng số, thì cũng nên biểu thị số đó bằng chữ.

Các quy tắc mình nêu ở trên không phải lúc nào cũng “cứng ngắt” tuân thủ theo. Trong văn học, những số lớn nhiều khi lại được biểu thị bằng chữ. Mặt khác, biểu thị bằng số sẽ phổ biến hơn trong các bài viết kĩ thuật hay tài chính, nơi nhiều số liệu được thảo luận.

Nhưng lưu ý rằng, cho dù bạn chọn biểu thị số bằng cách nào đi chăng nữa, không được dùng lẫn lộn hai cách biểu thị trên trong cùng một văn bản. Ví dụ, hoàn toàn không phù hợp khi viết:

Between day twelve and day 15 of the study, the population doubled.

Tạm kết

Như vậy là bạn đã biết cách đọc và viết số trong tiếng Anh thuần thục rồi đấy. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề rất là liên quan đến số – đó là cách đọc phép cộng và phép trừ trong tiếng Anh.

Xem thêm: Câu Hỏi Phủ Định Và Cách Trả Lời, Câu Hỏi Đuôi

Nếu có bất kì thắc mắc gì trong quá trình đọc bài, thì bạn cứ thoải mái hỏi dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.